top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


'Oude' ankerlierenNaar menu: ankergerei en ankerlieren.
Naar: Oliebadankerlieren.


zonder
Een dubbel-dubbelwerks ankerlier met strijkrol en draadhaspel.
I.v.m. de aanwezigheid van een ingangskap naar het vooronder
is de linker vang niet aanwezig.

Foto: Pieter Klein, Sneekermeer, juni 2000. (groter formaat)


zonder
Een fors lier voor het achteranker van een sleepschip. De vangen zijn verlengd zodat zowel de vang van de nestenschijf van de ankerketting, als ook de vang voor de draadtrommel van de ankerdavit door het geopende raam van de stuurhut bedienbaar zal zijn. De lier heeft nog wel het jachtwiel, maar is toch voorzien van een motoraandrijving waarvan links in beeld nog een klein stukje te zien is.
Foto: Pieter Klein, Rotterdam 14 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Een ankerlier waarvan het bovenste deel, in verband met de passage van lage bruggen, afneembaar is gemaakt. Op sommige trajecten was dat zelfs zo een regelmaat dat men het bovendeel maar scharnierend had gemaakt. Men noemde het dan met recht een klapankerlier.
Aangezien bij demontage de vang verwijderd zal moeten worden, is een kettinggrendel of tenminste toch een schalmvork of iets dergelijks noodzakelijk.
Foto: Pieter Klein, Hasselt 28 juli 2007. (groter formaat)


zonder
Ook grotere schepen kampten met te lage bruggen. Dit sleepschip heeft zo te zien een klapankerlier met scharnier. De winst van het klappen lijkt een beetje verloren te gaan door de stevenbolders. Het zou me echter niet verbazen als deze uitneembaar waren. Ook dit lier is gemotoriseerd. Gelet op de extra as, met verhaalkoppen, langs de voorzijde, kan men de oorspronkelijke jaagas (aandrijfas), met jachtwiel en slinger, geheel afkoppelen, hetgeen de veiligheid ten goede komt! De lier beschikt behalve over twee nestenschijven voor de ankerketting, ook over twee schijven voor de neuringketting.
Fotograaf en jaartal onbekend. (groter formaat)


zonder
Een niet zo een erg gebruikelijke constructie: een enkelschijfsankerlier met draadtrommel of strijkrol daarnaast. Ook dit lier lijkt deelbaar.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 5 juli 2010. (groter formaat)


zonder
Een dubbelschijfsankerlier met slingers en verhaalkoppen. Op de voorgrond de zogenaamde duivelsklauwen. Dit lier is vermoedelijk afkomstig van een baggerwerktuig.
Opvallend is dat er op de hoofdas geen palrad met pallen te ontdekken valt en ik krijg ook de indruk dat nestenschijven niet even grrot zijn.

Foto: Pieter Klein, Sliedrecht 20 oktober 2011. (groter formaat)


zonder
Ankerlier met vier nestenschijven waarvan de twee, namelijk die die voor de neuringkettingen dienen, buiten de schilden geplaatst zijn.
De kast bovenop herbergt de electromotor die tegenwoordig de aandrijving verzorgd.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 21 september 2010. (groter formaat)


zonder
Een veel gebruikte methode om de ankerlier te motoriseren was het gebruik van een kleine benzinemotor, al dan niet met aangebouwde vertraging, in combinatie met een V-snaar die in een groef die in het jachtwiel gemaakt werd, liep. Belangrijk daarbij was dat men de handgreep van het jachtwiel verwijderde en dat men ook aan de andere zijde van de jaagas geen slinger of jachtwiel met handgreep liet zitten.
Foto: Pieter Klein. Inzet: Fredic Logghe. (groter formaat)


zonder
Een enkel-ankerlier met dubbele pal. Het ene kamrad zat vaak aan het tandwiel van de hoofdas. De andere aan de hoofdas zelf of aan de strijkrol. Naar mate de lier voor weinig meer dan ankerlier gebruikt werd, werden de pallen vaak samengevoegd.
Foto: B. van Roest, augustus 2004. (groter formaat)


zonder
Een draadlier kan ook als ankerlier gebruikt worden. Dat gebeurde meestal op schepen die veevuldig verhaald moesten worden, zoals baggermolens en werkschuiten.
Foto: Pieter Klein, Ritzumazijl 1996. (groter formaat)


zonder
 1. Hoofdtandwiel van de strijkrol.
 2. Schuivend rondsel.
 3. Schuivend deel van de klauwkoppeling.
 4. Vetpotje op het vrije deel van de klauwkoppeling.
 1. Spindel van de vang.
 2. Remband van de vang.
 3. Nestenschijf.
 4. Nesten.
 5. Spaakmoer.
Foto: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
 1. Remband,(vang).
 2. Nestenschijf zonder ankerketting.
 3. Spaakmoer/klemmoer.
 4. Tandwiel hoofdas.
 5. kettingsteker.
 6. Kettingpijp.
Foto: Pieter Klein. Wijde Ee september 2009. (groter formaat)


zonder
Een enkel ankerlier, in gebruik als lier voor het achteranker.
 1. As voor slinger.
 2. Hoofdtandwiel.
 3. Nestenschijf met ankerketting.
 4. Remband,(vang).
 5. Spindel van de vang.
 6. Spaakmoer.
 7. Schilden (ankerlierschilden).
 8. Ganghandels/liervorken.
 9. Kettingpijp.
Foto: B. v.Roest. (groter formaat)


zonder
De achterankerlier van het sleepschip 'Anne-M' (eni 02323460). Aan stuurboordskant lijkt een haspeltje voor een verhaaldraad te zitten. Men heeft de draad met een vuilniszak en wat afplaktape tegen weersinvloeden beschermd. Opvallend is dat de draadtrommel met behulp van een spaakmoer aan en van de as gekoppeld kan worden.
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 30 juli 2008. (groter formaat)


zonder
Het lijkt er op alsof de ganghandel lang niet gebruikt is. De as vertoont immers geen sporen die er op wijzen dat het rondsel de laatste tijd nog verschoven is. Bij een machanisch aangedreven lier als dit, is dat ook zelden nodig. Soms zelfs zet men de ganghandels, opdat zij tijdens gebruik niet ongewenst zullen verschuiven, in de gewenste stand vast. Net onder de kap van de lier een handel waarmee men de lieraandrijving aan- en afkoppelt.
(Ook in voorgaande foto goed te zien)
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluizen 30 juli 2008. (groter formaat)


zonder
De ankerlier op het voordek van de Noortje (eni 02301509). Dit lier valt vooral op door de verlaagde bouwwijze. Bij de meeste lieren zit de jaagas boven het tandwiel op de hoofdas. Hier is deze zo geplaatst dat de jaagas er niet bovenuit steekt. Het is een wat moderner lier. Dit is te zien aan de dikte van de lierschilden. Bij oude lieren bestaan die uit dunne plaat van ca.4 mm die, ondermeer met opgeklonken strips langs de randen, verstevigd zijn. De schilden van nieuwere lieren bestaan uit dikke plaat en hebben deze verstevigingen daarom niet.
Foto: Leo Schuitemaker, Oss 7 september 2007. (groter formaat)


zonder
Ondanks de omvang van dit lier is de maat ketting niet echt groot te noemen,
ook de vang is nogal smal. De spaakmoer lijkt samengesteld
uit een staalplaat en een moerbus.
De ankerketting ligt slecht in de nestenschijf. Dat is meestal een gevolg van het rekken van de ketting, soms ook door slijtage van de ketting of de nesten of een verkeerde maat ketting, danwel door een combinatie van die factoren.
Foto: Leo Schuitemaker, Oss 7 september 2007. (groter formaat)


zonder
De verhaalkoppen van voornoemd ankerlier. De diameters van de verhaalkoppen zijn op de oudere schepen altijd zo een beetje van hetzelfde formaat. Voor het verhalen over grotere afstanden, zoals dat vroeger voorkwam, kon men geen zware staaldraden gebruiken. Die zou men niet zover uit kunnen brengen. Er bestond dus ook geen echte noodzaak om grote verhaalkoppen op de lier te plaatsen. Wel had de verhaalkop op de dubbelwerksas vaak een kleinere diameter dan die op de hoofdas. Bij dit lier zijn de verschillen minimaal.
Foto: Leo Schuitemaker, Oss 7 september 2007. (groter formaat)


zonder
Ook de achterlier van het sleepschip 'Noortje' was voorzien van een mechanische aandrijving. Ook dit is een lier met twee pallen en ook hier zijn ze star met elkaar verbonden.
Foto: Leo Schuitemaker, Oss 7 september 2007. (groter formaat)


Naar menu: ankergerei en ankerlieren.
Naar: Oliebadankerlieren.
Bestandsrevisie november 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken