top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Staand want



Naar submenu onderdelen zeilschepen.


zonder
De bakstag (Ba), zijstagen (Z), voorstag (V), boegstag (B) en waterstag (w) op een tjalk aan de Emmakade te Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, maart 2010. (groter formaat)


zonder
De onderkant van de zijstagen.
 1. Grootzeil, opgedoekt, onder een huik.
 2. Lichtbak met boordlicht.
 3. Spreelat met korvijnagels.
 4. Spanschroeven, wantspanners.
 1. (zijstag)puttings.
 2. Mastdek.
 3. Luiwagen.
 4. Tuiglier.
Foto: Pieter Klein, Sneek? februari 2002. (groter formaat)


zonder
De botteloef, boegstagen en waterstag op een skûtsje. Alhoewel de boegstagen stalen stangen zijn, behoren ze toch tot het staand want en ook de ketting van de waterstag behoort daar mijnsinziens toe.
Foto: Pieter Klein, Goingarijp, juni 2003. (groter formaat)


zonder
Jufferblokken; eigenlijk zijn het takels, maar ze zijn, net als de zijstagnaaiing, een nagenoeg onbeweeglijk onderdeel van de zijstagen. Wat is het dus: staand of lopend want?
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, september 2010. (groter formaat)


zonder
Lopend en staand want in de masttop van een zeilschip.
 1. Trommelstok, vleugelhek en vleugel.
 2. Trompet.
 3. Uithouder met vlagge- of lampenlijn.
 4. Kluivervalblok.
 5. Galg met blok van kraanlijn of dirk.
 1. Strop(1) van voorstag.
 2. Voorstag.
 3. Mastband met galg.
 4. Piekevalbolk.
 5. Bevestiging bakstag.
 6. Klauwvalblok.
 7. Fokkevalblok.
 8. Hommer met zijstag.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen ca. 2000. (groter formaat)


Bestandsrevisie december 2020



Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.



Statistieken