top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


verkeerstekens


Menu landzaken.


zonder
Tot ca 1984 was het aantal verkeersborden langs de vaarwegen vrij beperkt. Tegenwoordig wordt het landschap op diverse plaatsen gesierd met informatie, die men in veel gevallen al bij aanvang van de reis al dient te weten.
De hier getoonde borden zijn:
verbod tot hinderlijke waterbeweging
ontmoeten en voorbijlopen verboden
De maximale vaarsnelheid en de beperking van doorvaartbreedte.
Het is raden, maar vermoedelijk gelden alle tekens voor zowel het vaste, als beweegbare deel en is er een bord dat betrekking had op het vaste deel (de doorvaarthoogte of breedte?) verdwenen.
Foto: Pieter Klein, Fonejacht september 2006. (groter formaat)


zonder
De borden tonen:
Verbod tot hinderlijke waterbeweging.
Nadering vrijvarende veerpont en
Voorbijlopen verboden.
De toelichting bij de laatste wil zeggen dat het verbod geldt voor motorvaartuigen, maar niet geldt voor kleine vaartuigen onderling.
Foto: Pieter Klein, Grouw september 2006. (groter formaat)


zonder
Het kilometerraaibord bestaat al sinds de jaren dertig en knt vele verschillende uitvoeringen. Dit soort borden vindt men langs de Rijn in Duitsland.
Foto A.J.Tijman, nabij Rudesheim, Duitsland, 2006. (groter formaat)

zonder
De voorloper van het raaibord; de myriameterpaal. De telling begon indertijd in Basel, later is het beginpunt der telling verplaatst naar Konstanz, wat een verschil van ca. 200 km meer tot gevolg had.
Foto A.J.Tijman, langs de Rijn in Duitsland, 2006. (groter formaat)


zonder
Een relekwie uit de tijd van de zeilvaart. De strijkpaal. Bij de nadering van (sommige) bruggen en sluizen diende men de zeilen te strijken. Het bord geeft aan waar dit (uiterlijk) diende te gebeuren.
Foto: Pieter Klein, Boorne in Akkrum. eind jaren negentig. (groter formaat)


zonder
"Door spierkracht voortbewogen vaartuigen toegestaan" vertelt ons dit bord. Ondr andere op het Oranjekanaal te Drenthe gebruikt(e) men het echter om een kano-overdraag-plaats aan te geven.
Foto: Pieter Klein, Oranjekanaal-Borgerzijtak. Rond 2007. (groter formaat)


zonder
Een zogenaamd K-bord, dat aangeeft dat er in de bodem van het vaarwater kabels liggen (ankeren is dus verboden!). Het lijkt erop dat die tot het verleden gaan behoren, want ik zie weinig nieuwe borden geplaatst worden.
Foto: Pieter Klein, Oranjekanaal, juni 2007. (groter formaat)


zonder
Het broertje, het Z-bord, dat aangeeft dat er één of meerdere pijpleidingen, zogenaamde zinkers, in de bodem van het vaarwater liggen, is nog steeds volop in gebruik.
Foto: Pieter Klein, Oranjekanaal, juni 2007. (groter formaat)


zonder
Aanduiding voor een autoafzetplaats.
Veel tijd heeft men niet, dus 'even' een boodschapje doen is:
afmeren, auto van boord, vertrekken, ligplaatsje zoeken, afmeren, naar de auto lopen, boodschappen doen, terugkomen, naar het schip lopen, naar de afzetplaats varen, auto aan boord nemen, vertrekken. Ik betwijfel of het milieu met dit soort zaken erg gediend is.
Een meer gebruikte methode is: auto afzetten, de één gaat boodschappen doen, de ander vaart door en bij de volgende 'afzetplaats' neemt men boodschappen en auto weer aan boord.
Foto: G.A.T. van Meegen, Nijmegen. (groter formaat)


Bestandsrevisie februari 2021.© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken