top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Historische Werkvaartuigen
hulk
Een hulk tijdens het krengen van een kofschip. Voor- en achterop de hulk staan kaapstanders waarmee de takels in de mast bediend kunnen worden. De takels zijn aan een sleng boven de zaling van de grote mast van de kof bevestigd.
Afbeelding: Gerrit Groenewegen. (groter formaat)

rm hulk
Een hulk als model uit het Rijskmuseum Amsterdam.
Bron: Rijskmuseum Amsterdam. (groter formaat)


scheepskameel
Scheepskamelen werden gebruikt om diepgaande zeeschepen over de ondiepte Pampus te tillen. De schepen waren dan al van het grootste deel van hun lading ontdaan, maar moesten voor noodzakelijk onderhoud en de bevoorrading nu eenmaal naar de haven van Amsterdam.
Afbeelding: Gerrit Groenewegen. (groter formaat)


scheepskameel2
Door de geschutspoorten werden lange balken gestoken, deze werden met naar boven gerichte schoren, die tegen een berghout rusten gesteund. Vervolgens werd met de takel in de mast de balk zover mogelijk opgetrokken, waarna de zaak met een staketsel opgestopt werd. Wanneer de met water geballaste kamelen leeg gepompt werden, drukten dezen het schip omhoog.
Afbeelding: Gerrit Groenewegen. (groter formaat)


kameel
Een detail van een model van een scheepskameel met schip.
Bron: Rijksmuseum Amsterdam code NG-MC-502. (groter formaat)


ijsbeuker
Een ijsbeuker in model in het Rijksmuseum Amsterdam.
Bron: Rijksmuseum Amsterdam. (groter formaat)


ijsbreker
Een door paarden voortgetrokken houten ijsbreker, gebouwd in 1696, op de Amstel.
Afbeelding T v.d. Horst. Bron: Gemeente Archief Amsterdam. (groter formaat)


zijdse-bom
De bommen waren scheepjes voor de zeevisserij en horen derhalve niet bij de binnenvaart. Een flink aantal zijn echter toen ze buiten gebruik raakte, voor allerhande klusjes op het binnenwater, o.a. bij bergingen, gebruikt.
Afbeelding: Gerrit Groenewegen. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken