Jaarrede 2017

“ Vooruit kijken ”…

Jaarrede 2017

Geachte leden en aanwezigen,

Welkom allemaal bij deze 27e jaarvergadering van Vereniging De Binnenvaart.

.  .  .  .  .  .  .  .

Een bijzonder hartelijk welkom aan onze ere-leden, vrijwilligers, onze ambassadeur, bestuursleden, regiovertegenwoordigers, genodigden, eventuele partners en de aanwezige pers.

Wij hebben weer een mooi jaar achter de rug, echter was het afgelopen jaar rustig te noemen voor wat betreft activiteiten. Natuurlijk zijn er de reguliere donderdagen en de eerste zaterdag van de maand-dagen geweest. Er zijn lezingen geweest en niet te vergeten de vrijwilligersdag. Dus tja.. in een jaarrede kijk je meestal dan ook terug op het afgelopen jaar, ik heb deze behoefte deze keer niet zo sterk! Het is mijn inziens op dit moment belangrijker om naar volgend en komende jaren te kijken. Vooruit kijken dus! Een mooie titel voor deze jaarrede.

Dames en Heren, vorig jaar in 2016 begon de jaarrede met de titel “In de opvaart en het jaar daarvoor gemotiveerd blijven”…  Ik gaf al aan dat afgelopen jaar een rustig jaar was, ondanks de vele plannen die er zijn en waren. Het plan om het ledenaantal op peil te houden valt tegen. Je doet er weinig aan natuurlijk als leden om wat voor reden opzeggen, of erger nog ons ontvallen. Om één ander voorbeeld te geven, er zijn 23 leden uitgeschreven vanwege het niet voldoen van de contributie. Om aan het aantal in het algemeen, toch wat te doen ga ik deze zomer b.v. de nieuwe lichting kapitein/managers tijdens hun diploma uitreiking een jaar gratis lidmaatschap geven om zo te proberen weer wat jong talent aan onze vereniging te binden. Mocht u zelf ook een idee hebben dan horen wij dat graag.

Over leden gesproken, allereerst namens het bestuur onze dank aan de ledenadministratie voor de vele uren die ze hierin hebben gestoken. Het is niet altijd even gemakkelijk om alle leden het naar hun zin te maken kan ik u zeggen. Alle facturen zijn o.a. onlangs weer verstuurd, en de daarop volgende aan- en opmerkingen zijn weer verwerkt.

Het ledenbestand bestond op 1 januari 2017 uit het aantal van 3119 leden. Nog steeds een mooi aantal natuurlijk!

Overigens even terug komend op de activiteiten is het niet zo, dat er verder niets is gedaan door ons als vereniging. Ik verwijs u graag naar het jaarverslag van onze secretaris Theresa van Laak. Ze heeft het in 4 pagina’s weer keurig verwoord waarvoor onze complimenten.

Ja ik gebruik graag bruggetjes, dus nu we het toch over complimenten hebben, wil ik graag complimenten geven aan de vrijwilligers die de LASH-bak en de René Siegfried deze afgelopen periode weer keurig in de verf hebben gezet. Niet alleen in de verf eigenlijk want er gebeurt nog zoveel meer, wat helaas niet altijd zichtbaar is maar veel uren arbeid en zweet kost. Prachtig gedaan mannen en zelfs enkele vrouwen! Daarnaast is het natuurlijk weer van belang het ook zo mooi blijft. Het is namelijk niet zo moeilijk een schip mooi in de verf te zetten, maar het is ook van belang dat deze mooi in de verf blijft staan, zei een wijs man ooit eens…

Ik gaf vorig jaar aan dat ik moest toegeven dat ik en de mede-bestuursleden gemerkt hebben dat her en der de motivatie iet wat was weggezakt. Vooruitkijkend naar komende jaren gaan wij hier in een werkgroepje extra aandacht aan geven. Extra aandacht zal de mogelijkheid van het versturen van een nieuwsbrief moeten zijn. Wij hebben het idee om via de mail u de mogelijkheid te geven om een nieuwsbrief te gaan ontvangen in de toekomst. Dus alleen als u dit op prijs stelt zult u deze ontvangen. In aansluiting hierop denken wij aan een koppeling met facebook, telkens als er wat te melden valt zullen wij dit naast onze website ook op facebook plaatsen. Er zijn gesprekken gaande om dit te professionaliseren. Daarnaast is en blijft de roeiboot natuurlijk ook bestaan voor diegene zonder facebook en/of internet, want die zijn er ook nog steeds. Het komt nog steeds voor dat ik b.v. een handgeschreven brief per post ontvang met daarin een verzoek o.i.d.

Ook weer vooruitkijkend kunnen wij u meedelen dat dit jaar in verband met de nieuwe wetgeving de lashbak CGS-6013 voor november dit jaar  een Certificaat van onderzoek of een communautair certificaat moet hebben. Wij zijn in gesprek met twee werven om de lashbak droog te zetten.

Dan onze website, Theresa gaf het al aan in haar jaarverslag, met de komst van het internet is een goede aanwezigheid op dit internet erg belangrijk. Steeds meer mensen weten de webpagina van Vereniging de Binnenvaart te vinden. Het is dé entree van onze activiteiten binnen de vereniging en op het Binnenvaartcentrum in Dordrecht. Op deze website is de databank erg belangrijk en wij zien dat deze dan ook het vaakst wordt bekeken van de mogelijkheden op de site. Niet zo vreemd ook, want met 14.232 verschillende schepen en maar liefst ruim 50.000 foto’s vind men hier een schat aan informatie. Door een team van tegenwoordig zo’n 6 man wordt deze databank steeds gevoed met nieuwe informatie. De webmaster heeft onlangs ook nog iets nieuws toegevoegd op onze site in de vorm van een rubriek dat heet “in de schijnwerper”. Hier zullen wij steeds een item plaatsen wat iets meer aandacht krijgt. Nu staat er een afbeelding van een zogenaamde strangenklem met de daarbij benodigde informatie. Met duizenden hits op een dag via onze website kan dit een interessante rubriek worden. Mocht u iets hebben wat extra onder de aandacht gebracht mag of moet worden dan horen wij dit graag.

Nu ik het toch over foto’s en aandacht hebt, mocht u nog behoefte hebben aan een mooi boek met veel foto’s, er zijn nog enkele exemplaren van ons jubileumboek te koop in onze stand hier in de hal. Het blijft een mooi geschenk om te krijgen en uiteraard om weg te geven.

Een jaarlijks terugkerend item binnen onze vereniging is het jaar-thema. Het jaar 2017 heeft het thema Scheepswerven gekregen en dat zoals te doen gebruikelijk in de breedste zin van het woord. De vitrine aan boord van de René Siegfried is al weer aangepast aan dit thema. Komt u gerust een langs om dit te bewonderen. Mocht u verder nog verhalen over scheepswerven hebben, of iets wat er mee van doen heeft stuur ze gerust. Vooral verhalen over de Biesboschwerf zijn erg welkom. De redactie is hier erg blij mee. Dit kan in de vorm van een mail aan, redactie@debinnenvaart.nl het liefst met een word bijlage, of per brief, maar ook mondeling als u dat wenst.

Aansluitend aan onze jaarvergadering zal er een lezing in relatie tot ons jaar-thema worden gehouden over de ASM. ASM staat overigens voor Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij. Jan P rins en Wouter Botman zullen u vertellen over de ontwikkelingen in Arnhem aan het eind van de 19e eeuw. Tevens geven ze ons een inkijkje in het dagelijks leven op de werf. Jan Prins is de zoon van Jo Prins, één van de twee laatste directeuren van de ASM. En Wouter Botman is betrokken bij de Stichting Historische schepen Arnhem en uitgever van Het kloppend hart; het in 2011 verschenen boek over de ASM. U heeft het misschien al gezien maar in onze stand staan ze ook met wat boeken en cd’s.

Toch een beetje terug kijkend is het te vermelden waard, dat onze ambassadeur weer het nodige lobbywerk heeft verricht. Zeker met betrekking tot onze ligplaats. Er is namelijk door Jos Hubens bij de gemeenteraad een voorstel ingediend en ondertussen aangenomen. In de zuidelijke insteekhaven op de Stadswerven zou een jachthaven voor de bewoners en ruimte voor maximaal 6 historische schepen kunnen komen. Onze gedachten gaan uit naar een Franse motor welke natuurlijk een historische band heeft met de Biesboschwerf. De Stichting heeft hier ondertussen een bedrag voor gereserveerd om eventueel tot een aanschaf over te kunnen gaan. In het vervolg hierop heeft hij (onze ambassadeur)  kort geleden in samenwerking met Stichting Leefwerf De Biesbosch, aan boord van de René Siegfried de buurtbewoners, raadsleden en ambtenaren ontvangen. Er is kennisgemaakt met Vereniging De Binnenvaart,  het Binnenvaartmuseum en de plannen rondom de Zuidelijke insteekhaven nabij de René Siegfried. De opkomst was overweldigend en we hebben vrijwel uitsluitend positieve reacties gehoord. Overigens heeft de heer Arno Brok ( inmiddels ex Burgemeester van Dordrecht) met ingang van 1 maart j.l. een nieuwe baan aanvaard als Commissaris van de Koning in de provincie Friesland. Heel jammer voor ons als vereniging en voor Jos onze ambassadeur, want nu kan hij na 7 jaar weer opnieuw beginnen met een goede band opbouwen. Wij wensen evenwel de heer Arno Brok alle succes toe in het hoge noorden.

Voordat ik over ga tot de afsluiting wil ik met behulp van enkele foto’s laten zien wat onze vrijwilligers voor elkaar hebben weten te brengen aan boord. Hier laat ik het bij want u moet zelf natuurlijk maar komen kijken wat er zoal meer te zien is.

Laten wij toch met zijn allen proberen dit jaar met succes af te sluiten. Succes behaal je echter nooit alleen. Al het werk waar en wat dan maar ook, wat in de afgelopen 26 jaar is gedaan was nooit mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers. Aan al deze vrijwilligers: wederom een groot “dank je wel” voor jullie inzet!

Dank voor uw aandacht en een fijne vergadering!

Ad Schroot.

Voorzitter, Vereniging de Binnenvaart.