top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Stalen BotterNaar menu oude vissersschepen.


zonder
Een stalen Botter op het van Harinxmakanaal bij Leeuwarden. Volgens een eigenaar is het schip tot de Tweede Wereldoorlog actief geweest in de riviervisserij; vermoedelijk als ankerkuiler. Daarna zou het nog tot 1959 in de Zuiderzeevisserij vermoedelijk met hoekwant actief geweest zijn. In 1962 werd het verbouwd tot jacht. (Bron: lvbhb-schepengalerij)
Foto: Pieter Klein, augustus 2010. (groter formaat)


zonder
Even wat beter ingezoomd opdat de details wat beter zichtbaar zullen zijn. De overige gegevens zoals vermeldt bij de LVBHB zijn een beetje onzorgvuldig, want volgens de registers van het Register Varend Erfgoed Nederland zijn de maten als volgt: 12,5 x 4,2 x 1 meter Het scheepje is in 1924 te Kampen gebouwd, maar als de gegevens over deze werf op www.ssrp.nl kloppen, dan was dat niet bij Schepman. Momenteel is het schip onder zeil, maar in de ankerkuilvisserij (boven de Moerdijk) was dat niet gebruikelijk, dus waarschijnlijk is de zeilerij pas na 1959 aangebracht en daar ziet het ook wel naar uit.
Foto: Pieter Klein, augustus 2010. (groter formaat)


zonder
De botter zoals ik die voor het eerst aantrof in Akkrum, Friesland. De braadspil oogt weinig authentiek en ook veel ander houtwerk lijkt van nieuw hout. Ook daardoor is het moeilijk te bepalen wanneer het schip onder zeil gebracht is.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
Het typische helmhout van een visserman. Het touwtje door de kop van het roer moet voorkomen dat men het helmhout verliest.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
De helm is met een stalen strip tegen inwateren en slijtage beschermd. Of de helm, helm genoemd wordt om dat er staal op de kop van het roer zit of omdat de vorm van de roerkop aan een ouderwetse helm doet denken, zoals sommigen stellen, moet ieder maar voor zich uit maken.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
Een echt zeezwaard met de strijkklamp op het berghout.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
De aanvaarklamp met afzetpen, en de spiegel of kop van het zwaard. Aan de mast; de knecht met lummelpot. Tegen de mast een halve klamp belegd met de Enkhuizerslag.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
Het steil oplopende voordek met braadspil. Het schanddeksel is breed uitgevoerd en tegen het dek dicht gemaakt, hetgeen een hoop onderhoudswerk bespaart.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
De braadspil. Links is goed het gat voor de handspaak, die schuin voor de spil ligt, te zien. Deze braadspil heeft geen stalen palrad; het lijkt alsof er in het midden alleen houten nokken aangebracht zijn. De spilstopper, de rikketik, ligt voorover geklapt op het neusje. Op de voorgrond het boegluik met een doorvoer voor de ankerketting en een drietal wrijfhouten.
Foto: Pieter Klein, Boorne, Akkrum, voorjaar 2002. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken