top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


RompdelenNaar Constructies.


zonder
De avondzon laat overduidelijk zien wat op de oude houten zeilschepen, zoals deze tjalk, onder een kierend boeisel verstaan moet worden.
Foto: Jacob Olie, Zuiderzee t.h.v. onbekend, 1897.
Bron Stadsarchief Amsterdam bestand 010019001070 CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Sleepboten hebben over het algemeen niet veel vrijboord. Ze zijn daarom vaak voorzien van grote spuigaten, loospoorten of
van een zogenaamd 'kierend boeisel'.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam 1988. (groter formaat)


zonder
Moderne vormgeving stelt je altijd weer voor problemen. Is dit een aaneenschakeling van lange spuigaten of van loospoorten of is het toch een kierend boeisel?
Foto: Pieter Klein, Amsterdam juli 2014. (groter formaat)


zonder
Het dagpassagiersschip 'Princehof' verscheen na een grondige verbouwing met een bulbsteven. De bedoeling van een dergelijke steven is het beperken van de door het schip veroorzaakte golfslag. Hierdoor neemt de golfweerstand af en kan er een brandstof besparing bereikt worden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 1993. (groter formaat)


zonder
Ook deze rijncruiser heeft een bulbsteven. Zoals te zien is veroorzaakt een varend schip een boeggolf met daarachter een 'kuil'. Dat patroon herhaalt zich. De bulbsteven veroorzaakt een tweede serie golven die de eerste serie tegenwerkt, waardoor een rustiger golfpatroon ontstaat.
Foto: Leo Schuitemaker, april 2007. (groter formaat)


zonder
Het motorvrachtschip 'Aspali' [gegevens] werd bij verlenging in 2006 eveneens uitgerust met een bulbsteven.
Foto: Jan Meppelink. (groter formaat)


zonder
Dit is geen bulbsteven maar een zogenaamde zwanehals(steven). Men had dit voormalige motorbeurtschip 'Anna Matia' van een dergelijk steven voorzien in de hoop dat het makkelijker door het ijs zou breken. Veel navolging heeft deze bouwvorm echter niet gekregen.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam mei 2011. (groter formaat)


zonder
Schepen met bolle koppen, zoals deze tjalk, zijn meestal niet erg koersvast, daarom heeft men aan de onderzijde van de voorstevenbalk een uitstulping, de loefbijter, gemaakt om de koersstabiliteit te verbeteren. Ook bij de vlet, die geen voorstevenbalk bezit, en nog enkele andere scheepstypes treft men soms een loefbijter.
Foto: Pieter Klein, Wartena oktober 2006. (groter formaat)


zonder
In de tijd van de houten stevenbalken dekte men het kopse hout met een losse klos tegen het inwateren af. Naar het schijnt werd dit, voor het gemak, een enkele maal ook bij stalen schepen gedaan. Deze houten 'klik' bespaarde veel lastig klinkwerk.
Foto: Pieter Klein, Hasselt juli 2007. (groter formaat)


zonder
Het berghout in de zijden gaat op de boegen over in de boeghouten, dan een stukje stuit en sluit dan met slemphouten aan tegen de voorsteven aan.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden november 2009. (groter formaat)


zonder
Het schansdek op de steilsteven 'Dankbaarhied'. Niet alleen biedt het plaats aan verhaalrollen of is het steuntje van de ankerdavit het zorgt ook voor de nodige sterkte van de voorboeiing.
Foto: Pieter Klein, Appelscha augustus 2010. (groter formaat)


zonder
De klapmuts op deze Westlander is voorzien van een zogenaamde weegstoel of eigenlijk weeggoot. Hopelijk ziet het scheepje er hden ten dage wat verzorgder uit.
Foto: Pieter Klein, oktober 2010. (groter formaat)


zonder
De stafsteven vormt een stevige, praktische, en vrij eenvoudige methode om bakboords- en stuurboordsboeg met elkaar te verbinden. Hier de stafsteven van een spits.
Foto: Pieter Klein, april 2013. (groter formaat)


zonder
Bij de bouw van de eerste stalen schepen kwam men er ook al spoedig achter, dat men aan de kop van het schip wel wat meer hoogte kon gebruiken. In plaats van het hele schip van een boeiing of verschansing te voorzien plaatste men alleen op een deel van het voorschip een dergelijk stuk. Het waterbord was geboren.
Foto: Amsterdam, Amstel, jaar onbekend. Bron: Stadsarchief Amsterdam.
Bestand OSIM00004000698 CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Ook voor schepen met een boeiing of verschansing kon het waterbord gedienstig zijn. Soms was het een afneembaar deel, maar al spoedig vond men het waterbord ook terug als aangevormd hoger deel. De 'Oosterpoort II' lijkt nog over een afneembaar waterbord te beschikken.
(groter formaat)


zonder
Waterboorden trof men ook aan op zeilende schepen en daar waren ze niet altijd beperkt tot het voorschip. De zeegaande schepen zoals deze Koftjalk had ze rondom. Bij de andere zeilschepen trof men ze voornamelijk borden langs de zijdes. Soms meegevormd, soms vast, maar vaak ook afneembaar: de settelborden of meer Nederlands: de zetboorden.
Fotofragment: Stadsarchief Amsterdam ANWI00559000003 CC0-BY.
(Voor de volle scheepslengte zie het groter formaat.)

Fototitel: De koftjalk 'Ambulant' van H.Groen uit Groningen bouwjaar 1909 in de haven van de Zuidergasfabriek op de Korte Ouderkerkerdijk (Amsterdam).
(groter formaat)


zonder
Hier een kijkje in een gangboord met boeisel, potdeksel en daarop het settelbord. Bij een groot aantal zeilschepen, vormde het bord voor de verstaging de naamplank, maar soms ook ontbrak juist dat deel.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht, november 2011. (groter formaat)


zonder
Niet erg gebruikelijk, maar ze bestaan toch; klimtredes in de zijde van een duwbak.
Foto: Jan Meppelink. (groter formaat)

Zie verder ook bij Menu Onderdelen, Onderdelen Vrachtschepen, Onderdelen Zeilschepen, Onderdelen sleepboten, Onderdelen sleepschepen en Onderdelen Duwvaart.


Bestands revisie Januari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken