Ligplaatsen van het Binnenvaartmuseum

In de reportage wordt duidelijk gemaakt wat er zoal aan gewerkt wordt om en nabij het Binnenvaartmuseum.