top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Rondvaartboten

Diverse typesNaar Menu passagiersschepen e.d..


zonder
Ondanks het klassiek aandoende uiterlijk stamt dit product van Wouter Nieuwveld, Amsterdam, met de naam 'Stan Huygens' uit 1991. Het schip meet 21 x 4,6 x 1 meter. Tegenwoordig is het voorzien van een volledig electrische aandrijving en vaart sinds 2018(?) voor Rederij van Hulst, Katwijk aan Zee. [DB 02010675]
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 1992. (groter formaat)


zonder
Het mps 'Lelie' van rederij Waterlelie toont verwantschap met het Amsterdamse model rondvaartboot. De romp die er onder zit, lijkt echter van een motor(vracht)scheepje te zijn. Helaas ontbreken mij de gegevens.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam september 2010. (groter formaat)


zonder
Het mps 'Groene Ster' heeft nog wel iets van het Amsterdamse type, maar de hoogte-verhoudingen zijn wel duidelijk afwijkend. Ik krijg de indruk dat het achterdek, waaronder de motor zich lijkt te bevinden, niet toegankelijk is voor publiek.
Foto: Pieter Klein, Zwolle 10 juni 2010. (groter formaat)


zonder
Voor de mooie zomerdag beschikt men in Zwolle ook over het mps 'Stad Zwolle'. De passagiers staan tweemaal dertien banken tot hun beschikking.
Foto: Pieter Klein, Zwolle 10 juni 2010. (groter formaat)


zonder
De 'Hugo de Groot' werd in 1990 bij Bocxe te Delft tewatergelaten. Het vaartuigje meet 11 x 2,6 x 1,1 meter, biedt plaats aan 40 personen
en beschikt over een 90 PK Perkins diesel. [DB 02319256]
Foto: Pieter Klein, Delft juni 2012. (groter formaat)


zonder
Ook maar een beeld waarin de lengte van dit scheepje
een beetje beter tot uitdrukking komt.
Foto: Pieter Klein, Delft juni 2012. (groter formaat)


zonder
In Amersfoort is het allemaal niet zo ruim bemeten en is het rondvaartbootje naar verhouding. De scheepjes lijken speciaal voor de gelegenheid gebouwd te zijn. Dit scheepje, nummer 6 staat op de boeg, draagt de naam 'Kardinaal de Jong'
Foto: Pieter Klein, Amersfoort mei 2011. (groter formaat)


zonder
De melkmotor van 'Helpt elkander' vaart thans onder z'n bijnaam 'De Greatte' door Leeuwarden. Het vaartuig biedt weinig comfort,
maar wel een ruim uitzicht met veel frisse lucht.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden november 2009.(groter formaat)


zonder
'De Greatte' dankt zijn naam aan het feit dat hij de grootste was van de in het totaal 12 melkmotors, die voor de coöperatieve melkfabriek 'Helpt Elkander' te Warten(a) voeren. 's Winters moest hij geregeld als ijsbreker ingezet worden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 26-3-2010. (groter formaat)


zonder
Als rondvaartboot ingerichte Giethoornse praam met buitenboordmotor.
Aan boord is onder meer Prinses Beatrix.
Foto: Anefo 25 september 1963.
Bron: Nationaal Archief nr 915-5650 cc0.
(groter formaat)


zonder
Het kan nog eenvoudiger.... Een Giethoornse punter in gebruik als rondvaartboot. De punter werd voor allerhande doeleinden gebruikt dus ook voor het rondvaren van toeristen of de toenmalige Koningin Juliana vergezeld door de burgermeester.
Foto: Joop van Bilsen/Anefo 1 juli 1953. Bron: Nationaal Archief nr 905-8128 cc0. (groter formaat)


zonder
Dit flink geballaste tjalkje met de vreemde naam 'Bota Fogo' heeft een tentzeilen dak. Het scheepje wordt aan groepen verhuurd en wordt waarschijnlijk dus hoofdzakelijk voor feesten en partijen gebruikt.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 7 mei 2011. (groter formaat)


zonder
Het voormalige vrachtscheepje 'Anna Maria' is in 1910 te IJlst gebouwd. Het mat 20,97 x 3,67 x 1,18 meter en bezat 24 PK Brons motor. De eerste eigenaar was Ulbe Twijnstra uit Leeuwarden, later werd dat de N.V. Ulbe Twijnstra's Oliefabriek in Akkrum. In 1950 ging het over naar Urk en werd het een bunkerbootje met de naam 'Gulf 53' (Meetbrief L2507N e.d.) Het schip draagt het brandmerk 7521 B Rott 1950. De steven met de zogenaamde zwane(n)hals is geen bulbsteven, noch een ramsteven. Men hoopte slechts dat men met een dergelijke steven makkelijker door het ijs en licht kistwerk kon komen.
Het scheepje wordt verhuurd aan groepen en zal dus hoofdzakelijk voor feesten en partijen gebruikt worden.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 7 mei 2011. (groter formaat)

Tekst: maart 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken