Veerdienst 3


Veerdienst 3

 

De geschiedenis van de VEERDIENST 3.

De VEERDIENST 3 is gelukkig behouden voor Dordrecht. De trotse nieuwe eigenaar en beheerder zijn stichting en vereniging De Binnenvaart.

In 1898 gaf het stadsbestuur van Dordrecht aan de firma “van Gips” aan de Lijnbaan in Dordrecht opdracht tot het bouwen van een veerschip. De VEERDIENST 3 kwam in 1899 in de vaart. Tot 1910 ging het schip met een platte sleeppont (voor rijtuigen) varen tussen Dordrecht en Papendrecht. Vervolgens, tot 1929, heeft het schip dienst gedaan als pont tussen Wieldrecht en ’s Gravendeel, in de Dordtse Kil, maar nu zonder sleeppont, dus enkel voor voetgangers en fietsers. Daarna brak een rustige periode aan voor het veerschip. Het schip werd gebruikt als sleepboot, blusboot, ijsbreker en zij werd ingezet bij evenementen, of bij een toeristische tocht, maar steeds meer lag het schip werkeloos in de Nieuwe Haven in Dordrecht.

Van stoom naar diesel

In 1938 is de VEERDIENST 3 bij Scheepswerf Koopman aan de Riedijkshaven omgebouwd en gemoderniseerd tot motorschip, met een 120 pk sterke Bolnes dieselmotor. Om vervolgens dienst te doen bij representatieve activiteiten van de gemeente Dordrecht in en rond de Dordtse wateren. Diverse malen is het schip uitgevaren om branden te blussen met de op het voordek geplaatste brandspuit installatie. De VEERDIENST 3 is de Tweede Wereldoorlog ongeschonden doorgekomen,  waarschijnlijk door zijn functie als blusboot. Tot eind zeventigerjaren van de vorige eeuw heeft de VEERDIENST 3 dienst gedaan als representatieschip van de gemeente Dordrecht.

Stichting Veerdienst 3

Doordat er inmiddels nogal wat achterstallig onderhoud was ontstaan, besloot het stadsbestuur in 1980 om de VEERDIENST 3 definitief uit de vaart te nemen en te verkopen. Het besluit van de gemeente Dordrecht was voor een aantal medewerkers van de Veerdiensten aanleiding om te trachten het schip voor het nageslacht te behouden. Stichting Veerdienst 3 werd opgericht met als doel dit schip voor Dordrecht te behouden. Deze stichting heeft met vrijwilligers dit varend monument succesvol tot eind 2017 in de vaart gehouden door het schip aan particulieren te verhuren, waarbij de gemeente Dordrecht eigenaar bleef. Dankzij de enthousiaste vrijwilligers van deze stichting is het schip goed onderhouden en ligt de Veerdienst III er nog steeds prachtig bij.

Koninginneschip

Het schip heeft een bijzondere relatie met ons koningshuis, want zowel Koningin Juliana als Koningin Beatrix zijn gast op dit unieke schip geweest. Koningin Juliana werd in 1958 door de VEERDIENST 3 naar de Dordtse zeehavens gebracht, waar zij de naar haar genoemde haven officieel heeft geopend. Koningin Beatrix liet zich met dit schip naar Zwijndrecht en naar Papendrecht brengen, waar zij in 1996 de permanente tentoonstelling Beeldenpark Drechtoevers opende.

Nieuwe eigenaar

Door een tekort aan vrijwilligers heeft de stichting Veerdienst III vereniging De Binnenvaart benaderd met de vraag om dit bijzondere schip te exploiteren. Dit wilde de vereniging wel, maar dan als eigenaar. Na lang beraad en langdurig onderhandelen met de gemeente Dordrecht, wordt stichting De Binnenvaart de nieuwe eigenaar en gaat vereniging De Binnenvaart dit varend erfgoed exploiteren. De VEERDIENST 3 heeft van de gemeente Dordrecht een ligplaats toegewezen gekregen in het insteekhaventje achter de RENE SIEGFRIED aan de Stadswerven, zodat deze historische museale schepen in de directe nabijheid van elkaar liggen. Op deze wijze kunnen de vrijwilligers van De Binnenvaart nauw samenwerken met elkaar, ieder op zijn of haar unieke manier. Voor de trots van Dordrecht kunnen wij nog meer bemanningsleden gebruiken, die zich willen inzetten als vrijwilliger om de goed onderhouden, VEERDIENST 3 zo optimaal als mogelijk op de Dordtse wateren te laten varen. Hiermee kan vereniging De Binnenvaart zich nog meer professioneel profileren.

Noot: voor zowel boekingen voor de VEERDIENST 3 als voor aanmelding als vrijwilliger kunt u zich wenden tot: www.debinnenvaart.nl    info@debinnenvaart.nl

Fotobijschrift: Op deze ansichtkaart de VEERDIENST 3, de trots van Dordrecht en nu ook van vereniging en stichting De Binnenvaart.

Fotoarchief: Jos Hubens.