Jaarrede 2019

                                                                                                                                            

“ Onze vloot ”…   Jaarrede 2019

Geachte leden en aanwezigen,

Welkom allemaal bij deze 29e jaarvergadering van vereniging “De Binnenvaart”.

.  .  .  .  .  .  .  .

Een bijzonder hartelijk welkom aan onze ere-leden, onze vrijwilligers, onze ambassadeur, de huidige bestuursleden, kandidaat bestuursleden, regiovertegenwoordigers, genodigden, eventuele partners en de aanwezige pers. En verder iedereen natuurlijk die ik vergeten ben… ????.

Dames en Heren, een jaarrede wat is dit nu eigenlijk? Nou volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek “een rede die gehouden wordt bij een jaarvergadering”… punt! Ik dacht eigenlijk om deze jaarrede goed voor te bereiden wat meer informatie te vinden, maar helaas. Hier moest ik het mee doen.

De 29e jaarrede, ik was er niet altijd bij! Maar volgend jaar dus de 30e..

De titel is dit jaar… “onze vloot”… Wederom dus één jaar voorbij. In dit jaar werden wij o.a. eigenaar van de Veerdienst 3, voor wél te verstaan € 1,–. En deze éne euro is ook nog eens gesponsord! Hoe mooi wil je het hebben? In 1898 gaf het stadsbestuur van Dordrecht aan de firma “van Gips” aan de Lijnbaan in Dordrecht opdracht tot het bouwen van een veerschip. De VEERDIENST 3 kwam in 1899 in de vaart.                Zo’n 80 jaar later in 1980 besloot het stadsbestuur om de VEERDIENST 3 definitief uit de vaart te nemen en te verkopen. Het besluit van de gemeente Dordrecht was voor een aantal medewerkers van de Veerdienst aanleiding om te trachten het schip voor het nageslacht te behouden. Stichting Veerdienst 3 werd opgericht met als doel dit schip voor Dordrecht te behouden. Deze stichting heeft met vrijwilligers dit varend monument succesvol tot eind 2017 in de vaart gehouden door het schip aan particulieren te verhuren, waarbij de gemeente Dordrecht eigenaar bleef. Dankzij de enthousiaste vrijwilligers van deze stichting is het schip goed onderhouden en ligt de Veerdienst III er nog stééds prachtig bij.

Door een tekort aan vrijwilligers toen der tijd, heeft de stichting Veerdienst III vereniging De Binnenvaart benaderd met de vraag om dit bijzondere schip te exploiteren. Dit wilde onze vereniging wel, maar dan als eigenaar! Na lang beraad en langdurig onderhandelen met de gemeente Dordrecht door onze ambassadeur, werd stichting De Binnenvaart de nieuwe eigenaar en gaat vereniging De Binnenvaart dit varend erfgoed exploiteren. De VEERDIENST 3 heeft van de gemeente Dordrecht een ligplaats toegewezen gekregen in het insteekhaventje achter de RENE SIEGFRIED aan de Stadswerven, zodat onze historische museale schepen (onze vloot dus) in de directe nabijheid van elkaar liggen. Op deze wijze kunnen de vrijwilligers van De Binnenvaart nauw samenwerken met elkaar, ieder op zijn of haar unieke manier. Voor de trots van Dordrecht kunnen wij nog meer bemanningsleden gebruiken, die zich willen inzetten als vrijwilliger om de goed onderhouden, VEERDIENST 3 zo optimaal als mogelijk op de Dordtse wateren te laten varen. Hiermee kan vereniging De Binnenvaart zich nog meer professioneel profileren.

Later in het jaar werden wij ook nog eens eigenaar van de Franse motor Marot. Dit schip uit 1947 kwam onder de vlag van de Franse staatsrederij CNFR uit Straatsburg op de Rijn te varen. In 1981 werd de MAROT verkocht aan de familie Bruinsma uit Den Burg en werd omgedoopt in MARIA-B. Jaap de Haan en Petra van Voorst kochten het schip in 1990 en noemden het schip JAN VAN VOORST naar de vader van Petra. Stichting De Binnenvaart heeft de JAN VAN VOORST gekocht in 2018 en het schip krijgt de functie van museumschip als centraal schip van Leefwerf De Biesbosch. Zij heeft bij ons haar originele naam MAROT weer teruggekregen. De naamplank hadden wij ooit al eens gekregen van Harry de Groot goed zichtbaar hangend aan de brug. De MAROT gaat de geschiedenis vertellen van de Marchallhulp en scheepswerf De Biesbosch. De befaamde (binnenvaart) modelbouwer Harry Tullemans is een maquette (schaal 1:150) aan het bouwen van deze beroemde werf uit de jaren na de Tweede wereldoorlog. Deze zal een prominente plek in het laadruim gaan krijgen. Ook willen wij de evolutie van De Binnenvaart in de 20ste eeuw laten zien door o.a. modelbouw. Uiteraard zijn er nog veel meer plannen, maar dat ziet u later wel.

Onze Vloot…, de RENE SIEFGFRIED, de LASHbak CGS 6013, de VEERDIENST 3 en nu ook de MAROT, vormen samen het Binnenvaartmuseum van vereniging De Binnenvaart in Dordrecht, uniek in Nederland en ver daarbuiten.

Maar, dames en heren ik heb nieuws! Wij bezitten namelijk nog één uniek historisch vaartuig! Oh jee denkt onze penningmeester nu, dát gaat geld kosten… Nee hoor Kees. Op het achterdek van de Rene Siegfried staat namelijk een originele schottelvlet! Wie heeft er niet in leren wrikken? Die naam Schottel heeft de werf ontleent aan het riviergedeelte tussen Ober en Niederspay dat Schottel genoemd werd. Dat u het maar even weet! Zit dat werfje er eigenlijk nog aan de Rijn?…. Ik was laatst met de scheepvaartclub ’74 waar Linda en ik lid van zijn op werkbezoek bij Schottel in Spay. Een enorme fabriek waar vooral tandwielkasten worden gefabriceerd. Geen roeiboot gezien in ieder geval.

Ik ben echter nu wél benieuwd waar die bevlogen Nederlandse binnenvaart gekken waar ik vorig jaar over sprak (de oprichters van onze vereniging) binnenkort weer mee komen. De Biesboschhal misschien, wie zal het zeggen?

Onze vloot dus, maar ook ons binnenvaartmuseum, op onze strategische plek. Maar ook onze vrijwilligers, want u weet als geen ander dat dit alles niet mogelijk is zonder deze vrijwilligers! Graag een applaus voor deze kanjers, die hun liefde en zaligheid in dit alles stoppen op wat voor een manier dan ook.  

Een aantal vrijwilligers, zijn de redactieleden, die hebben afgelopen jaar weer prachtige periodieken weten te maken. Periodieken zo heten ze officieel, maar ik krijg vooral via de mail van allerlei andere benamingen te horen. Het ergste vind ik altijd “het krantje” of “dat blaadje van jullie”, verschrikkelijk toch? Magazine, of maandblad zie ik ook nog wel eens, en dat gaat dan nog wel, maar het is dus ons periodiek.

Een andere vrijwilliger, onze webmaster heeft afgelopen jaar  veel voor zijn kiezen gekregen. Er wordt namelijk nog volop achter de schermen (letterlijk en figuurlijk dus) gewerkt aan een nieuwe website. Wij hopen u snel de resultaten hiervan te kunnen laten zien. Op deze website vind u de wereld beroemde Databank, mede gerund overigens door de redactieleden. Wereldberoemd? hoor ik u denken, jazeker want wij zien echt uit alle windstreken bezoekers op onze site inloggen. Mooi toch? Als ze dan op deze Databank klikken zien ze dat deze 16.112 schepen, en 67.842 foto’s bevat! Wát een aantallen… En het blijft maar groeien. Afgelopen week nog mailde Leo mij wat bezorgd. Dit mailtje ging dan over het opslaan van al deze gegevens, want dat is natuurlijk wél een dingetje met zulke aantallen. Binnen het bestuur is ondertussen de beslissing gevallen om een speciale harddisk aan te schaffen hiervoor. Er kunnen zelfs 5 floppy’s tegelijk in….

Op deze website wil ik u nog eens de rubriek (vraag en aanbod) onder de aandacht brengen. Onder de noemer zoeklicht vind u deze mogelijkheid namelijk. Een compleet binnenvaartschip zult u er niet door verkopen, maar een scheepvaart gerelateerd item zou goed kunnen. Probeer het eens zou ik zeggen.

Onze ledenadministratie heeft het ook aardig druk gehad afgelopen jaar met mutaties. Vooral mét uitschrijvingen! Het ledenaantal is behoorlijk afgenomen, en waar dat aan ligt zijn wij aan het uitzoeken. Ik heb de afgelopen weken al twee ouderwetse brieven gekregen van leden die de roeiboot hadden gelezen met daarin gevraagd naar ideeën om nieuwe leden te werven en te behouden natuurlijk. Dat is ook mede dé reden dat wij vandaag open zijn met ons binnenvaartcentrum. Een aantal van onze vrijwilligers is daar nu aanwezig, omdat het vandaag Dag van de Binnenvaart is. Dag van de Binnenvaart is een initiatief van de samenwerkende binnenvaartbranche. Wij (vereniging De Binnenvaart) werken hier graag aan mee, ondanks dat dit samenvalt met deze jaarvergadering. Op de site dagvandebinnenvaart.nl staat “Stap aan boord en ervaar de sfeer van het varen. Kijk hoe ze werken, wonen en hun vrije tijd besteden op een schip. Een unieke gelegenheid om te komen zien, voelen, ruiken en ervaren wat er allemaal gebeurt op en rondom het water. Wat maakt het vak zo leuk en uitdagend? Wat houdt wonen en werken op een schip in? Deze dag wordt in 2019 door diverse partijen uit de sector voor het eerst georganiseerd. Het biedt een eerste kennismaking met de binnenvaart. De Dag van de Binnenvaart geeft eenieder die geïnteresseerd is de mogelijkheid een stukje beleving aan boord mee te krijgen. Ontdek het zelf tijdens de Dag van de Binnenvaart. Dat moet je (er)varen!

Die bezoekers zijn onze toekomst, en zien bij ons het verleden. Zeker ook zó belangrijk. Ik hoop dat wij vandaag dus maar veel bezoekers aan boord krijgen. Tenslotte schreven wij 28 jaar terug al in ons periodiek… “Ook wil de vereniging iets doen aan het stimuleren van de interesse voor de binnenscheepvaart bij jongeren. Zij wil hiervoor speciale bijeenkomsten organiseren, met bijvoorbeeld een vaartocht, een excursie of fotocursus e.d.”  Dus 28 jaar terug, waren wij er al mee bezig. Mocht u zich geroepen voelen om hier iets te kunnen betekenen dan horen wij dit graag.

Deze jeugd maar ook zeker de ouderen ontdekken steeds vaker onze facebook pagina (ook gerund door een vrijwilliger). Deel dit gerust met u vrienden, zo worden wij ook méér bekend onder de jeugd.

Debinnenvaart-App loopt ook lekker. Aantallen moet ik u even onthouden, maar in de wandelgangen hoor ik er steeds vaker over.

De rubriek “in de schijnwerper” (gerund door wéér een andere vrijwilligster) op onze website loopt ook lekker door. Via zoekmachines komt men hier gemakkelijk op onze website. Mocht u iets hebben wat extra onder de aandacht gebracht mag of moet worden dan horen wij dit ook graag. Als je nu zou kijken, dan zie je een foto van wat modellen staan die te maken hebben met ons jaarthema Zand en Grind.

Aansluitend aan onze jaarvergadering zal er een lezing worden gehouden door Ko Blok en Jan v/h Verlaat, u wel bekend! Jan heeft lidnummer 136 dus loopt al even mee! Maar is Ko al lid trouwens? Straks maar eens even vragen. Ik kan namelijk niet meer zo gemakkelijk in het ledenbestand kijken i.v.m. de nieuwe AVG wetgeving. Dat betekent, Algemene verordening gegevensbescherming. Maar het belooft in ieder geval een interessante lezing te worden met als titel “Zelflossers”. Het boek van Ko en Jan kunt u straks zelfs na afloop laten signeren. Ik hoop dat u blijft luisteren (ik wel in ieder geval, want hoop mijn eigen vader al lopend achter de bak in Vreeswijk te zien). Vergeet daarna niet uw presentje mee te nemen… Het is weer een mooi ander glas geworden, wat goed past naast dat van vorig jaar. Dit jaar met het jaartal erbij, zodat u over een x aantal jaren een leuke unieke verzameling kunt hebben.

Onze ambassadeur (en dus óók een vrijwilliger) is afgelopen jaar ook weer aardig bezig geweest. Het werk van hem is echter nooit altijd zichtbaar, en zou wat mijn inziens betreft zeker wat meer waardering mogen krijgen. Goed hij heeft zijn nukken zeg maar, en dat botst met mij ook wel eens. Vergeet niet dames en heren niets gaat of komt vanzelf, er zit altijd een verhaal achter. Ik vergelijk Jos dan ook wel eens met Maarten van Rossum, die kan ook zo lekker kort door de bocht zijn.

Ze bedoelen het echter alle twee altijd goed, al lijkt het soms anders.

In deze jaarrede kan ik nooit alle vrijwilligers benoemen, maar wat in de afgelopen 28 jaar is gedaan was nooit mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers. Aan al deze vrijwilligers: wederom een groot "dank je wel" voor jullie inzet! Een applaus is er al gegeven voor jullie, en we gaan ook niet overdrijven. U weet het namelijk wij zijn groot geworden door gewoon te blijven!

Dank voor uw aandacht en een fijne vergadering!

Ad Schroot. Voorzitter, Vereniging de Binnenvaart.