top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Gebouwen en ander bouwwerkenMenu landzaken.
Naar Deel 2.


zonder
De waterpoort van Sneek. Vroeger vaak zowel verdedigingswerk, als stadsboom.
Foto: Pieter Klein, Voorjaar 2001. (groter formaat)


zonder
De Koppelpoort te Amersfoort. Ook een waterpoort.
Foto: Amersfoort, 1949. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bestand nr 20009016 CC-BY-SA. (groter formaat)


zonder
Brug en sluiswachters onderkomen
tussen het Willem- en het Bonapartedok Antwerpen.
Foto:Pieter Klein, Antwerpen 17 april 2013. (groter formaat)


zonder
's Landszeemagazijn te Amsterdam, ook bekend als het Marine-etablisement biedt thans huisvesting aan het Nederlands Scheepvaart Museum.
Foto: Nico Vader. Amsterdam, 2007 (groter formaat)


zonder
De hydraulische inrichting die de waterdruk voor de hydraulische havenkranen verzorgde bestond uit een pomphuis, een accumulator en een watertoren. Dit complex stond aan de Oostelijke handelskade bij de verbindings dam.
Fotograaf onbekend. Bron: Stadsarchief Amsterdam obj.ABBB00008000008 PD. (groter formaat)


zonder
Een sluiswachterswoning aan de Tjonger.
Foto: Pieter Klein, september 2010. (groter formaat)


zonder
Een sluiswachterswoning in Drenthe. Dergelijke woningen werden ook een waterstaatshuis genoemd.
Foto: Pieter Klein, Haarsluis april 2002. (groter formaat)


zonder
Het (hoofd)sluisgebouw van de Volkeraksluizen.
Foto Leo Schuitemaker, 26 juni 2008. (groter formaat)


zonder
Het havenkantoor, beter bekend als het havengebouw, te Amsterdam. Foto: Anefo oktober 1959. Bron: Stadarchief Amsterdam nr. OSIM00005005844 CC0-BY.
(groter formaat)


zonder
De oude vervallen schiphuizen te Grouw.
Foto: Pieter Klein, juli 1999. (groter formaat)


zonder
De 'plofsluis' in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Nieuwegein is een voormalig militair object behorende tot de Hollandse waterlinie. De plofsluis bestaat uit een aantal betonnen, eertijds met zand en stenen gevulde ruimtes, waarvan de vloeren met behulp van explosieven weggeblazen konden worden. Hierdoor werd het Amsterdam-Rijnkanaal afgedamd en werd voorkomen dat het onder water gezette gebied water via het kanaal zou verliezen.
Foto: Pieter Klein, zomer 1978. (groter formaat)

zonder
Een brugwachtershuisje aan de Emmakade te Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, mei 2010. (groter formaat)

zonder
Een radarpost of walpost aan de rivier bij Wijk bij Duurstede.
Foto: Pieter Klein, september 2012. (groter formaat)


Menu landzaken.
Naar Deel 2.

Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken