top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


De MastNaar submenu onderdelen zeilschepen.


zonder
Het masttopbeslag bij een zeilschouw.
 1. Trompet.
 2. Mastbanden.
 3. Uithouder voor blok vlaggelijn.
 4. Uithouder voor dirk.
 1. Oog met blok voor toppenend.
 2. Oog voorstag.
 3. Galg voor piekeval.
 4. Oog voor fokkeval.
 5. Fokkevalblok.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, jaren negentig.


zonder
De vleugel.
 1. Toplichtje, maar op deze plaats ziet men ook vaak een mastwortel
 2. Trommelstok; hier omheen draait 3.
 3. Vleugelhek; hiermee wordt 4 van de mast gehouden.
 4. Vleugel; al zullen landrotten het een wimpel noemen. Een wimpel is echter veel langer en wordt met een dwarshoutje aan een vlaggelijn gehesen.
 5. Trompet.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, jaren negentig.


zonder
Lopend en staand want in de masttop van een Waalschokker.
 1. Trommelstok, vleugelhek en vleugel.
 2. Trompet.
 3. Uithouder met vlagge- of lampenlijn.
 4. Kluivervalblok.
 5. Galg met blok van kraanlijn of dirk.
 1. Strop(1) van voorstag.
 2. Voorstag.
 3. Mastband met galg.
 4. Piekevalbolk.
 5. Bevestiging bakstag.
 6. Klauwvalblok.
 7. Fokkevalblok.
 8. Hommer met zijstag.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen ca. 2000. (groter formaat)


zonder
De hommer of krans op een wedtrijdskûtsje. Het mastbeslag van deze scheepjes wijkt af van wat vroeger gebruikelijk was. Vroeger werden de banden vaak rond de masttop 'gekrompen'. Tentijde van de foto leken klemconstructies de voorkeur te genieten. Aan de naar beneden gerichte lip is (volgens mij) een blok voor de klauwval bevestigd. Aan de zijwaartsgerichte lip zit de zijstag (van het onderwant).
Foto: Pieter Klein, Goingarijp, mei 2003. (groter formaat)


zonder
Een deel van het masttopbeslag van hetzelfde skûtsje. Het gebruik van dubbele mastbanden om de blokken aan te bevestigen is alleen bij de wedstrijdexemplaren gebruikelijk. Het blok aan de bovenzijde is voor de fokkeval (de tweede staaldraad kan ik niet plaatsen). Aan de onderzijde het blok van de piekeval. Aan de zijkant de bevestiging van een zijstag van het topwant.
Foto: Pieter Klein, Goingarijp, mei 2003. (groter formaat)


zonder
De onderkant van een mast. Deze is geborgd met een mastkling. De mast is een zogenaamde bovenstrijker.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen ca. 2000. (groter formaat)


zonder
De mastkoker en hieling zijn afgedekt met een kleedje. Naast de mast de tuiglieren. Voor de mast langs de luiwagen en op het voordek de uitwip, afgedekt met de kokersluiken, waardoor bij het stijken van de mast, de hieling zijn weg naar boven vindt. De mast is dus een zogenaamde onderstrijker.
(groter formaat)


zonder
Een blik op de mastkoker en de wegerij aan boord van het skûtsje Connie uit Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, Appelscha, 1 augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Een mastkoker met halve klampen (pijlen) in wording. Halve klampen belegt men met de enkhuizerslag.
Foto: Pieter Klein, Wartena, juni 2001.(groter formaat)


zonder
De hedendaagse wedstrijdskûtsjes zijn soms erg overtuigd. Over het algemeen stak de top van de gestreken mast, bij vrachtschepen, maar net voorbij het roer en soms niet eens. Het was vroeger gebruikelijk, dat de mast een beetje achterwaarts boog. Deze kromming werd er in gemaakt en wordt de stagbocht genoemd. Deze mast lijkt me echter krom gebogen te zijn.
(Helaas geen beste foto; ik hou me aanbevolen voor wat beters.)
Foto: Pieter Klein, Grouw, jaren negentig.


Bestandsrevisie december 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken