Jaarrede 2015

Logo VdB

“Gemotiveerd blijven”…

Jaarrede 2015

Geachte leden en aanwezigen,

Welkom bij deze jaarvergadering van Vereniging De Binnenvaart. Een bijzonder jaar want de vereniging bestaat 25 jaar!

.  .  .  .  .  .  .  .

Tevens een hartelijk welkom aan onze ere-leden, vrijwilligers, onze ambassadeur, bestuursleden, regiovertegenwoordigers, genodigden, eventuele partners en pers.

Allereerst, voor wie ik nog niet had gesproken, van harte gefeliciteerd met de 25ste verjaardag van UW vereniging de Binnenvaart !

We schrijven eind december 1989, toen er een oproep in de vakbladen verscheen om op zaterdag 3 februari 1990 naar een bijeenkomst te komen. ‘Om’ – zoals in de aankondiging stond – ‘te komen tot mogelijke oprichting van een vereniging of club van geïnteresseerden in de internationale binnenscheepvaart’. Zo’n 35 mensen gaven gehoor aan die oproep van Erik Rouw, Leo Schuitemaker en Teun de Wit. Er bleek al vrij snel een groot enthousiasme te bestaan tot oprichting van een vereniging of club. Op die datum, 3 februari 1990, is dus historie geschreven. Nu, 25 jaar later, zitten wij hier met zijn allen bij elkaar en zijn wij deze pioniers uiterst dankbaar.

Dames en Heren, vorig jaar begon ik met “Het aftellen is begonnen” en nu zijn wij ondertussen aanbeland bij de genoemde historische dag voor de vereniging. Maar waar zou ik dit jaar mee beginnen in zo’n bijzonder jaar? Altijd, als ik begin met het schrijven van mijn jaarrede, pak ik een paar jaarredes van vorige jaren erbij. Je moet natuurlijk proberen om niet in herhalingen te vallen, want een scherp, oplettende lezer en/of luisteraar heeft dat meteen door. Toen dacht ik aan motivatie en gemotiveerd blijven en heb deze jaarrede dus genoemd, “gemotiveerd blijven”…

Nu wij 25 jaar bestaan, kunnen we als bestuur natuurlijk niet achterover gaan leunen en denken dat alles maar vanzelf gaat?

Nee, integendeel zelfs…! Wij moeten dus gemotiveerd blijven en gaan in volle vaart verder. Maar ook vragen wij aan u als leden, vrijwilligers, onze ambassadeur, redactieleden, webmaster, regio vertegenwoordigers, etc.. om gemotiveerd te blijven, zodat wij naar ons volgende lustrum kunnen opstomen…

Wat de afgelopen maanden overigens erg leuk was, waren de vele complimenten die we kregen, over de kwaliteit van ons periodiek. Ook over ons jubileumboek “Toekomst voor het verleden”, ontvingen we al veel positieve reacties.

Wat ik ook al in mijn voorwoord van dit boek heb geschreven is dat al het werk voor de vereniging gebeurt door vrijwilligers. Zo is ook dit boek tot stand gekomen. Het eerste hoofdstuk is door Harry de Groot geschreven, die dit als lid dus belangeloos deed. De meeste energie is door Jan van ’t Verlaat in dit boek gestoken. Hij schreef ondermeer alle vijf volgende hoofdstukken en had een actieve rol in de opzet van het boek.

Al met al had de redactie van ons magazine “Binnenvaart”, te weten Leo Schuitemaker, Wim Suijkerbuijk, en Jan van ’t Verlaat, er zodoende een grote extra klus bij, die ze in eendrachtig teamwork hebben geklaard, terwijl intussen het werk aan ons onvolprezen magazine gewoon doorgang vond. Jos Hubens was vanaf het begin een belangrijke stimulator en vervulde nadien ook regelmatig een klankbordfunctie. Namens het bestuur wil ik hier allen nogmaals danken voor hun grote inzet. Uiteraard is het boek straks te koop in onze eigen stand…

Een complete samenvatting van de afgelopen 25 jaar ga ik niét geven, maar een paar momenten wil ik er wel uitpakken.
Eén hoogtepunt, dat ik zéker niet wil overslaan, is onze vermelding in het Guinness book of records. Op 16 juni 2007, hebben wij namelijk in Dordrecht met 148 sleep- en duwboten het wereldrecord kiellinie varen verbroken. Dit in nauwe samenwerking met de VDMS (beter bekend als Vereniging de motorsleepboot). Wij voeren op het hoogtepunt in een lijn van bijna 6 kilometer achter elkaar over de Oude Maas, Beneden Merwede en de Noord. Het oude record stond overigens op een rij van 71 schepen;  dát hebben wij dus dubbel en dwars verbroken…!

Andere hoogtepunten waren de benoeming van de Leo Schuitemaker loopbrug, de Jos Hubens loopbrug, het Jos van Dongen laadruim en, van al langer terug, de Hans Schuitemaker leeszaal. Kortom, wij hebben een aantal speciale mensen binnen de vereniging rondlopen. Anders waren deze objecten natuurlijk ook niet naar hen vernoemd. Zij hebben dit uiteraard verdient door hun ongelofelijke inspanning en inzet als vrijwilliger voor onze vereniging! Maar natuurlijk zijn ook de andere vrijwilligers goud waard voor ons.

Hoogtepunten zijn ook de maritieme studiereizen die op vele plekken over de hele wereld hebben plaats gevonden. Maar ook de dagtochten, en lezingen zijn zeer interessant en geliefd.

Zo zijn er nogal wat hoogtepunten te noemen, maar we moeten verder dus… ga ik over naar de afsluiting.

Dames en heren, in de afgelopen 25 jaar is natuurlijk veel en veel meer gebeurt dan alleen deze hoogtepunten. Wij hebben zelfs heel veel hoogtepunten rondlopen, beter bekend staand als onze vrijwilligers!

Aan al deze vrijwilligers: wederom een groot “dank je wel” voor jullie inzet!

Dank voor uw aandacht en een fijne vergadering!

Ad Schroot.

Voorzitter, Vereniging de Binnenvaart.