Zaterdag 30-09-2023 Najaarsbijeenkomst a/b MAROT

Najaarsbijeenkomst zaterdag 30 september

Plaats: in het ruim van de MAROT,
Werf van Spaan 1 in Dordrecht

Programma:
10:00 uur Binnenvaartmuseum open
mogelijkheid om te bezoeken

13:00 uur Hendrik Mesman

Lezing over de St-Elisabethvloed

14:00 uur pauze
14:30 uur Chris van Eijmeren
Presentatie over de Elbe reis

16:00 uur Einde bijeenkomst

Het gebied ten zuiden van Dordrecht van 1200 tot heden met in de
hoofdrol De Sint-Elisabethsvloeden

De rivieren de Maas, de Rijn, de Schelde en de Eems die Europa
doorsnijden hebben ons land laagje voor laagje met het slib dat zij
aanvoerden opgebouwd. Ons land was vanwege dit rivierslib en ons
milde en regenachtige klimaat uitermate vruchtbaar. Voor mensen
een ideale plaats om te wonen en te leven. Nederland, dat laagland
betekent, is eigenlijk een grote delta. Overstromingen kunnen alleen
maar voorkomen worden door duinen en dijken. De techniek van het
waterbeheer, is zeker na de grote watersnood van 1953, sterk
verbeterd. Het gebied ten zuiden van Dordrecht was in de late
middeleeuwen een belangrijk agrarisch gebied. Deze polder werd
beschermd door een plusminus 150 km lange dijk waarvan de
Voorstraat in Dordrecht nog een overblijfsel is. De kennis van dijken
en waterhuishouding stond nog maar in de kinderschoenen. Vloeden
en watersnoden waren een veel voorkomende kwelling der mensen.
De Sint-Elisabethsvloeden die dit gebied teisterden van 1421 tot 1424
zijn hier een voorbeeld van. Deze overstromingen gaven echter wel
de genadeslag aan de Groote Waard zoals dit gebied heette. De
Verdronken Waard werd na 1600 stukje bij beetje ingepolderd. Op de
Biesbosch na die als afwatering van de rivieren moest functioneren.
Tot 1900 heeft deze situatie geleid tot veel water overlast.

Henk Mesman vertelt u het verhaal over dit gebied vanaf de
middeleeuwen tot heden. Dit doet hij op zaterdag 30 september in
het ruim van de Marot aanvang 13:00 uur. Daar zitten we veilig
mocht er weer een vloed komen.