top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


BraadspillenNaar menu Ankerlieren.


zonder
Een houten braadspil. Zelfs het palrad is van hout. De stalen rikketik ligt voorover geklapt op het schanddeksel. De handspaak ligt schuin voor de spil. Op de voorgrond wrijfhouten.
Foto: Pieter Klein, Akkrum, lente 2002. (groter formaat)


zonder
Deze braadspil heeft nog wel houten wangen, ze zijn echter wel voorzien van ijzerbeslag. Ook het kamrad is van metaal en tevens is er een metalen tandwiel met ketting overbrenging naar een lier. Het linker deel is voor meer grip en bescherming van de eigenlijke spil van verwisselbare houten latten voorzien.
Zie meer in het Scheepsportret van de Annigje.
Foto: Pieter Klein, Hasselt, 28 juli 2007. (groter formaat)


zonder
Een braadspil met stalen kern voorzien van met ijzer beslagen houten vormstukken. Voor zover mij bekend zijn er niet veel binnenschepen met een dergelijke spil uitgerust geweest. Bij deze spil is het wel duidelijk waarom de houten wangen soms beting genoemd worden. Ze bieden een stevige houvast voor een tros. Op deze foto is de stalen rikketik goed zichtbaar.
Foto: Pieter Klein, Hasselt, 28 juli 2007. (groter formaat)


zonder
Weer een gewoon model braadspil maar dit maal met stalen wangen, die men ook wel schilden noemt. De uitsteksels boven op lijken me niet geschikt om een touw op vast te zetten. Waarvoor ze wel dienen is me een raadsel.
Let ook op de kluiverboomstoel.
Foto: Pieter Klein, Den Helder, 24 september 2010. (groter formaat)


zonder
Bij deze klipperaak ziet men eigenlijk een overeenkomstige constructie maar dan in staal. In het schanddeksel is ruimte gemaakt voor de spil, terwijl de schilden van de spil tevens het schanddeksel steunen. Ook hier wordt de spil aangedreven door een lier dat tevens als strijklier dienst doet. De kettingoverbrenging is opmerkelijk!
Foto: Pieter Klein, Gouda, 3 november 2010. (groter formaat)


zonder
Op de eerdere afbeeldingen bestond ketting overbrenging uit een rollenketting. Hier is het een gewone schalmketting en zijn de kettingwielen vervangen door nestenschijven. Hier is ook duidelijk te zien hoe de metalen delen rond de spil vastgezet zijn.
Foto: Pieter Klein, Gouda, 3 november 2010. (groter formaat)


zonder
Een braadspil/braadspit/ankerspil op een Volendammer Kwak. Duidelijk zijn, aan weerszijden, de schildborden/schelpen, waarmee de spil in het schildboord opgesloten wordt, te zien. In de spil steken de zogenaamde spenen.
Foto: Nico Vader. (groter formaat)


zonder
Een 'modern' braadspil uit de zeevaart. Het is voorzien van verhaalkoppen en wordt rondgedraaid met behulp van een 'pomp'mechanisme.
Foto: Carol de Vries. (groter formaat)


Bestandsrevisie november 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken