Aandachtspunten in het Beleid

Aandachtspunten in het Beleid, Algemene Jaarvergadering 09-03-2013

In het jaarverslag is geschreven over de fusie van onze vereniging “De Binnenvaart” met het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht om samen tot een fusie te komen met als resultaat één vereniging met in twee plaatsen een museum.

Daadwerkelijke fusie blijkt op dit moment een brug te ver te gebleken.

Het idee van de fusie was geboren in de draaikolken van onzekerheid over de huisvesting van het museum aan de Havenstraat en de subsidie gelden van de gemeente Maasgouw, waar Maasbracht onder valt.

Maar net als bij bedrijven, waar veel fusie- en overname plannen niet het gewenste resultaat hebben vanwege cultuurverschillen, is gaande weg gebleken, dat de afstand tussen Dordt en Maasbracht nog te groot is om vol vertrouwen één organisatie, één vereniging, te vormen. In de geest van het convenant houden we wel de mogelijkheid open voor uitruil van museumartikelen en andere ad hoc contacten.

Het zij gezegd.

Het bestuur van de vereniging en van de stichting in Dordrecht heeft genoeg om handen, dat aandacht behoeft. Al geruime tijd leeft de ambitie om een toegankelijk documentatiecentrum van de vereniging op te zetten.

Het museale bezit is slechts gedeeltelijk te zien in de museum ruimte in de René Siegfried. Verder is de documentatie ruimte niet goed overzichtelijk toegankelijk

Veel artikelen en vooral ook veel documentatie ligt verspreid opgeslagen. Een groot deel ligt in een ruimte bij de werf Hoebee, maar dat is maar tijdelijk.

Van onze kant zijn we naarstig op zoek naar een pand in de buurt van de René Siegfried, met goede opslagruimte én vooral ook goed toegankelijk voor binnenvaart geïnteresseerden,  en voor studie en onderzoekmogelijkheden.

We hebben verschillende mogelijkheden op het oog, maar die zijn nog in de beginfase en nog te prematuur om daarover uit te wijden.

Wel willen we u vragen, of  u zich kunt vinden in deze plannen voor de nabije toekomst om daardoor de doelstelling van de vereniging: “Het stimuleren van de interesse in de nationale en internationale binnenvaart” uit te dragen. Wat hebben we aan een documentatiecentrum, als dit – gedeeltelijk- in het verborgene blijft ?

Het bestuur vraagt u ons vertrouwen te schenken om een pand te verwerven om deze plannen te kunnen concretiseren.

We moeten ons met ons allen inspannen om de vereniging in het vizier te houden in de binnenvaartwereld én meer bekendheid te geven. Tegen de stroom in van het natuurlijk verloop, moeten we er voor zorgen, dat er aan de onderkant meer leden bij blijven komen. We zijn een vereniging met een groep actieve leden.

De lezersreis naar Noord Frankrijk was ook volgeboekt.

De film voorstellingen met presentatie door vrijwilligers verzorgd op een middag of avond op de René Siegfried worden druk bezocht, zelf zo druk, dat de zaal bomvol mensen zit. Ook mensen buiten de binnenvaartwereld die de activiteit oppikten uit de aankondigingen van het UIT bureau Dordrecht. Om ons museum nog meer te verankeren in de gemeenschap van Dordrecht gaan we in april beginnen met de zaterdag opening, een keer per maand, zodat we meer bezoekers kunnen krijgen om ons prachtige binnenvaartmuseum en documentatie centrum bekender te maken.

Therese van Laak, secretaris