Statuten Vereniging ‘De Binnenvaart’, concept, 30-11-2022

Op 18 maart is de Algemene Ledenvergadering.

Een van de agendapunten zal de statutenwijziging van vereniging ‘De Binnenvaart’ zijn. De huidige statuten zijn bij de oprichting van de vereniging in 1990 opgesteld. Door recente wetgeving, met name door de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) dienen de statuten aangepast te worden. Op de laatste ALV op 5 maart 2022 heeft dit al op de agenda gestaan voor een eerste kennismaking. De gewijzigde statuten worden op deze webpagina gepresenteerd aan de leden voor commentaar. Zie hiervoor de download onder aan de pagina.

Ook zullen ze ter inzage liggen op het Binnenvaartcentrum in Dordrecht. Vragen over en op- en/of aanmerkingen op de statuten kunt u doorgeven via het contactformulier of via de e-mail naar secretaris@debinnenvaart.nl. Ook kunt u het schriftelijk doen en opsturen naar vereniging ‘De Binnenvaart’ Postbus 24066, 3007 DB Rotterdam.

Het is de bedoeling de statuten te bespreken en de definitieve tekst vast te stellen tijdens de ALV. Na sluiting van de vergadering wordt er dezelfde middag na een pauze een tweede Algemene Leden Vergadering gehouden met als enig agendapunt het besluit tot wijziging van de statuten conform de definitief vastgestelde tekst.

Voor op- en/of aanmerkingen op de voorgestelde gewijzigde statuten, heeft u de tijd te reageren tot 31-01-2023.

U kunt de reactie sturen naar secretaris@debinnenvaart.nl, of via het contactformulier naar info@debinnenvaart.nl.

Op verzoek kunt u de papieren versie thuisgestuurd krijgen.

Therese van Laak, secretaris