>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Directievaartuigen


en aanverwante scheepjesNaar Menu ponten, veren, e.d..

Met de negentiende eeuwse veranderingen in de binnenvaart veranderde ook het personenvervoer over water. Op een aantal plaatsen werden kleine stoom- en motorbootjes ingezet om personen te vervoeren. Een tochtje over water werd door veel mensen als een pleziertje gezien, dus het duurde het niet lang of er werden ook meer recreatieve diensten gevaren. Sommige welgestelden konden zich een eigen vaartuig veroorloven en bij sommige bedrijven combineerden ze het nuttige, een overzetbootje voor het hoger personeel, met het aangename, een rondvaartbootje om zakenrelaties te onthalen. Hier onder een beperkt aantal voorbeelden van vaartuigjes. De grenzen tussen de kleine passagiersscheepjes als veerboot, rondvaartboot, directievaartuig en gewoon pleziervaartuig zijn vaag en soms niet aan de buitenkant af te leiden, dus ik kan er lelijk naast zitten.

zonder
De salonboot 'Krammer' werd als jacht gebouwd. Niet alleen bij particulieren, maar ook bij grotere bedrijven en ondernemingen leek het op een gegeven moment een soort statussymbool voor de directie om over een 'jacht' met jachtschipper te kunnen beschikken.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan.
Uitgave ANWB, 1927. (groter formaat)


zonder
De tekening van de salonboot 'Krammer'. Het allervoorste stukje was voor de jachtschipper. Naar men zegt zaten de heren vaak achter in de kuip om met hun sigarenrook het parfum van de dames, die er vaak voor kozen in de salon te vertoeven, niet te schaden.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan.
Uitgave ANWB, 1927. (groter formaat)


zonder
Dit prachtige scheepje wordt door de afzichtelijke zonnetent danig ontsierd. Volgens de website werd de 'Clasina' in 1914 als motorjacht op 'N.V. Werf De Amstel' gebouwd. De werf was van de bekende scheepsarchitect J.P.G. Thiebout en gelegen aan de Ouderkerkerdijk 42 te Ouder-Amstel. Het Jugendstil interieur werd ontworpen Lion Cachet. (Bronnen: s2ep2.nl en varendfriesland.nl). Het is helaas niet bekend voor wie dit fraais gebouwd was. Het wekt niet de indruk voor een gezinsvakantie ontworpen te zijn.
Het vaartuig is thans in gebruik voor dagtochten, rondvaarten.
Foto: Pieter Klein. Goingarijpsterpoelen. September 1999. (groter formaat)


zonder
De 'Marfin' is een zogenaamd Notaris- of Kerkbootje. De naam geeft al aan dat het door notabelen gebruikt werd om zich naar de kerk te begeven. Als dat zo uitkwam werd het natuurlijk ook op andere dagen voor 'voorname bezoeken' gebruikt. Men trof ze onder meer in Friesland aan. Als 'jachtschipper' fungeerde waarschijnlijk één der knechts of de tuinman.
Foto: Pieter Klein, Meinesloot Akkrum, jaren 90.(groter formaat)


zonder
De 'Sally' is een zeer fraai scheepje en zo te zien met een echte spit(s)gat. Het valt moeilijk te zeggen wat het geweest is. Misschien toch gewoon een familiejacht? Het scheepje lijkt ook onder het bakdek nog het nodige aan ruimte te bieden.
Foto: Pieter Klein, Wartenaastervaart augustus 1993. (groter formaat)


zonder
Een fraai scheepje met een erg stoer uiterlijk. Waarschijnlijk geen werkpaard, maar een directievaartuig geweest. Ik kan me echter vergissen.
Foto: Pieter Klein, van Harinxmakanaal juli 1990. (groter formaat)
© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken