top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Brabantse bootNaar: Menu diverse open vaartuigen en kleine schuiten.

a66
De Brabantse boot was niet alleen een bijboot. Het type kende diverse afmetingen en werd ook als werkboot en voor de visserij gebruikt. Het was vroeger een vrij geregelde verschijning, vooral in de zuidelijke wateren. Tegenwoordig lijkt het bestaan zo wat vergeten te zijn.
Foto: Pieter Klein, Museum Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a65
Opvallend bij de Brabantse boot is de wijze waarop de naad tussen het berghout en de dolboom afgedekt is. Men heeft deze van een presenning, zoals men die ook op de luikenkap van vrachtschepen toepast, voorzien.
Foto: Pieter Klein, Museum Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a64
Deze Brabantse boot wordt tijdelijk gebruikt voor de berging van enige spanen en riemen, maar hopelijk toont de foto nog genoeg van het spantenwerk en de inrichting van de boot.
Foto: Pieter Klein, Museum Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a62
Tekening: Maurice Kaak.
Hij vertelt hierover, in zijn boek 'Vlaamse en Brabantse binnenschepen': "één van de mooiste Brabantse boten uit de stal van Arthur Rik Poschet; evenwichtig, sierlijk en geprezen bij de schippers." Het andere uiterste vindt hij de boten uit Rumst.


a63
Dit zouden exemplaren uit Rumst kunnen zijn. Opvallendste kenmerken daar van zijn dat de bovenste gang in de zijde niet tot de stevenbalken door loopt; het is een verloren gang. Verder is de bodem vlakker, de holte minder en ligt het breedste punt ver naar voor. Ze beschikken over één wrikgat aan bakboord. Of de slemphouten op het onderste model ook standaard voor het type uit Rumst zijn weet ik niet.
Foto's: Rita Jalon, Antwerps Scheepvaartmuseum, Antwerpen. (groter formaat)


a61
Van welke maker deze boot komt weet ik niet. Bij mijn bezoek aan Antwerpen heb ik deze Brabantse boten daar niet teruggevonden en deze foto's, waarvoor ik de schenkster zeer dankbaar ben, kwamen zonder aanvullende gegevens.
Het scheepje heeft zo te zien een normaal verloop van de gangen. Of het schuitje een tweede wrikgat bezit is niet te zien. Het uitzicht daarop wordt ons door een buitenboordmotorsteuntje ontnomen.
Foto's: Rita Jalon, Antwerps Scheepvaartmuseum, Antwerpen. (groter formaat)


a60-spaarnestad-louise-herstal
Een prachtige foto!
Een sleepkast met T-hut, een erdaldoos met schuilkap, een roer met linnet en een Brabantse boot als bijboot. Waarom de dekjes in de Brabantse boot die merkwaardige vorm hebben is mij niet bekend. De boot heeft twee wrikgaten.
Fotograaf en jaartal onbekend. Bron: Uitg. Spaarnestad. (groter formaat)


a59
De schippersboot is de voorloper van de Brabantse boot en werd reeds in de 18de eeuw gebouwd. Ze waren 4,4 tot 6 meter lang. Zo van boven gezien vallen de verschillen met de latere Brabantse boot niet zo op, maar de schippersboten waren verschrikkelijk plomp en zwaar. Het vlak is breed en de kimmen zijn krap.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a58
Een Brabantse boot als kruisnetvisser.
Behalve een iets gewijzigde inrichting in het achterste deel van de boot is er weinig verschil met de bijboot. Het schuitje lijkt me echter wel een slagje groter.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a57
De bovenvisser van de Schelde is een forser schuitje. Het heeft een gang meer en een echt voordek. Vrij ver naar achter bevindt zich een visbun. Opvallend zijn de markante roeidollen naast het voordek. Hoe die gebruikt werden, is me niet bekend, misschien vanuit het luik op het voordek? Dit schuitje bezit geen berghouten!
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014 (groter formaat)


a56
De grote Brabander is een nog iets forsere roeischuit. Ook deze schuit was voor de visserij en is daarom voorzien van een bun. Opvallend bij Belgische bunschuiten is dat men de ruimte naast de trog met een dekje dicht maakt. Deze grote Brabander heeft wel een berghout.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014 (groter formaat)


a55
Een benedenvisser van de Schelde. Tegenwoordig meestal Mariekerkse jol of boot genoemd. In feite is dit weinig meer dan een grote Brabander met een sprietzeil.
Lees verder....
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)


a54
Alleen vanwege het ronde achterschip zou men deze stalen boten bij dit type kunnen plaatsen. Ze bezitten echter geen stevenbalken, terwijl de boot op de voorgrond bovendien een voorschip met een heve, zoals van een aak, heeft. Hoe men deze types wel noemt is mij niet bekend.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken