top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Houtconstructies

deel 2Naar Menu constructies.
Naar deel 1.
Alle tekeningen: Pieter Klein.

Gepiekt vlak

gepiekt2
kz
K
Z
m
L
S
T
= kielzool
= kiel
= zandstrook
= muizeling
= legger
= spant, krommer
= tilling, kimmedracht.

(groter formaat)


dolboord
De situatie in een houten geroeide houten boot met ondermeer het dolboord met dol(gat) en een doftweger met een doft. (groter formaat)


Modderschouw

modderschouw
Eenvoudig geconstrueerd vaartuig met dwarsdubbeling.(groter formaat)


Hek- of Sta(a)tietjalk

modderschouw
Het lijnenverloop van een schip met een zogenaamde statie of staatie.
(groter formaat)


Romp opbouw van een aakachtig schip.Ik heb getracht de verschillende onderdelen in de kop (en mogelijk ook kont) van een houten aakachtig schip weer te geven. In verband met de duidelijkheid geven de tekeningen noch de bouwvolgorde weer, noch zijn ze geheel waarheidsgetrouw. Onder andere is er geen berghout getekend.

hout_aak1
Wanneer het schip gereed is, liggen de gangen ongeveer zo als in de tekening is aangegeven. Het vertikaal opbuigende gedeelte noemt men heve. De horizontale rondingen zijn de boegen. K is de kielgang. A,B en C zijn de vlakgangen. Samen vormen deze het vlak. D en E zijn de kimgangen. Samen vormen ze de kim. Gang 1 t/m 4  vormen de zijde. Alle gangen te samen vormen de scheepshuid.
(groter formaat)


hout_aak2
Wanneer het schip gereed is zijn de in de tekening weergegeven dwarsscheepse verbanden aangebracht. Op het vlak liggen de leggers (L) met daar tussenin de kalven (K). De leggers in het voorste deel van de heve noemt men soms kussens. De verbinding tussen vlak, kim en zijde wordt verzorgd door kromhouten (S), die men ook wel krommers, spanten of zitters noemt. Deze staan in het verlengde van de kalven. In het verlengde van de leggers, dus tussen de krommers, staan de oplangers of staanders(O). Deze verzorgen het verband in de zijde. (groter formaat)


hout_aak3
Als het schip zover gereed is, kunnen de volgende langsscheepse verstevigingen aangebracht zijn. Midden over het vlak: het zaadhout (Z), bij sommige schepen verlengd met een binnensteven (B). In de kimmen: de kimweger of kimwegering (K), bij sommige schepen verlengd met slapers (S). Bovenlangs de oplangers: een weger (D), die al naar gelang het vaartuig en de functie, dekweger, balkweger, binnenboord, enz. enz. kan heten.
In het voorschip, tussen het bovenste kussen en de dekwegers, (zie pijlen) zijn vaak een paar zware houten knieën aangebracht. Soms wordt er echter één doorlopend stuk het krophout toegepast. (groter formaat)


praam_steven
De constructie rond de steven bij een Overijsselse Praam.
 1. Beretand.
 2. Kluisbord met daaronder het slemphout.
 3. Boeisel.
 4. Berghout, boeghout.
 5. Steven, voorstevenbalk.
 6. Loefbijter.
 7. Kussens (leggers).
 8. Stevenknie, knoop, kropstuk.
 9. Leggers.
 1. Zaadhout.
 2. Vlak.
 3. Metaalbeslag.
 4. Schuurstrook, slof.
(groter formaat)


Naar Menu constructies.
Naar deel 1.

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken