top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Een Amsterdamse Dekschuit in DrentheNaar menu fotoseries.

Alle foto's: 14 augustus 2007, Oranjekanaal hoek Borgerzijtak, Schoonoord / Odoornerveen.

Wie zich afvraagt over het hoe en waarom een dekschuit in een afgesloten kanaal op de kant staat, het volgende.
Indien ik het verhaal goed onthouden heb, is de dekschuit na de renovatie van het oude jaagpad langs het Oranje Kanaal aan de zuidoever ter hoogte van Odoornerveen, door een plaatselijke belangenvereniging naar Odoornerveen gehaald. De schuit, die over de weg aangevoerd moest worden, zou, een beetje opgesierd en van banken voorzien, bij de officiƫle overdracht (want van ingebruikname kan men niet spreken) als trekschuit fungeren. Tevens waren er nog vage plannen voor de periode na de feestelijkheden. Dat alles heeft zich rond 2004 afgespeeld.
Van verder gebruik van de schuit kwam echter niets en de betrokken vereniging ging bankroet. Daardoor werd ook het verwijderen van het vaartuig uit het kanaal een groot probleem. Al met al kwam de schuit eind 2005 tegenover de 'Haven' van Schoonoord te liggen. In de winter van 2006/2007 zonk de dekschuit en na verloop van tijd heeft men besloten hem op de hoek van het kanaal met de Borgerzijtak maar op de kant te zetten. Naar ik vernomen heb, is het vaartuig uiteindelijk ter plaatse gesloopt.
Aanvullingen en correcties van harte welkom


zonder
Waarschijnlijk het laatste vaartuig van enig formaat,
dat het Oranjekanaal 'bevaren' heeft.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Een echte knikspantromp en toch ook mooie vloeiende lijnen. De bekendste Amsterdamse schuitenbouwer was de werf 'Het Jacht' van H. Bernhard.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Het kleine voorbord is typerend voor de 'echte' Amsterdamse dekschuit.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Het dek. Behalve de nodige steunen, die later aangebracht zijn, kan men langs de randen ook een soort schalkbeugels zien, waarmee onder meer de dekkleden en kolenborden vastgezet werden.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Een vrij sterk geveegd achterschip. Het roer ontbreekt helaas.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
De constructie lijkt eenvoudig, maar het valt niet mee om een hoek
te 'vouwen' aan een gebogen plaat.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Een gezet hoeklijn vormt de kim in het voorschip.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Het brede, wijd uitvallende onderboord maakt het vaartuig erg stabiel.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Het bestekhoekstaal.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)


zonder
Het dekluik lijkt me van veel recentere datum.
Foto: Pieter Klein, 14-8-2007. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken