top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Mariniseren
Mariniseren is het tot scheepsdiesel ombouwen van een motor, die niet als scheepsmotor gebouwd of uitgerust is. Wat hierbij veranderd en toegevoegd wordt verschilt per motor. Over het algemeen houdt het minstens in dat de motor voorzien wordt van een warmtewisselaar, een oliekoeler en een vliegwieldeksel dat de opname van een passende keerkoppeling mogelijk maakt. Gebruikelijk is ook de plaatsing van een 24V dynamo, een buitenwaterpomp, aanpassing van de motorsteunen en de plaatsing van een watergekoeld uitlaatspruitstuk.
Het mariniseren is noodzakelijk omdat de meeste scheepsmotoren zich in een gesloten warme ruimte bevinden met alleen buitenwater als koelmiddel. De andere motoren hebben meestal vrije buitenlucht, eventueel rijwind en wind van de radiatorventilator.
Bij sommige motoren is mariniseren niet noodzakelijk. Luchtgekoelde motoren kunnen meestal zonder motortechnische problemen in een schip geplaatst worden, al is het betrekken van voldoende koellucht soms wel een probleem. Ook de oudere motoren, zoals handkarren, kruiwagens en gloeikopmotoren hadden nauwelijks aanpassingen nodig.


Eigenlijk zijn er twee vormen van marinisering.
1.
De eerste gaat uit van een zogenaamd standaard motorblok en wordt in de fabriek reeds geschikt gemaakt voor een bepaald gebruik. Een mij bekend voorbeeld hiervan is de AM 517 serie van Deutz, die vanaf 1937 in productie was. In schipperskringen is deze motor ook bekend als de Klöckner Deutz. De motor werd van de fabriek af in diverse uitvoeringen geleverd.
Een voertuig versie, die voornamelijk in trekkers (onder de merknaam Faun?) voor zware transporten gebruikt is. Een stationaire versie voor pompen, aggregaten, mobiele hijskranen, e.d. Een 'spoor versie' voornamelijk gebruikt voor smalspoor locomotieven en een scheepsversie.
Het motorblok was voor alle versies gelijk. Cilinderkoppen, carterpan, vliegwieldeksel, uitlaatspruitstuk, randapparatuur, enz. konden verschillend zijn.
Voor de matig snellopende en snellopende scheepsdieselmotoren, die na de oorlog gebouwd zijn, is het min of meer regel, dat zij van een standaard motorblok gebruik maken en dat zij bij de assemblage voor één bepaald gebruik geschikt gemaakt worden.

2.
De tweede gaat uit van een bestaande, vaak reeds gebruikte, motor.
De eerste keer dat dat op grote schaal gebeurde was kort na de introductie van de opdrukker. Men zegt dat veel motoren afkomstig uit A-Fords, na verbouw de rest van hun bestaan in opdrukkers sleten. Bij deze motoren waren slechts geringe aanpassingen nodig.
De tweede maal dat marinisering op grote schaal plaats vond was vlak na de oorlog. Er was een grote vraag naar scheepsruimte, maar veel zeilschepen hadden in de crisistijd en de daarop volgende oorlogsjaren hun tuigage verloren. De ombouw naar motorschip was een oplossing, vooral omdat er een grote hoeveelheid motoren uit de legervoorraden beschikbaar kwamen. Men was zeer vindingrijk, zelfs versnellingsbakken werden tot keerkoppeling verbouwd.
Een kleinere hoos vond plaats in de jaren 70. Veel oude vrachtscheepjes kregen een private functie. De oude motoren waren vaak aan vervanging toe. Veel kleine scheepjes werden uitgerust met Mercedes Benz motoren, de grotere met vaak met een DAF.
De DAF motoren waren in feite ook motoren met een standaard motorblok. Ze waren echter door de fabriek opgebouwd als voertuigmotor. Bij de marinesering werden de meeste 'motorvoertuig-onderdelen' vervangen door de door de fabriek geleverde 'vaartuig-onderdelen'.


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken