top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Diverse RuimafdekkingenNaar menu ruimafdekkingen.


zonder
Ook GEEN ruimafdekking hoort in dit rijtje thuis. Niet alleen beunschepen, containerschepen en dergelijken varen zonder ruimafdekking, ook onder de kleine schuitjes, van bijvoorbeeld boeren en tuinders waren er genoeg die hun laadruimte niet konden afdekken. Buiten dat zijn er dan nog vaartuigen die wel vracht vervoeren maar geen open ruim hebben zoals dekschuiten, pontons, dekschepen, tankers, enzovoorts.
Foto: Leo Schuitemaker, Bath, augustus 2020. (groter formaat)


zonder
Vroeger waren sommige scheepjes dermate smal dat één plat luik het hele ruim, wat vaak neer kwam op de volle breedte van het scheepje, overspande. Onder andere bij tuinderschuiten zag men dat nog wel eens. Het had namelijk nog het voordeel dat de gesloten luikenkap een mooi dek vormde voor nog wat lichte lading.
Foto: Jacob Olie, Bloemenmarkt, Amsterdam, juli 1895. CC0
Bron Stadsarchief Amsterdam nr. 10019a000197. (groter formaat)


zonder
Ook de bijna vlakke stalen luiken van de beurtschepen waren zeer geschikt om lading op te plaatsen. Die lading moest dan meestal wel met dekkleden afgedekt (kunnen) worden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden juni 2009. (groter formaat)


zonder
Ook de grote schepen in het stukgoedvervoer haden stalen luiken die geschikt waren om lading op te plaatsen. Hier het ms. Randwijk. [9 delige fotoserie.]
Inzender: Do Strijp. Heemskerk. (groter formaat)


zonder
De grote luiken kon men nauwelijks hanteren en stapelen zonder daar aan elke kant twee 'handgrepen' op te steken. Deze dingen kregen de naam luikenschaar.
Inzender: Do Strijp. Heemskerk. (groter formaat)


zonder
Pak- of tentschuiten hadden een bijzondere overkapping over het ruim. Vroeger bestond dat uit een constructie van 'gebinten' waarover een tentzeil gespannen was. Later was deze constructie deels of geheel vervangen door houten panelen en luiken. Ook hier was het dak geschikt voor het vervoer van lichte lading.
Foto: Jacob Olie Jbz. Noordermarkt AMsterdam, april 1900. CC0
Bron Stadsarchief Amsterdam nr. 10019A000615. (groter formaat)


zonder
De kledenkap.
Op een aantal schepen heeft men zijn toevlucht gezocht in een ruimafdekking bestaande uit alleen maar dekzeil. Het systeem waarmee deze kleden vastgezet en strak gehouden worden, is gelijk aan dat wat men bij vrachtwagens gebruikt. In de praktijk blijkt een dergelijke afdekking niet ideaal. De oppervlaktes die de kleden hebben, maken het gebruik bij slecht weer problematisch. Deze 'kap' heeft niet het bekende Friese model met één knik, maar een soort mansardedak met twee knikken.
Foto: Pieter Klein, Sneek, augustus 2003. (groter formaat)


zonder
Een systeem waarbij het kleed en de elastieken met één doorlopende draad of stang gezekerd moeten worden.
Foto: Pieter Klein, Zwolle, oktober 2010. (groter formaat)


zonder
Een ruimafdekking met dekzeil gaat altijd gepaard met een verhoogde den. Dat is wel nodig ook want bij slecht weer kan men als men niet voorzichtig genoeg is zelfs bij een vrij hoge den, vast water overkrijgen, waardoor de kleden kapot gedrukt worden.
Foto: M.v.Buren. (groter formaat)


Bestandsrevisie december 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken