top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Stuwen e.d.Naar Menu landzaken.


zonder
De vizierstuw bij Driel.
Bron: NatuurDichtbij.nl. (groter formaat)


zonder
De stuw bij Driel in gestreken toestand.
Foto: Eric Koch, Driel oktober 1970.
Bron Nationaal Archief bestand 923-9631, CC0-BY. (groter formaat)


zonder
De stuw bij Sambeek bestaat uit een Poirée-stuw met 13 openingen en twee Stoney-schuiven van 17 meter. Zijn de Stoney-schuiven geheel opgetrokken dan kan de scheepvaart door deze opening. Anders zal men in de naast gelegen sluis moeten schutten. In de stroming van de stuw ligt een Waalschokker te vissen.
Foto: Beeldbank RWS. CC0-BY-SA-NC. (groter formaat)


zonder
De Oosterscheldedam. Banjaard, 2005.
Foto: Wiel Pelzer, Kerkrade: www.fototrip.nl (groter formaat)


zonder
De hefinrichting van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Foto Wiel Pelzer, Oosterscheldedam 2005. Bron: fototrip.nl (groter formaat)


zonder
Een stormvloedkering, zoals deze in het Amsterdam-Rijnkanaal
vormt in feite ook een stuw.
Foto: J.M. Arsath Ro'is. Bron: Stadsarchief Amsterdam nr.010122044484 CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Een met water gevulde balgstuw in de Weespertrekvaart nabij de Omval.
Op de achtergrond bergingsvaartuig 'Redder' van de firma Goedkoop.
Foto: ANP augustus 1969. (groter formaat)


zonder
De stuw in de Berkel is, sinds het einde van de negentiende eeuw slechts voor de plaatselijke scheepvaart van belang. Het water heeft geen bevaarbare verbinding met de IJssel.
Foto: Nederlandse Heidemaatschappij.
Nationaal Archief bestand: 162-0495. CC0-BY. (groter formaat)


Meer stuwen op Binnenvaart in beeld.


Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken