top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Watergezichten

Deel 2Naar Menu landzaken.


zonder
De Drentse Hoofdvaart bij de Haarsluis. Het kanaal is een onderdeel van de 'turfroute'.
Foto: Pieter Klein, mei 2003. (groter formaat)


zonder
Kanaal Steenwijk-Ossenzijl ligt er in het vroege voorjaar vaak verlaten bij.
Foto: Pieter Klein, maart 2003. (groter formaat)


zonder
De Emmakade in Leeuwarden, eens een doorgaande scheepvaartroute, nu min of meer een woonschepenhaven.
Foto: Pieter Klein. Juni 2003. (groter formaat)


zonder
Eens een druk bevaren water, nu alleen nog maar een siergrachtje.
De Froonacker te Franeker.
Foto: Pieter Klein. februari 1983. (groter formaat)


zonder
Anno 2001 maakt de beroepsvaart nog een enkele maal gebruik van de Wartenaastervaart, verder is het het speelterrein voor de pleziervaart.
Foto: Pieter Klein. (groter formaat)


zonder
De Opsterlandse Compagnonsvaart bij Wijnjeterp.
Foto: Pieter Klein. 1979-1983. (groter formaat)


zonder
Één van de smallere stukken van de Opsterlandse Compagnonsvaart, tussen Moskou en Petersburg, alternatief traject van de zogenaamde 'turfroute'.
Foto: Pieter Klein, 1979-1983.


zonder
De Opsterlandse Compagnonsvaart te Appelscha tijdens het begin van de Turfvaartdagen.
Foto: Pieter Klein, augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Het Sneekermeer en een deel van de Goingarijpsterpoelen.
Foto: Pieter Klein, Greate Griene juli 2002. (groter formaat)Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken