top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Gebouwen en ander bouwwerken 2Menu landzaken.
Naar Deel 1.


zonder
De stadskranen aan het Kamperhoofd te Amsterdam. Deze door de stad geëxploiteerde kranen werden zowel voor het zetten van masten als voor het overladen van zware lasten gebruikt.
Gravure Stadsarchief Amsterdam nr 010097003904 CC0. (groter formaat)


zonder
De waterwaag aan het 's Gravenhekje te Amsterdam alwaar de goederen voor de beurtvaart op de Duitse steden gewogen werden.
Ook bekend als de Keulsche Waag.
Tekening: Gerrit Lamberts 1816,
Stadsarchief Amsterdam nr 010097001748 CC0. (groter formaat)


zonder
Eén van de aanzichten van de Nieuwe Keulse Waag die in 1824 in de Amstel ten zuiden van de invaart van de Nieuwe Herengracht gebouwd werd.
Tekening fragment: Stadsarchief Amsterdam 010056914599 CC0. (groter formaat)


zonder
Rechts bij de invaart van de Nieuwe Prinsengracht, een visitatiepost. De beurtschepen die hun ligplaats hadden bij het Oude mannen- en vrouwenhuis aan de Amstel vervoerden soms goederen die onder de Entrepôtregelingen vielen. Bij het overslaan van deze Entrepôtgoederen dienden zij door de douane gevisiteerd te worden. Het huisje vormde dus een een verlengstuk van het Rijnentrepôt.
Foto: A. Jager, Amstel Amsterdam ca. 1870.
Stadsarchief Amsterdam B00000031328 CC0. (groter formaat)

Het gehele bovenstaande verhaal is gebaseerd op de vermelding van het woord visitatie op een plattegrond van Amsterdam, Amsterdamsche Regtspraak, op vermeldingen in Amsterdamse Rechtspraak door Gebr. Kraay 1850 en op mijn verzamelde kennis over het Rijnentrepôt en de beurtvaart in Amsterdam.


zonder
Twee eeuwen eerder was er iets noorderlijker aan dezelfde oever een, in de Amstel uitgebouwd, waslokaal. Vermoedelijk was dit speciaal voor het Besjeshuis gebouwd, want elders in de stad moest men zich met wasstoepen, de normale oever of met putsen en tobbes behelpen. Op de voorgrond een (drink)waterschuit.
Artiest: Onbekend, Amstel 1693. Stadsarchief Amsterdam 010097011423 CC0. (groter formaat)


zonder
De stadsboom met het huisje van de waalredders van de Nieuwebrugsboom.
Tekening: E.W. Cooke 1838,
Stadsarchief Amsterdam nr ANWI00861000001 CC0. (groter formaat)


zonder
Het kantoor van aantekening of wel het commissarishuisje, van het beurtveer op Harderwijk, Elburg, Enkhuizen, Medemblik
en Apeldoorn (aansluitende diligence v.a. Harderwijk waarschijnlijk).
Foto: Jacob Olie, 1894. Archief Amsterdam 10019A000394 CC0. (groter formaat)


zonder
De 'Nieuwe Stadsherberg' met een aantal loodsen van stoomboot ondernemingen.
Na het boomklokluiden werd men niet meer tot de stad toegelaten dus moest men buiten de stad overnachten.
Bron: Kunsthandel Gebr. Douwes,
Stadsarchief Amsterdam B00000031330 CC0. (groter formaat)


zonder
De semafoon bij de Schreierstoren.
Foto: A.T. Rooswinkel,
Stadsarchief Amsterdam B00000031332 CC0. (groter formaat)


zonder
Het Bothuisje aan De Palen te Amsterdam. Dit was een soort visafslag voor platvis.
Tekening: J.C. Rooswinkel, ca. 1820
Stadsarchief Amsterdam KOG-AA-2-02-039 CC0. (groter formaat)


zonder
Het Paalhuis, de plaats waar men het paalgeld diende te voldoen, was gedeeltelijk in het IJ en over de 'Nieuwe Brug' gebouwd.
Afbeelding: Jan Abrahamsz. Beerstraaten, 1663 PD.
Amsterdam Museum bestand SA 7291.1. (groter formaat)


zonder
De firma Zeilmaker & Co van de Stoomspinnerij - Touwslagerij 'Holland' uit Edam bezat een op het water gebouwd magazijn om hun klanten van dienst te zijn.
De stoomspinnerij werd in 1804 gesticht, maar moest wegens grondstoffengebrek de activiteiten in 1919 staken. Het magazijn was gevestigd aan de
Prins Hendrikkade Amsterdam op de hoek bij de Kalkmarkt.
Foto: ca. 1900 Stadsarchief nr. OSIM00003001546, CC0. (groter formaat)


Menu landzaken.
Naar Deel 1.


Bestandsrevisie oktober 2022.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken