top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


VentilatieNaar Menu onderdelen.


zonder
Een luchthapper met ronde opening. Op de achtergrond links een modern boordlicht.
Foto: Pieter Klein, Zijknaal-C 1994. (groter formaat)


zonder
Een luchthapper met ovale opening.
Foto: Pieter Klein, Zijknaal-C 1994. (groter formaat)


zonder
Een moderne luchthapper met waterslot. Alhoewel het inregenen van luchthappers die naar achter gericht staan wel meevalt, is een waterslot, vooral bij luchthappers die men niet kan verdraaien, toch wel handig.
Foto: Pieter Klein, Blocq van Kuffeler, augustus 1992. (groter formaat)


zonder
Een roterende ventilator met Savoniusrotor. Niet specifiek voor scheepsgebruik ontworpen, maar toch vrij veel toegepast.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 2010. (groter formaat)


zonder
In de jaren tachtig verscheen deze vlamdovende beluchter/ontluchter. Ze werden gebruikt zowel voor dode ruimtes als voor vloeistoftanks van beperkte omvang.
Foto: Pieter Klein, Haarlem 1993. (groter formaat)zonder
Zwanenhalzen tegen de achterverschansing van een havendienstsleepboot. Verder zijn zichtbaar de overloop of sleepbeugel, een loopplank, een blusmonitor, een vulpijp, een bolderplaat met de achterbolders en een dekluik.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam rond 1990. (groter formaat)


zonder
Tegen de roefwand ziet men van boven naar beneden een vlamdovende ontluchting, een vulleiding voor een (brandstof?)tank en een moderne afsluitbare zwanehals.
Foto: Pieter Klein, Blocq van Kuffeler, augustus 1992. (groter formaat)


zonder
Op dit schip is heel wat aan in- en uitlaten te ontdekken.
  1. aspiromatic.
  2. luchtschelpen.
  3. luchthappers.
  4. halfschuivende ramen.
  1. patrijspoort.
  2. ventilator (Savoniusrotor).
  3. Kachelpijp (Roetkap).
  4. Kachelpijp (Hoedje).
Foto: Pieter Klein, Amsterdam-N, jaren negentig. (groter formaat)


zonder
Ook op het voorschip valt er het nodige te ontdekken. In het gangboord tegen de voorroef diverse ont- en beluchtingen en minstens één vuldop. Patrijspoorten in de roefwand en een afsluitbaar rooster in de deur. Tegen de roefwand twee trechtervormige luchthappers (venturibuizen?).
Op de roef: gestapelde aluminium Friese luiken.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam-N, jaren negentig. (groter formaat)


zonder
Deze bolvormige ventilator, beter bekend onder de naam Aspiromatic, wordt zowel voorrookgassen als voor luchtventilatie gebruikt.
Foto: Pieter Klein, Buitenhuizen, 1994. (groter formaat)


Bestands revisie Januari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken