Jaarverslag 2007

Afgelopen jaar was voor Vereniging “De Binnenvaart” het jaar waarin we aan de weg hebben getimmerd. De koers die het bestuur in de loop van 2006 had vastgesteld om meer naar buiten te treden, zijn we voor gaan liggen. Herhaaldelijk waren we in de media present met als hoogtepunt Vaart in Dordt met een fantastisch sleep- en duwboten evenement en met het behalen van een wereldrecord met een vermelding in het Guiness Book of Records. De toename van het aantal leden is ook in 2007 onverminderd doorgegaan en de vereniging is in 2007 met ongeveer 100 leden gegroeid. Ook zijn er in 2007 helaas meldingen geweest van leden die overleden zijn. Wij willen stilstaan bij allen die onze vereniging zijn ontvallen en wij wensen alle nabestaanden, familie en vrienden veel sterkte.

Jaarvergadering 31 maart 2007.
De zeventiende jaarvergadering werd gehouden te Rotterdam in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College. De voorzitter zette in zijn jaarrede het beleid van de Vereniging uiteen, meer naar buiten treden, bij een groter publiek de interesse voor de binnenvaart nationaal en internationaal stimuleren.
Als nieuw bestuurslid werd Theo de Bot gekozen en werden Leo Schuitemaker en Goof Nijhof herkozen, allen voor een termijn van drie jaar. De eenmalige actie om tijdens de pauze naast boekverkoop, gratis oude jaargangen van het verenigingsblad ter beschikking te stellen was een groot succes. Helaas werd de lezing door Dhr Keller over 50 jaar Walradar in Rotterdam abrupt afgebroken door een stoomstoring in het Lloydkwartier, waardoor de bijeenkomst noodgedwongen voortijdig beëindigd moest worden.

Bestuursactiviteiten.
Het bestuur heeft in 2007 een zevental bestuursvergaderingen gehouden met in maart de algemene ledenvergadering en in oktober onze traditionele najaarsbijeenkomst.
Veel aandacht werd besteed aan het organisatiebeleid rond evenementen zoals Vaart in Dordt, de beurzen in Gorinchem en Rotterdam en de kleinere evenementen. Het reilen en zeilen op het binnenvaartcentrum is vast onderdeel van de agenda, daar komen aan de orde de museumactiviteiten, de voortgang van het onderhoud van de Siegfried en de lopende projecten aan boord., het binnenvaartblad, de website en de database.
In het kader van meer naar buiten treden was de ligplaats van de Rene Siegfried, afgelopen jaar, regelmatig onderwerp van de agenda. De Rene Siegfried ligt dan wel in het Wantij maar heeft een officiële tijdelijke ligplaatsvergunning voor de Leuvehaven in Dordrecht.

Project Basisscholen.
Na de ontwikkelingsfase in 2006 is het scholenproject voor basisscholen in 2007 van start gegaan. Een aantal scholen in de Drechtsteden waren aangeschreven. Een vijftal scholen zijn op het aanbod ingegaan en hebben met groep 7/8 een bezoek aan het binnenvaartcentrum gebracht. Onder de leiding van Linda Berends en Jan van der Westen met een groep vrijwilligers, Gidsen, hebben deze kinderen in 2007 een kijkje laten nemen in de wereld van de Binnenvaart. Met eerst een les op school door de Landelijke Onderwijscoördinator voor de binnenvaart, Daan van der Wekken, gevolgd door een rondleiding en een klein lesprogramma aan boord van de Rene Siegfried. De doelstelling om kinderen van 10 – 12 jaar kennis te laten maken met het fenomeen Binnenvaart, is zeker gehaald. 2007 was voor alle betrokkenen een leerproces een soort try out. Het aangeboden materiaal is aan het eind van het seizoen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor het jaar 2008 zijn er 12 aanmeldingen van scholen die de Rene Siegfried bezoeken in de periode van maart tot en met juni 2008. Er wordt nog steeds gezocht naar vrijwilligers die het leuk vinden om dagdelen kinderen te gidsen op het binnenvaartcentrum

Website van de Vereniging.
Binnenvaartvrienden wereldwijd weten de website van de Vereniging te vinden en het onderdeel, de database De Binnenvaartschepen wordt frequent geraadpleegd door mensen die gegevens van schepen zoeken. Het beheer van de gegevens in de database heeft in de loop van 2007 een verandering ondergaan, door uitbreiding van het aantal personen die de gegevens invoeren. Dagelijks komen er schepen bij en wordt er door vrijwilligers gewerkt aan uitbreiding van het schepenbestand in de database.

Het Binnenvaartcentrum.
Op donderdag is het binnenvaartcentrum opengesteld voor publiek en wordt dan ook goed bezocht door leden en andere belangstellenden. Wekelijks worden de binnengekomen boeken en publicaties door vrijwillige medewerkers in het computerbestand in gevoerd en krijgen deze materialen fysiek in het documentatiecentrum een plaats. Andere vrijwilligers werken in het museum aan het aanpassen van de expositie of veranderen van vitrines en het voorbereiden van komende tentoonstellingen. Ook het te woord staan en rondleiden van bezoekers behoort tot de activiteiten. Een onderhoudsteam is donderdags bezig met het algemeen onderhoud. Dit jaar is er gewerkt aan meer beveiliging rond het Binnenvaartcentrum. Er zijn poorten op de toegangsbruggen van de Rene Siegfried geplaatst en er is meer buitenverlichting met sensoren geplaatst. Dankzij donatiegelden is er in 2007 een opdracht verstrekt tot het plaatsen van een elektronisch alarm systeem en nieuwe beeldschermen.
De professionele uitstraling van het Binnenvaartcentrum zal er zeker door toenemen. In 2007 zijn de Vereniging twee originele Danforth ankers geschonken die een mooie plaats in, de tot dan toe, nog steeds lege ankerkluizen hebben gekregen. In de loop van 2007 werd bekend dat de Lashvaart op Rotterdam eind van 2007 haar lijndienst met het laatste moederschip SS Rhine Forest zou staken. Aan 35 jaar binnenvaartgeschiedenis gaat een einde komen en de alom bekende gele lashbakken zullen van de binnenwateren gaan verdwijnen. Ingegeven door de behoefte aan meer ruimte op en rond het Binnenvaartcentrum werd het idee geopperd om indien mogelijk een lashbak aan te kopen. De rederij in Rotterdam was heel enthousiast over onze doelstelling en was bereid om voor museale doeleinden een Lashbak van de hand te doen. Onze Stichting “De Binnenvaart” is dan ook in december overgegaan tot aankoop van de CG S 6013. De vereniging gaat de bak behouden voor het nageslacht en er gebruik van maken als uitbreiding van het Binnenvaarcentrum. De bak wordt voor de Rene Siegfried in Dordrecht gekoppeld.

Het Binnenvaartmuseum.
Aan het eind van 2006 was men doende de expositie van 2007 in te richten die gaat over 50 jaar West Europese duwvaart 1957 – 2007. Van heinde en verre zijn modellen van duwboten en duwcombinaties in tijdelijke bruikleen gegeven om de expositie in te richten. Door de inzet van een aantal vrijwilligers met specifieke kennis over de duwvaart is er een prachtige overzichts tentoonstelling tot stand gekomen van de geschiedenis van de Europese duwvaart. Een groot aantal bezoekers heeft door het jaar heen een kijkje in het binnenvaartmuseum genomen.
Studiereis 2007. Door de toestanden in de wereld waren er afgelopen jaren geen maritieme studiereizen maar in 2007 was het weer zover en heeft Vereniging “De Binnenvaart”weer een binnenvaartstudiereis ontwikkeld. Een groot aantal mensen zijn op reis geweest naar Rusland en de Oekraïne voor een onvergetelijke belevenis.
Tevens is er een Rijncruise tot stand gekomen, Museum en Shopping Cruise langs de Rijn voor maart 2008.

Evenementen 2007.
Ook in 2007 was de Vereniging weer met haar boekenstand aanwezig bij diverse evenementen. De Vereniging was present te Rotterdam bij het STC, Vlaardingen Loggerfestival, Havendagen Maasbracht, In mei waren we voor de tweede maal present op de beurs Constuction Shipping en Industry in de Evenementenhal te Gorinchem en in november stonden we op de grote vakbeurs Europort Maritime te Rotterdam Ahoy.
De topattractie dit afgelopen jaar was wel Vaart in Dordt waar in samenwerking met de vereniging” De Motorsleepboot” een geweldig evenement was opgezet. Het Binnenvaartcentrum was drie dagen geopend en voor de Rene Siegfried waren op de wal maritieme activiteiten en verkoopkramen geplaatst.
Op zaterdag 16 juni vond een geslaagde recordpoging plaats van de sleep- en duwbootparade waaraan bijna 150 sleep en duwboten deelnamen. Een officiële vermelding van het wereldrecord van 148 in kiellinie varende duw- en sleepboten in het Guiness Book of Records te Londen is dan ook dankzij de geweldige inzet van veel vrijwilligers een succes geworden. Voor deze dag was het grootste passagierschip van Nederland ter beschikking gesteld, de Tourmalijn, waarop een maaltijd geregeld was voor de bemanning van de deelnemende boten en vrijwilligers. In de avonduren was er een feestavond georganiseerd met diverse livebands. Ongeveer 700 mensen hebben we geteld op deze succes volle avond. Het bestuur dankt alle deelnemers aan de recordpoging die zich spontaan aanmelden en alle vrijwilligers, de jury, de bedrijven en sponsoren die support verleenden. Zonder de belangeloze inzet van zoveel mensen door het jaar heen zou het niet mogelijk zijn, om aan alle genoemde activiteiten deel te nemen.

Excursie.
In 2007 was er voor gekozen om weer eens de staande mastroute te bevaren.
Van Amsterdam Centraal Station via de Nieuwe Meer, Alphen aan de Rijn en Gouda naar Rotterdam. Op 1 september werd met de bus gereden van het opstappunt in Rotterdam bij Tropicana naar Amsterdam, waar ingescheept werd op de Palladium. Voor dit wat kleinere schip was gekozen vanwege de lagere kruiplijn. Het schip was dan ook volgeboekt en ondanks dat het voor de gasten wat passen en meten was, kon men door de grote panoramaramen en op het mooie bovendek volop genieten van deze mooie vaartocht en van de Hollandse landschappen.

Najaarsbijeenkomst.
Op zaterdag 6 oktober stond de najaarsbijeenkomst, te Rotterdam op het STC, geheel in het teken van de studiereis naar Rusland en de Oekraïne. Voorzitter Jos Hubens en Chris van Eijmeren presenteerden het film verslag van de succesvolle reis over de vaarwegen in Rusland en Oekraïne. Tevens werden de plannen voor de studiereis 2008 gepresenteerd, een reis naar Siberië, varen over Jenissey, met een bezoek aan het grootste Hellend vlak van de wereld.

Tot Slot.
De vereniging mag het jaar 2007 met volle tevredenheid afsluiten. De Vereniging is heel blij met het grote aantal sponsors die deVereniging een warm hart toedragen. Het aantal leden blijft groeien en per 31 december 2007 telde de Vereniging 3311 leden. Door de grote media aandacht, het lezen van ons verenigingsblad, een bezoek aan het binnenvaartcentrum en door de evenementen worden steeds mensen gefascineerd door de Vereniging en worden spontaan lid. Vereniging “De Binnenvaart” is een vereniging van vrijwilligers gerund door uitsluitend vrijwilligers. Iedereen doet zijn werkzaamheden Pro Deo. De interesse voor de binnenvaart is hetgeen ons bindt. De inzet van de vrijwilligers is dan ook van onschatbare waarde. Alle mannen en vrouwen die in Dordrecht op het binnenvaartcentrum of thuis of in hun regio, een bijdrage leveren om de vereniging te promoten of te behouden vormen samen het hart van onze Vereniging. Namens de Vereniging hartelijk dank voor uw inzet. Samen houden we de vaart er in, blijven we op de goede koers en houden we ons devies in ere:

Groot geworden door gewoon te blijven !