top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Ex-sleepspits Saint Antoine

Deel 1Een bijdrage van: F. Logghe.
Foto's: archief F. Logghe.
Met dank aan Alex Quienen, die mij introduceerde in de Binnenvaart en voor de vele tochten die ik mocht bijwonen!

De Saint Antoine is in meer dan één opzicht een bijzonder schip. Het* was één van de eerste spitsen, die gemotoriseerd werd en wel in 1919. De laatste keer dat ik dat ik het schip bezocht, in 2004, was deze motor nog steeds operationeel. Het schip is vrij origineel gebleven en staat op de lijst van te classeren schepen in België. De Saint Antoine was tevens het eerste binnenschip dat ik leerde kennen en hielp te onderhouden.
Schip is een onzijdig woord. Tenzij het naar een vrouw vermoemd is, verdient het de voorkeur het of hij te gebruiken.


px_Saintantoine_oud
Plaats en datum foto: onbekend. (groter formaat)

Het schip werd in 1910 gebouwd bij de scheepswerven Van Praet-Dansaert te Baasrode. In 1919 werd het schip gemotoriseerd met een kromhout één cilinder gloeikopmotor van 40pk. In de jaren 30 werd een stuurhut bijgebouwd.
Gezien haar leeftijd werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog beslist het schip niet om te bouwen tot landingsvaartuig voor de invasie op Engeland. Na de oorlog voer het schip nog geruime tijd in de beroepsvaart. Nadien deed ze dienst als café bij een brouwerij, hierdoor werd het schip gered van de sloop. Begin jaren 90 kocht een schepenenthousiast het schip en knapte het weer op. In 2004 werd het schip van de hand gedaan. Nog twee jaar heeft het schip in Gent gelegen, daarna ben ik het spoor bijster geraakt. Volgens een makelaar zou het schip naar Nederland verkocht zijn. Momenteel (2019) zou het binnen de Gemeente Amsterdam liggen.

px_Saintantoine_gent2004
De Saint Antoine in het Handelsdok te Gent. Een stad waar veel woonschepen liggen. Voor een evenement dat destijds, 2004, plaatsvond was er op het schip een tijdelijke ingang, bestaande uit scheepsluiken, gebouwd. Het kleine 'roefje' voor de stuurhut is geen roef, maar een machinekameropbouw. (groter formaat)


px_Saintantoine_achter
De Saint Antoine te Oudenburg wachtend voor de brug. (groter formaat)


px_Saintantoine_konten
Het verschil tussen een kont van een sleepspits (de buitenligger; Saint Antoine uit 1910) en een motorspits (de binnenligger: Derby uit 1957 gebouwd bij Mainil & Kinderen in Ledeberg. eni-06000392). Er zijn nog mee verschillen op te merken... (groter formaat)


px_Saintantoine_gentnv
De Saint Antoine aan het begin van de Nieuwe Vaart, wederom met de tijdelijke ingang. (groter formaat)


px_Saintantoine_sluis
De Saint Antoine op één van haar laatste reizen, hier in de sluis van Nieuwpoort.
Een opvallend detail: de lichtmast staat niet op het voordek, maar ergens op de luikenkap. Ook op de eerste foto van deze serie ziet men dat de, toen nog houten, mast op de luikenkap staat. (groter formaat)

px_Saintantoine_kuisbanken
Deze en de volgende foto tonen de ongebruikelijk manier waarop het schip vaak drooggezet werd. Gezien de Saint Antoine lange tijd dienst deed als atelierschip in Oostende werd het vaak droogezet op faciliteiten die daar in de buurt voor de vissersschepen waren. Hier staat ze op de kuisbanken te Nieuwpoort. (groter formaat)


px_Saintantoine_slipway
Gezien de knik in dit plateau, dat schijnbaar ontworpen is om visserschepen droog te zetten, was het geen eenvoudige zaak de Saint Antoine hier droog te zetten. De hoogtes van de blokken diende goed berekend te worden, wilde er geen schade aan het vlak toegebracht worden. (groter formaat)


Naar deel 2
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken