Ligplaats René Siegfried met Lashbak

Dit jaar staan er veranderingen aan te komen en zijn al in gang gezet.

De René Siegfried met Lashbak moest naar de werf voor periodieke inspectie, planning oktober 2023.

De nieuwe kademuur is gereed en wordt binnenkort opgeleverd.

Daarna wordt de ligplaats definitief maar ook anders.

Stichting ‘Leefwerf de Biesbosch’ legt een betonnen ‘ontvangstponton’ tussen de René Siegfried en de wal.

Er zijn geen bolders meer aan de wal, er komen buispalen in het water.

Daarnaast komt de René Siegfried met Lashbak.

Er komen drijvende steigers waaraan de Prinses Beatrix, de Veerdienst 3 en de Neckar XIV komen te liggen.

Alle schepen worden onderdeel van Leefwerf de Biesbosch.

De maand november wordt de ligplaats gereed gemaakt.

We proberen de René Siegfried weer zo snel mogelijk operationeel te maken.