Notulen 31e jaarvergadering (concept)

Nog goed te keuren in de ALV 2022