top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Bolders, meerpalen, muurkluizen, e.d.Menu landzaken.


zonder
Een houten bolder bij de wachtplaats aan de oostzijde van de sluis te Orvelte.
Foto: Pieter Klein, Orvelte, augustus 2008. (groter formaat)


zonder
Bolders zoals men ze op veel kades, loswallen en sluizen aan kan treffen.
Foto: Pieter Klein, Wezeperbrug, juni 2006. (groter formaat)


zonder
Een bolder met een paddestoelmodel. Bij dit model is het, als men de lus met een extra slag rond de bolder legt, zoals bij de gelige tros, wat lastiger voor voorbijgangers om 'voor de aardigheid' de lus van de bolder te wippen.
Foto: Jan Anskeit, Oude Schild, juli 2013.
Bron: wikimedia.org CC4.0-BY (groter formaat)


zonder
Een type bolder dat men nog al vaak op sluizen ziet. Dankzij de 'lip' aan de achterzijde zal de tros, ook wanneeer deze nog al steil omhoog staat, niet van de bolder wippen.
Foto: Pieter Klein, Sluis Orvelte, juni 2007. (groter formaat)


zonder
Ook een walbolder waar de lus niet zo makkelijk vanaf komt. Hier heeft elke nieuwkomer zijn lus eerst van onder af door de aanwezige lussen gestoken, voor hem over de bolder heen te halen. Op die manier voorkomt men dat de trossen in elkaar vervlochten raken.
Foto: Pieter Klein, Harlingen mei 2010. (groter formaat)


zonder
Ook aan kades waaraan hoge zeeschepen liggen zijn de bolders vaak dusdanig uitgevoerd dat de trossen niet makkelijk van de bolder zullen glijden.
Foto: Arie Lentjes, Rotterdam september 2009. (groter formaat)


zonder
Een oud kanon als bolder in Den Helder, maar vroeger ook op diverse plaatsen langs het Noord-Hollandskanaal.
Foto: Pieter Klein, Den Helder, september 2010. (groter formaat)


zonder
Een ander type dat op diverse plaatsen langs het Noord-Hollandskanaal geplaatst was. Net onder het maaiveld lag de bolder ingesloten tussen zware houten balken.
Foto: Han Visser, Den Helder, september 2010. (groter formaat)


zonder
Een rijtje boldertjes voor de pleziervaart op de Haarsluis in Drenthe.
Foto: Pieter Klein, februari 2004. (groter formaat)


zonder
Helaas nog geen betere foto gevonden. Ik heb dit maar een sluisbeugel genoemd. Ik heb ze alleen bij de Drentse sluizen aangetroffen.
Foto: Pieter Klein, juli 1980.


zonder
Een muurkluis of muurpot in de Nieuwe Entrepotdokschutsluis te Amsterdam.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam mei 2011. (groter formaat)


zonder
De haven van Schoonhoven met langs de kade zogenaamde getijdepalen.
Het is wel geen zeehaven, maar ook op de rivier
kan het water een flink eind op en neer gaan.
Foto: Archief M. v. Buren. Inzender: B. v. Roest. (groter formaat)


zonder
De haven van Vollenhove eveneens met langs de kade de nodige getijdepalen.
Er was in 1949 wel geen eb en vloed meer, maar de palen stonden er nog en door op- en afwaaiing konden er toch verschillen in de waterstand ontstaan.
Fotograaf: Onbekend. Bron: Nationaal archief collectie Anefo nr 902-0346, CC0. (groter formaat)


zonder
Door velen een dukdalf genoemd, maar ik heb mijn twijfels of dat geheel juist is. Foto: Bernard F. Eilers, Oosterdok Amsterdam, juli 1911.
Bron: Stadsarchief Amsterdam bestand: 010186000781, CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Meerstoel in het van Harinxmakanaal bij Deinum.
Foto: Pieter Klein, Deinum april 2010. (groter formaat)


zonder
aanlegsteiger, wachtplaats met losse meerpalen in het Zuider Buitenspaarne te Haarlem.
Foto: Pieter Klein, Deinum april 2010. (groter formaat)


zonder
Meerpalen verwerkt in de remming, die tevens als wachtplaats dienst doet, bij Spooldesluis.
Foto: Pieter Klein, Spooldesluis, jaren tachtig. (groter formaat)


zonder
Een meerring of kadering in een kade te Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
En dit blijft er dan in de kade verborgen.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden september 2009. (groter formaat)


zonder
Een H-vorminge wal- of kadepot. Eigenlijk alleen goed bruikbaar met een sluiting of een haak aand de landvast. De bovenkant behoort gelijk met de bestrating te liggen, maar dan krijgt men er al spoedig dat er iets op geparkeerd wordt en verdwijnen ze vaak onder zand en vuil. De meesten zijn daardoor in onbruik geraakt of vervangen.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam, maart 2021. (groter formaat)


Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken