top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Touw-, draad- en kettinggeleidingen
zonder
Een fraai voorbeeld van een ankerkluisgat met zware kluisbaard.
Het anker is een zogenaamd Hallanker.
Foto: Pieter Klein, Sneek september 2001. (groter formaat)


zonder
Voordat het klipanker haar intrede deed, was het kluisgat, niet alleen op zeilschepen, maar ook op stoomschepen, (bijna) altijd bovendeks,
dus ook boven het berghout, aangebracht.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam januari 1974. (groter formaat)


zonder
Typisch iets van de zeilende kromstevens. Bij andere schepen zult U het in deze vorm vaak tevergeefs zoeken: het kluisbord, met kluisgat, daaronder het slemphout en het hout naast het kluisbord is een beretand.
Foto: Pieter Klein, Goingarijp mei 2003. (groter formaat)


zonder
Een niet een erg algemeen voorbeeld!
Een draadrol op een bok. De ankerdraad, die van een kettingvoorloop voorzien is, gaat eerst tussen twee vertikale rollen door en dan over een horizontale rol heen. Naast de vertikale rollen nog een stel rollen voor de draad van de verhaallieren.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam-N, rond 1990. (groter formaat)


zonder
Op de buitenhoeken van de koppelpontons bij deze bok, ziet men een soort vreemde 'bolders' die als draadgeleiders dienst doen.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam-N, rond 1990. (groter formaat)


zonder
Zoals U ziet worden de kleine boldertjes ter weerszijde van de steven voor het geleiden van touwen en draden gebruikt.
Foto B.v.Roest. voorjaar 2002. (groter formaat)


zonder
Vroeger plaatste men naast de steven meestal verhaalkammen.
Foto: Pieter KLein, Sneek, begin jaren 90. (groter formaat)


zonder
Eigenlijk zijn dit verhaalschijven, men noemt het echter ook verhaalkammen, verhaalrollen of boegrollen. Dergelijke grote schijven hadden de voorkeur bij mensen die veel met staaldraad werkten, maar deze kammen zijn uitgerust met touwschijven.
Foto: Pieter Klein, (groter formaat)


zonder
Op de rand van de achterroef van de sleepboot 'Hiljo' treft men een soort verhaalkam. In dit geval wordt het echter een draadvang of trossenvanger genoemd en heeft onder andere tot doel de sleepdraad op te vangen als men door achteruit te varen de sleep wilt afstoppen.
Het spuigat in de verschansing is afgedekt met een zogenaamde loos- of kantelklep.
Foto: Pieter Klein, Pampuskade zomer 2002. (groter formaat)


zonder
Tussen het jachtwiel van het ankerlier en de ankerstok zijn bij deze tjalk twee verhaalrollen te ontwaren. Ze staan op een soort verhoging: een stoeltje.
Foto: Pieter Klein, (groter formaat)


zonder
Verhaalrollen op het relingijzer van een motorvrachtschip.
Foto: Pieter Klein, Wachthaven Meppel, mei 2001. (groter formaat)


Bestandsrevisie november 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken