top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Houten Roeren
zonder
Links: het normale aangehangen roer van een vrachtschip met roerhaken en vingerlingen. Rechts: een vissend roer met, zowel aan roer als achterstevenbalk, vingerlingen, waar een roerpen door gestoken is. Deze constructie werd vaak op vissersschepen gebruikt.
Schets: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
De kont van een sk├╗tsje met de nodige onderdelen van het roer.
  1. Helmhout.
  2. Helmhoutklampen.
  3. Veer met roerhaak.
  4. Veer met vingerling.
  5. Walmgat. Zie detail onder.
  1. Achterstevenbalk.
  2. Stuit, berghout.
  3. Patrijspoort.
  4. Spiegel.
  5. Kont, achterschip.
Foto: Pieter Klein.


zonder
Detail van de roerhaak en de vingerling.
Foto: Pieter Klein.


zonder
Aan de achterzijde is het helmhout geborgd met een haakje (blauwe pijl) of kettinkje, aan de voorzijde met een pen, een bout of een touwtje (groene pijl). Op het helmhout de pennen voor het roerbeeldje of de klik(2) (rode pijlen). Ook hier zijn roerhaken, vingerlingen en walmgaten goed te zien.
Foto: Pieter Klein.


zonder
Roerhaken, vingerlingen en walmgaten op een tjalk. Tjalken die de Zuiderzee bevoeren, waren vaak uitgerust met een roerlichter. Vlak achter het walmgat in het midden, ziet men een, in het roer gemonteerde, schijf daarvoor.
Foto: Pieter Klein. Leeuwarden 29 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Hier een hektjalk met een roer voorzien van roerlichter en grondtakel.
Foto: Pieter Klein. Sneek 1990-2005 (groter formaat)


zonder
Een vissermanroer. Hier is het helmhout met een ketting en een pen tegen verlies gezekerd. Het roerstel bestaat uit roerhaken en vingerlingen, mogelijk is dit geen vissend roer.
Foto: Pieter Klein. Goingarijpsterpoelen 1990-2005 (groter formaat)


zonder
Zowel de vorm van het roer zelf, als van de kop is vaak een kenmerk van een bepaald scheepstype.
Schets: Pieter Klein. ca. 1994. (groter formaat)


zonder
Het achterschip van een zogenaamde Bönder uit 1878. Opvallend zijn de traptreetjes aan het roer. Ook een prent met het gezicht op Nijmegen van Isaak Tirion uit 1740 toont dergelijke treetjes. Nicolaas Witsen vermeldt in zijn werk van 1690 bepaalde aakachtige schepen; de zogenaamde Trappekijkers. Zouden deze Bönders deze trappekijkers kunnen zijn en zou men (zonder gevaar voor een nat pak) vanuit een lage boot langs deze treden aan boord kunnen klauteren? Sommige schippers denken van wel.
Foto: Pieter Klein. Emmerich 2-3-2010. (groter formaat)

zonder
Volgens Pieter Le Comte had ook de Samoreus opstapjes aan het roer. Reinier Nooms tekent een Samoreus of Keulenaar echter met gladde rug aan het roer.
Afbeelding: P. le Comte. (groter formaat)


Bestandsrevisie oktober 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken