top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Verkeerstekens op en langs het waterMenu landzaken.


zonder
Tot ca 1984 was het aantal verkeersborden langs de vaarwegen vrij beperkt. Tegenwoordig wordt het landschap op diverse plaatsen gesierd met informatie, die men in veel gevallen al bij aanvang van de reis al dient te weten.
De hier getoonde borden zijn:
verbod tot hinderlijke waterbeweging
ontmoeten en voorbijlopen verboden
De maximale vaarsnelheid en de beperking van doorvaartbreedte.
Het is raden, maar vermoedelijk gelden alle tekens voor zowel het vaste, als beweegbare deel en is er een bord dat betrekking had op het vaste deel (de doorvaarthoogte of breedte?) verdwenen.
Foto: Pieter Klein, Fonejacht september 2006. (groter formaat)


zonder
De borden tonen:
Verbod tot hinderlijke waterbeweging.
Nadering vrijvarende veerpont en
Voorbijlopen verboden.
De toelichting bij de laatste wil zeggen dat het verbod geldt voor motorvaartuigen, maar niet geldt voor kleine vaartuigen onderling.
Foto: Pieter Klein, Grouw september 2006. (groter formaat)


zonder
Bord dat de verplichte vaarrichting voor pleziervaartuigen aangeeft.
Foto D. Henken, De Wacht, 18 oktober, 2021. (groter formaat)


zonder
Het kilometerraaibord bestaat al sinds de jaren dertig en knt vele verschillende uitvoeringen. Dit soort borden vindt men langs de Rijn in Duitsland.
Foto A.J.Tijman, nabij Rudesheim, Duitsland, 2006. (groter formaat)

zonder
De voorloper van het raaibord; de myriameterpaal. De telling begon indertijd in Basel, later is het beginpunt der telling verplaatst naar Konstanz, wat een verschil van ca. 200 km meer tot gevolg had.
Foto A.J.Tijman, langs de Rijn in Duitsland, 2006. (groter formaat)


zonder
Een relekwie uit de tijd van de zeilvaart. De strijkpaal. Bij de nadering van (sommige) bruggen en sluizen diende men de zeilen te strijken. Het bord geeft aan waar dit (uiterlijk) diende te gebeuren.
Foto: Pieter Klein, Boorne in Akkrum. eind jaren negentig. (groter formaat)


zonder
"Door spierkracht voortbewogen vaartuigen toegestaan" vertelt ons dit bord. Onder andere op het Oranjekanaal te Drenthe gebruikt(e) men het echter om een kano-overdraag-plaats aan te geven.
Foto: Pieter Klein, Oranjekanaal-Borgerzijtak. Rond 2007. (groter formaat)


zonder
Een zogenaamd K-bord, dat aangeeft dat er in de bodem van het vaarwater kabels liggen (ankeren is dus verboden!). Het lijkt erop dat die tot het verleden gaan behoren, want ik zie weinig nieuwe borden geplaatst worden.
Foto: Pieter Klein, Oranjekanaal, juni 2007. (groter formaat)


zonder
Het broertje, het Z-bord, dat aangeeft dat er één of meerdere pijpleidingen, zogenaamde zinkers, in de bodem van het vaarwater liggen, is nog steeds volop in gebruik.
Foto: Pieter Klein, Oranjekanaal, juni 2007. (groter formaat)


zonder
Aanduiding voor een autoafzetplaats.
Veel tijd heeft men niet, dus 'even' een boodschapje doen is:
afmeren, auto van boord, vertrekken, ligplaatsje zoeken, afmeren, naar de auto lopen, boodschappen doen, terugkomen, naar het schip lopen, naar de afzetplaats varen, auto aan boord nemen, vertrekken. Ik betwijfel of het milieu met dit soort zaken erg gediend is.
Een meer gebruikte methode is: auto afzetten, de één gaat boodschappen doen, de ander vaart door en bij de volgende 'afzetplaats' neemt men boodschappen en auto weer aan boord.
Foto: G.A.T. van Meegen, Nijmegen. (groter formaat)


zonder
Aanduiding voor een autoafzetplaats.
Men mag met een schip tussen de pijlen maximaal 30 minuten verblijven om de auto van boord te zetten of aan boord te nemen. De ligplaats dient binnen de dertig minuten weer vrij gemaakt te worden.
Verder mag de steiger door koppelverbanden en duwboten gebruikt worden om een samenstel te vormen of te ontbinden.
Foto: René te Pas, Nijkerk, juni 2021. (groter formaat)


zonder
In plaats van een bord aan elke kant koos men hier een bord met de aanduiding van de 'vrije ruimte' aan elke kant.
Foto: Dieter Henken, De Wacht, september 2021. (groter formaat)


zonder
Een bord bij een calamiteitenkade, die tevens als autoafzetplaats gebruik kan worden. De borden geven aan dat er links van het bord geen ligplaats gekozen mag worden, want het is een calamiteitensteiger, maar onmiddelijk je auto afzetten of oppikken mag. Minder duidelijk is of je via marifoonkanaal 11 toestemming moet vragen voor het gebruik als calamiteitenkade of voor het afzetten van je auto. Ik hoop toch het laatste. Meer informatie op het Kanaalboek.
Foto: Ab de Jongh, juni 2021, Goese Kade, Terneuzen. (groter formaat)


zonder
Het bord betreft een ligplaats aan een (drijvende) steiger met het havennummer 4021. Aan de steiger mogen kegelschepen met (maximaal) twee kegels afmeren. Aan de ene zijde geldt een lengte van hooguit 110 meter, aan de andere zijde een maximale lengte van 87 meter en tot een breedte van maximaal 25 meter. Elke ligplaats heeft weer een ligplaatsnummer maar dat is niet op dit bord aangegeven, wel is aangegeven dat dit 'steiger 4' genoemd wordt. (De steiger ligt aan de zuidoever van de Geulhaven, Rotterdam)
Foto: Arie Lentjes, Rotterdam april 2009. (groter formaat)


zonder
De 'landzijde' van voorgaand bord laat behalve het havennummer, de gebruikelijke verboden in dit soort havens zien.
Foto: Arie Lentjes, Rotterdam april 2009. (groter formaat)


zonder
Het havennummer 5384 bij de Calandsteiger nummer 2 compleet met telefoonnummer van het Haven Coördinatie Centrum en
het marifoonkanaal waarop zij bereikbaar zijn.
Vermoedelijk is er sinds de foto genomen werd het een en ander gewijzigd, want momenteel lijkt daar de vijfde steiger te liggen. [Havenkaart Rotterdam].
Foto: Arie Lentjes, Rotterdam, september 2009. (groter formaat)


zonder
Vroeger voldeed een houtenbordje en wat verf. In deze moderne tijd waarin men alles op zijn of haar telefoon op kan zoeken worden er kapitalen verspilt aan borden, waarop men vervolgens dan blijk geeft van een gebrekkige talenkennis.
Foto D. Henken, De Wacht, 18 oktober, 2021. (groter formaat)


zonder
Nog altijd lijkt de overheid er niet van doordrongen te zijn, dat er mensen zijn die, als ze bepaald afval niet op nette wijze kwijt kunnen, het ergens dumpen waar je het al helemaal niet hebben wilt.
Sluiting van afvalinzamelplaatsen doet de zaak zeker geen goed!
Foto D. Henken, De Wacht, 18 oktober, 2021. (groter formaat)


zonder
In dit geval lijkt het de bedoeling dat men de ratten gaat voeren. Het opslaan van afval in afgesloten ruimtes aan boord lijkt me namelijk zeer onwenselijk!
Foto D. Henken, De Wacht, 18 januari, 2022. (groter formaat)


zonder
Gelukkig zijn er ook nog plaatsen waar het wat vriendelijker kan.
Foto D. Henken, De Wacht, 18 oktober, 2021. (groter formaat)


Bestandsrevisie februari 2021, + aanvullingen 2021, 2022.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken