top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


KraanschepenNaar menu diverse schepen.


kraanschip_oosterdok_amsterdam
Een Kast, met twee beunen, als kraanschip. Bij de Oosterdokstoegang.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam rond 1990. (groter formaat)


kraanschip_oosterdok_voorschip
De voorste beun en een sputpaal. Op de achtergrond het marineëtablisement.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam rond 1990. (groter formaat)


mbs_kraanvogel_eni_02100522
Het kraanschip "Kraanvogel" bij het aanbrengen van steenstortingen bijwijze van oeververdediging. Langszij een dekschuit met vaste stalen kolenborden.
(Gudsekop, Friesland.(groter formaat)


mbs_kraanvogel_lorentzkade_leeuwarden
Luxe-motor 'Kraanvogel' (eni 02100522) in het van Harinxmakanaal.
Foto: Pieter Klein, Lorentzkade Leeuwarden 1992. (groter formaat)


Het schip werd in 1927 als Rival bij scheepswerf Smit & Zn te Foxhol gebouwd en mat 36 x 6,35 x 2,25 meter bij 252 ton. In 1950 werd het met vier meter verlengd en mat toen 315 ton. De eerste motor was een 150 pk Deutz.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 1992. (groter formaat)


kraanschip_onderdelen
Kraan-beunschip 'Noorman'.
  1. Sputpalen.
  2. Lichtmast.
  3. tweede lichtmast.
  1. Kraan.
  2. Beun.
  3. Stuurhut.
  4. Salonroef.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, 2000.
(groter formaat)


kraanschip_carrera
Het beunschip 'Carrera' beschikt zowel over een gewone grijperkraan, als over een hydraulische kraan.
Het schip werd in 1965 op de Elsflether Werft te Elsfleth Duitsland gebouwd en meet 47,2 x 7,08 x 2,19 meter bij een laadvermogen van 484 ton. Na ombouw tot beunschip werd dit laatste ca. 68 ton minder. [DB 04032730]
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 6 mei 2008. (groter formaat)


eni_03150448
Het kraanschip 'Carrera' gaat rond in de haven van Koblenz. Kort na de bouw werd het schip in Nederland onder 448 B Arnh 1965 te boek gesteld. De ombouw naar kraanbeunschip stamt vermoedelijk uit 1995. Het schip kwam toen namelijk in handen van Lübro Wasserbau GmbH in Mondorf.
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 6 mei 2008. (groter formaat)


eni_3030718
Het kraanschip Isola uit Krimpen a/d IJssel. Is een luxe-motor van de werf 'De Hoop' van de Gebroeders Boot te Leiderdorp. Het werd in 1908 gebouwd. [DB 03030718]
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 16 februari 2005. (groter formaat)


luxe-motor_union
Vreemd genoeg werd, volgens de liggers van de scheepsmeetdienst
[Meetbrief H1014N], het schip als sleepschip gebouwd.
Het schip mat 43,5 bij 7,8 meter en had een laadvermogen van ruim 436 ton.
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 16 februari 2005. (groter formaat)


qq3
Let ook op het verschil in waterstand met de vorige foto vijf dagen eerder! Vermoedelijk werd het schip in 1981 tot kraan-beunschip verbouwd. Het was toen eigendom geworden van G. Dane & Zonen BV In Krimpen a/d IJssel. Ten tijde van de foto's waren Bek & Verburg B.V. in Rotterdam de eigenaren.
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 21 februari 2005. (groter formaat)


qq4
De beun is maar klein, maar komt toch niet vol, want het schip ligt nu al bijna aan zijn ijken. Volgens de laatst bekende gegevens (2017) vaart het schip nu onder de naam Albatros voor Fiducia bv te Rotterdam.
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 28 februari 2005. (groter formaat)


Joseph_Lulsdorf
Zestien maanden later moest er al weer wat gebaggerd worden. Ditmaal komt de Joseph Lülsdorf in actie.
Foto: Dieter Henken, Koblenz 18 juli 2007. (groter formaat)


qq6
Josef Lülsdorf werd in 1912 bij Bodewes te Millingen a/d Rijn gebouwd. Het schip meet 57,3 x 6,87 x 2,37 meter het laadvermogen bedraagt tegenwoordig ca. 510 ton. Zo te zien heeft men met een kalffdek de zeeg van de Joseph Lülsdorf
wel helemaal weggewerkt.
Foto: Dieter Henken, Koblenz 18 juli 2007. (groter formaat)


qq7
Ook de wijze waarop de beunen verhoogd zijn verdient geen schoonheidsprijs.
Foto: Dieter Henken, Koblenz 18 juli 2007. (groter formaat)

mbs_viking_eni_02100381
Kraanbeunschip Viking. Deze klipper werd in 1904 bij P.A. Ruijtenberg te Waspik gebouwd en mat toen 32,54 x 6,8 meter het laadvermogen bedroeg 245 ton. In 1950 is het schip met 6 meter verlengd en laadt dan 288 ton. Rond 1987 is het schip tot kraanbeunschip omgebouwd. [DB 02100381]
Foto: Pieter Klein, nabij Fonejacht september 2006. (groter formaat)

volharding_2_eni_02302265
De Luxe-motor Volharding 2 werd in 1927 op scheepswerf de Voortuitgang v/h D. Boot te Alphen a/d Rijn gebouwd. Het schip mat toen 28 x 5,4 meter en laadde ca. 144 ton. Vermoedelijk in 1934 Kalffdekken gekregen en 169 ton groot geworden. In 1985 verbouwd tot beunschip van ca. 135 ton. [Meetbrief AN2157].
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2009. (groter formaat)

mbs_sanne-marije
Het beunschip Sanne Marije werd in 1962 bij De Jong & Smit te IJsselmonde gebouwd. Het schip mat 55 x 7,15 x 2,44 meter en laadde 587 ton. Het is vermoedelijk pas in 2009 als kraanschip in de vaart gekomen. [DB 02311150] Tegenwoordig gebeurt dat steeds vaker door een hydraulische kraan, soms zelfs met rupsbanden en al, aan boord te plaatsen. De arm kan vaak zowel met een graaflepel als met een knijperbak uitgerust worden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden november 2009. (groter formaat)

mbs_neptunus_eni_02203927
Het kraanschip Neptunus werd in 1963 als Odonata bij scheepswerf Voorwaarts te Hoogezand voor J. Sanders uit Millingen gebouwd. Het schip mat toen 50 x 6,6 x 2,42 meter en laadde 491 ton. Het heeft dus de maten een kempenaar.
Foto: Pieter Klein, nabij Fonejacht september 2006. (groter formaat)

1040975
De kraan aan boord van het kraanschip Neptunus kan over de bovenrand van de beun, die daartoe voorzien is van spoorrails, heen en weer rijden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden oktober 2010. (groter formaat)

0000982
Spudpalen zijn reuze handig alleen wordt je kruiphoogte er aanzienlijk groter van. Telescopische spudpalen zoals vrachtschepen die wel gebruiken, kunnen de opgewekte dwarskrachten blijkbaar niet aan.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2010. (groter formaat)

beunduwbak_kraanschip
De beunduwbak Anjo V met hydraulische kraan. Ook al heeft zij rupsbanden, ook deze kraan staat op een platform waarmee zij over de beunrand heen en weer gereden kan worden. De bak is 70 meter lang en 9,5 meter breed. Het laadvermogen is 1200 ton; het eni-nummer: 02329905. De bak werd op dat moment geduwd door de duwsleepboot Zeeleeuw [DB 02322995].
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden juli 2010. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken