top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Luxe-motor 'Watergeus'

Deel 1Een bijdrage van: F. Logghe, Brugge.
Foto's, tenzij anders vermeld: F. Logghe, Brugge.
Menu fotoseries.

watergeus_compleet
De Watergeus onderweg naar Brugge op 27 februari 2007.
Foto genomen tussen Gent en Brugge.
Foto: Ronny Vandekinderen. (groter formaat)

De Luxe motor Watergeus werd op 7 augustus 1929 onder de naam Jantje te water gelaten bij scheepswerf Apol, Wirdum, Groningen. Het schip, toen uitgerust met een 2 cilinder Climax ruwolie motor van 50pk. Het schip mat 27.03m lang en 5.27m breed. Het laadvermogen bedroeg 130 ton. De opdrachtgever was H. Sannema uit Groningen. Het brandmerk werd 1241 B Gron 1929.
Tussen 1930 en 1940 werd de Jantje verhuurd aan WTAG (Westfälische Transport-Aktien-Gesellschaft).
Tijdens de oorlog werd het schip gevorderd en gebruikt door de de bezetter. Het schip deed dienst als munitietransportschip. In april 1945 werd het schip beschoten. Een granaat doorboorde de roef. Het projectiel verliet het schip via de slaapkamer, waar op dat moment een Duitste soldaat lag te slapen. Deze is hierbij om het leven gekomen. Hieronder volgt een extract uit het rapport opgesteld door de verzekeringsmaatschappij Oranje:

Ondergeteekende T, Tammes, scheepvaartkundig expert te Groningen als deskundige benoemd, door de Vereen. 'Oranje' Afd. 'Varia' te Groningen in opdracht van H.H. Gemachtigden der Regeering firma Jan ter Meulen & Co. Amsterdam, in overleg met den bijzonder gemachtigde, den Heer T.L. Melema, te Groningen, teneinde de schade op te nemen, te begrooten en vast te stellen aan het motorschip 'JANTJE' ontstaan door oorlogshandelingen op 15 April 1945 Eemskanaal Groningen; verklaart dat hij zich ingevolge deze opdracht op 18 Juli 1945 aan boord van genoemd schip heeft begeven, toen liggende Eemskanaal Groningen; door den schipper werd de volgende verklaring afgelegd; Ik lag met mijn schip Eemskanaal Groningen, en was beladen met ontplofbaarstoffen. Ammunitie, Ik was zelf niet aan boord, na de bevrijding werd ik nog niet toe gelaten, den 29 April mocht ik weder aan boord gaan, en bleek dat de 'JANTJE' zwaar beschoten was. Na aan boord een nauwkeurig onderzoek te hebben ingesteld werd de schade door ondergetekende, met inachtneming van de richtlijnen, van den Alg, Gemachtigde voor de Wederopbouw en Bouwnijverheid, afd. vaartuigen te Rotterdam begroot en vastgesteld op f 3225,50.

Aldus naar beste weten en kunnen opgemaakt te Groningen, 19 Juli 1945. T. Tammes.

In 1951 werd de laadmast verwijderd. Vijf jaar later, in 1956 werd de Jantje verkocht aan de schoonzoon; Geert Hendrik Lever.
De Jantje werd vervpolgens in 1961 bij Scheepswerf Poppe in Zwartsluis met ruim 11 meter verlengd. Het schip kreeg dubbele roeren en het stuurwerk werd aangepast. De motor werd door een Deutz 6 SAM 517, 6 cilinder 116 pk, vervangen. Het schip mat nu 38.89m x 5.29m en had een laadvermogen van 249 ton.

letter-m-logghe
De 'Watergeus' varend als "Jamei-D"
Foto: Archief Harry de Groot. (groter formaat)

In 1973 werd de 6 cilinder Deutz door een 8 cilinder Deutz motor vervangen. Het schip was toen verkocht aan Jan Davids uit Groningen, die het schip herdoopte in Jamei-D. In 1981 ging het schip over naar Lubbert Davids (zijn zoon?). Die verkocht in 1990 het schip door aan Jenny Margaretha de Doelder, die het herdoopte in Olivier en tot watertankschip liet ombouwen. Het schip kwam in 1992 onder de naam Watergeus in de vaart voor V.o.f. Terneuzen Watersupply Service. Vermoedelijk moet het schip rond die tijd zijn DAF 1160 motor gekregen hebben.

Het schip heeft slechts korte tijd gevaren als watertankboot. Nadien deed ze dienst als waterdepot. Het duurde tot 37 uur om het schip te vullen.
In 2002 werd de Watergeus te koop gesteld. Het schip werd gekocht door Dutch barges Ltd in 2003. Die handelde in naam van een Engelse klant. Deze klant, wiens naam tot op heden onbekend is, had plannen voor het maken van een kledijshop in het schip. Hiervoor werden de watertanks en het dek verwijderd, net als de schotten in het schip. Verdere plannen, echter nooit gerealiseerd, betroffen het vervangen en uitbreiden van de stuurhut, het plaatsen van 2 masten, het bouwen van een valse klipperboeg, enz...
Daar de klant de verbouwingswerken niet kon betalen, werd er op het schip beslag gelegd, waarna het in Sluiskil, bij scheepswerf De Schroef, te koop werd gesteld.

watergeus_dec0501
De 'Watergeus' in zwaar verwaarloosde toestand in Sluiskil. Merk nog het originele kleurenschema van toen het schip als watertankboot voer.
Foto: 27 december 2005 te Sluiskil.


watergeus_dec0502
Het ruim van de 'Watergeus' zonder tanks en den of luikenkap,
maar met een grote hoeveelheid regenwater.
Foto: 27 december 2005 te Sluiskil.


watergeus_dec0503
De roef met schotten voor de ramen, maar nog met een duidelijk leesbare naamplank.
Foto: 27 december 2005 te Sluiskil.

Op 7 januari 2006 werd het schip aan A. S. uit London verkocht. Deze persoon ruimde het schip op en bouwde een houten den en dak over het vrachtruim. Alle plannen waren gemaakt om het schip naar London te varen. Financiëel leek dit laatste niet haalbaar en het schip werd verkocht aan Frederic Logghe. Die laatste verving de houten constructie door een stalen en legde opnieuw luiken op het schip.

watergeus_houtendak
Houten den en dakconstructie op de Watergeus.
Foto genomen in maart 2006. (groter formaat)


watergeus2006-08
Een likje verf doet toch wonderen. (Nu ja, een likje?
Er zullen de nodige bussen op weggestreken zijn!)
Brugge 2006. (groter formaat)


watergeus_daknieuw
In September 2007 werd er onder de luiken een stalen kap gebouwd.
(Brugge, september 2007) (groter formaat)


watergeus_ankerlier
Het ankerlier op het voordek van de Watergeus. Het ankerlier wordt, via een V-snaar, door een Brigs & Stratton benzinemotor aangedreven. Deze motor zit onder de rode kist.
Brugge, augustus 2007. (groter formaat)


watergeus_mastlier
Liertje voor het zetten en strijken van de lichtmast.
(Brugge, augustus 2007) (groter formaat)


Zie ook de Website van MS Watergeus: Living Afloat (Engelstalig).
(Goed zoeken, dan kunt U nog een hoop andere interessante foto's vinden! (Pieter).)

Naar deel 2.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken