top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Dekken

Deel 2Naar Submenu dekken.
Naar Deel 1.
Naar Houten dekken.


zonder
Het dek tussen de voorste en de achterste beun van een beun schip. Afhankelijk van hoe men de onderliggende ruimte wenst te noemen, zou het een middenherftdek, een diepherftdek of een pompkamerdek kunnen noemen, maar ook tussendek en brugdek zijn niet fout. (groter formaat)


zonder
Motorscheepjes en Luxe-motors hebben vaak zeer smalle gangboorden naast de roef en ook het achterdek stelt in veel gevallen niet veel voor. Het dek voor de stuurhut noemt men het brugdek en kan tamelijk breed zijn. De dekken op het achterschip liggen bij luxe-motors bijna altijd hoger dan de gangboorden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden november 2009. (groter formaat)


zonder
Veel werkschepen zoals dekschepen, schuiten, pontons en dergelijken hebben naast stuurhut en eventueel een machinekamer vaak alleen maar een dek.
Foto: Pieter Klein, IJ Amsterdam jaren negentig. (groter formaat)


zonder
Ook bij sommige motorbeurtscheepjes is er bijna alleen dek. Wanneer het dek gelijk met de bovenrand, de potdeksel, ligt, spreekt men van een potdekker.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 1995. (groter formaat)


zonder
Passagiersschepen hebben veel dek en ook vaak meerdere dekken. Gebruikelijke termen zijn: passagiersdek, bovendek, promenadedek, zonnedek, enz. Bij dit scheepje zou je spreken van een zonnedek en een achterdek of kuip.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2010. (groter formaat)


zonder
Het achterdek op sleepboten wordt soms een werkdek genoemd. Wat er allemaal op het achterdek te zien is wordt u hier uitgelegd.
Foto: Pieter Klein Willen I sluis, Amsterdam 1991. (groter formaat)


zonder
Sommige vrachtschepen houden wel erg weinig achterdek over.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam september 2010. (groter formaat)


zonder
Bij sommige schepen blijft er van het achterdek niet meer over dan een klein stukje naast de stuurhut.
Foto: Berrie van Roest. (groter formaat)


zonder
Bij K de kuipvloer met (kuip)laning, daarvoor de visbun met D de deken en T de trog. M is de motorkast en A het achterhuisje.
Foto: Siebe Jan Bouma, Lemmer 1942,
via Nederlandsopenluchtmuseum bestand: AA 9418 PD. (groter formaat)


zonder
LE 62. Weer de kuip van een botter met op de voorgrond de Visbun. In de kuip: links Willem Toering, aan het roer vader Arend Toering en dan rechts Jelle Toering.
Fotograaf onbekend, Bron: Spanvis.nl . (groter formaat)


zonder
Hier bij de Waalschokker valt het verschil tussem kuip en deken nauwelijks op. Het dek boven het royale vooronder heet gewoon voordek.
Foto: Pieter Klein, Sneek, juni 2003. (groter formaat)


Naar Submenu dekken.
Naar Deel 1.
Naar Houten dekken.


Bestandsrevisie Januari 2021Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken