Jaarrede 2016

Logo VdB

“ In de opvaart ”…

Jaarrede 2016

Geachte leden en aanwezigen,

Welkom allemaal bij deze 26e jaarvergadering van Vereniging De Binnenvaart.

.  .  .  .  .  .  .  .

Een bijzonder hartelijk welkom aan onze ere-leden, vrijwilligers, onze ambassadeur, bestuursleden, regiovertegenwoordigers, genodigden, eventuele partners en pers.

Wij hebben weer een mooi jaar achter de rug en dat begon afgelopen jaar na onze jaarvergadering al meteen met het voorbereiden van Koningsdag op 27 april. Op en na deze dag hebben wij hierdoor gigantisch veel aandacht gekregen! Zelfs op regionale en nationale TV waren wij te bewonderen. Ik heb hier tijdens de najaarsbijeenkomst al de nodige aandacht aan geschonken, maar vond het wel gepast dit hier nogmaals te benoemen.

Een aantal weken vooraf gaand aan Koningsdag heeft onze Ambassadeur de Koning en Koningin het boek “Toekomst voor het verleden” toegestuurd!

Wij kregen namens de Koning en Koningin, een leuke brief terug waaruit ik citeer:

Beste Jos (grapje dat stond er niet!). Zeer geachte heer Hubens,
Namens Zijne Majesteit de Koning zeg ik graag dank voor Uw brief van 10 maart 2015, waarmee U het boek “Toekomst voor het verleden” toestuurt. Uw attente gebaar om de Koning te verrassen met een exemplaar van deze jubileumuitgave is erg op prijs gesteld. Het is goed te lezen dat de vereniging De Binnenvaart een geanimeerde jubileumviering heeft gehad. Ik wens U veel succes toe met de voorbereidingen voor uw deelname aan Koningsdag. Met gevoelens van de meeste hoogachting.

Plv. Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin.

Leuk toch? Je krijgt tenslotte niet iedere dag een brief namens de Koning.

Na dit evenement zijn wij met de Rene Siegfried gelijk doorgevaren naar Hoebee, waar wij droog zouden gaan. Vanwege Koningsdag moesten de loopbruggen en aansluitingen toch los, dus was het handig om dit gelijk te combineren zodat wij niet twee keer alles moesten loskoppelen.

Dames en Heren, vorig jaar in 2015 begon de jaarrede met de titel “Gemotiveerd blijven”… Ik moet toegeven dat ik en medebestuursleden gemerkt hebben dat her en der de motivatie iet wat was weggezakt. Gelukkig is dit niet onopgemerkt gebleven en zijn wij als bestuur weer zeer gemotiveerd en druk doende met het uitwerken van allerlei plannen. Eén plan is er om ervoor te zorgen dat het ledenaantal op peil blijft, en/of zal stijgen. Wij zijn in ieder geval 2016 gestart met 3228 leden. Op zich een mooi aantal maar wij hebben een tijdje zo’n 3450 leden gehad, dus het kan altijd mooier. Het afgelopen jaar hebben wij van u als leden, enkele vrijwilligers, onze ambassadeur, de redactieleden, onze webmaster, regio vertegenwoordigers, etc.. goede ideeën gekregen om onze vereniging her en der op de kaart te zetten komende jaren. Een paar ideeën zijn wij dus aan het uitwerken want niets gaat zo maar automatisch natuurlijk.

Na dus even op stil water te hebben gelegen, gaan wij dus nu weer in de opvaart….

Nu wij het toch over de leden en ledenaantallen hebben, onze ledenadministratie heeft dat dit afgelopen jaar weer keurig verzorgd. Hierbij namens het bestuur onze dank hiervoor. Het zijn namelijk nogal wat uren die hierin gaan zitten hoor, dames en heren. Afgelopen jaar b.v. waren er 75 afmeldingen om diverse redenen. Helaas moesten er ook een 33-tal leden, vanwege het uitblijven van de contributie, uitgeschreven worden. Om de twee maanden krijgen wij een complete update toegestuurd met deze mutaties erin verwerkt. Tevens worden dan de stickers gedrukt om op de enveloppen geplakt te kunnen worden voor verzending van ons magazine. Twee maal per jaar natuurlijk ook hetzelfde ritueel voor onze specials.

Dit sticker plakken gebeurt nog steeds door onze vrijwilligers met de hand. Een leuk gezellig gebeuren waar telkens steeds tijdens het plakken de sterkste verhalen over tafel gaan…

De verkoop van ons jubileumboek, verloopt zeer goed. Mocht u het boek trouwens nog niet in uw bezit hebben, uiteraard is het boek straks te koop in onze eigen stand. Heeft u het al wel koop er gerust nog één of twee of een doos dat kan ook, want het is natuurlijk een prachtig geschenk om weg te geven óf te krijgen!

Een jaarlijks terugkerend item binnen onze vereniging is het jaar-thema. Het jaar 2016 heeft het thema Sleepvaart gekregen en dat in de breedste zin van het woord. De vitrine aan boord van de René Siegfried was er in januari al helemaal klaar voor, en heeft al heel wat leuke reacties opgeleverd. Mocht u nog verhalen hebben over sleepvaart, sleepschepen, sleepboten, enz., stuur ze gerust in. U maakt onze redactie er erg blij mee. Dit kan in de vorm van een mail, redactie@debinnenvaart.nl het liefst met een word bijlage, of per brief, maar ook mondeling als u dat wenst.

Goed, dames en heren ik wil het hier bij laten want we moeten verder, dus… ga ik over naar de afsluiting.

Laten wij met zijn allen proberen dit jaar met succes af te sluiten. Succes behaal je echter nooit alleen. Al het werk waar en wat dan maar ook, wat in de afgelopen 25 jaar is gedaan was nooit mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers. Aan al deze vrijwilligers: wederom een groot “dank je wel” voor jullie inzet! En zoals gezegd we gaan in de opvaart….

Dank voor uw aandacht en een fijne vergadering!

Ad Schroot.

Voorzitter, Vereniging de Binnenvaart.