Jaarrede 2013

Jaarrede 2013

Geachte aanwezigen,

Hartelijk welkom bij deze jaarvergadering van Vereniging De Binnenvaart in 2013! Verderop in mijn toespraak zal ik u de stand van het ledenaantal bekend maken. Maar, behalve dat er leden bij komen, vallen er helaas ook leden af. En dat laatste gebeurt soms door overlijden. Ik wil dan ook graag even een moment stilte om de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken.

.  .  .  .  .  .  .  .

Dank u wel!

2012 was een dynamisch jaar!

Volgens de encyclopedie betekent “dynamisch”, met veel vaart, vol beweging, voortdurend veranderend, actief, ondernemend, maar ook voortvarend. Een woord dus wat goed bij ons past, en zeker voor het afgelopen jaar. Wij zijn in ieder geval actief, maar ook zeker voortvarend.

Wij begonnen in januari, zoals te doen gebruikelijk, met de nieuwjaars-receptie aan boord van de René Siegfried.

Op 3 februari 2012 bestond de vereniging 22 jaar en dat leek ons een goed moment om alvast over ons jubileumjaar te gaan nadenken. In een klein werkgroepje zijn wij toen gestart met de voorbereidingen daarvoor. Over twee jaar bestaat de vereniging namelijk 25 jaar en dat mag zeker niet onopgemerkt voorbij gaan!

Begin maart kregen wij bezoek van de heer Scheurwater, wethouder van Papendrecht. Via-via had hij namelijk over het scholenproject gehoord en wilde daar graag meer over weten. Voor dit jaar hebben zich al 20 scholen ingeschreven!

17 maart hadden wij onze eigen jaarvergadering, en op 30 maart was onze LASH-bak officieel 1 jaar open.

22 april kregen wij bezoek uit Maasbracht. Een grote gele schoolbus kwam voor rijden waaruit zo’n 20 personen kwamen. Veel vrijwilligers en bestuursleden van het Maas binnenvaart museum maakten de reis naar Dordt om, o.a., elkaar beter te leren kennen. Het is een hele leuke dag geworden die smaakte naar meer.

30 april geen lintjes dit keer voor ons, maar ruim een week later (8, 9, en 10 mei) wél de beurs CSI te Gorinchem. Alleen al hier voor, moeten sommige van onze vrijwilligers een lintje krijgen, want hier gaat enorm veel tijd in zitten! Na de beurs begint ook weer het seizoen van de evenementen. We begonnen het afgelopen jaar in Werkendam om er vervolgens zo ongeveer 12 af te gaan! Ook hier weer bemand met actieve vrijwilligers die er soms honderden kilometers voor hebben gereden.

Eind juli was er natuurlijk de Maritieme Studiereis naar de USA.

Wij hebben daar gevaren op de Ohio en Mississippi River. Tijdens de najaarbijeenkomst hebben wij hierover een boeiende presentatie gezien, verzorgt door Chris van Eijmeren en Jos Hubens.

In augustus waren er wat verschillende gesprekken met o.a. een vertegenwoordiger van het LVBHB, maar ook met RWS over de eventuele overname van de Jan Blanken. Het leek ons een mooi schip met een rijke historie. Helaas vroeg RWS er erg veel geld voor en ging het feest dus niet door. Ook is er nog een oriënterend gesprek geweest met de museumwerf in Vreeswijk. Er zijn afspraken gemaakt met de zandhappers over het uitwisselen van data, gegevens van lezingen, e.d.

In september waren de Wereldhavendagen waar wij met onze stand een plekje hadden in het Hulstkampgebouw. Tevens was dit het weekend dat wij de vaartocht van Maastricht naar Maasbracht hadden gepland. Een bezoek aan het Maas binnenvaart museum hoorde daar natuurlijk bij.
In oktober was onze najaarsbijeenkomst. Met ruim 200 bezoekers keken wij naar mooie interessante lezingen.

In november hebben wij met een aantal vrijwilligers en bestuursleden een tegenbezoek gebracht aan het Maasbinnenvaart museum. Hier was genoeg tijd om kennis te maken met de daar aanwezige bestuursleden en vrijwilligers. Tevens was in november onze eigen vrijwilligers dag aan boord van de René Siegfried. Onder het genot van een hapje en drankje was het een leuke gezellige middag.

Ondertussen zijn wij in december aangekomen en zijn wij met velen gaan kijken naar oude motoren. Deze vaak oude scheepsmotoren van Peter Reichwein, zijn één maal per jaar draaiend te bezichtigen in het zogenaamde “hobbyhok” te Papendrecht.

Vorig jaar in december hebben wij een convenant getekend met als doel, verregaande samenwerking tussen het ‘Maas Binnenvaartmuseum’ en ‘vereniging De Binnenvaart’. Eén Binnenvaartmuseum in Nederland met twee vestigingen: Dordrecht en Maasbracht. Tijdens mijn verhaal hoorde u de naam Maas binnenvaart museum al meerdere malen vallen, wat inhoudt dat de besprekingen nog volop bezig zijn. Via de roeiboot en/of website zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat wij ook hebben meegemaakt is, dat wij na 5 jaar een groot deel van ons archief moesten weghalen bij firma Lankhorst. Ze hadden de ruimte zelf nodig. Wij zijn Lankhorst natuurlijk erg dankbaar dat wij daar die 5 jaar gratis hebben mogen staan met onze container. Gelukkig konden wij vrij snel het archief verhuizen naar de werf Hoebee te Dordrecht. Echter ook hier bleek de ruimte al weer snel nodig te zijn voor de werf zelf en konden wij wederom op zoek naar een nieuwe locatie. Mocht u wat weten dan horen wij dit graag.

Ons Koor de Binnenvaart heeft u allen bij binnenkomst zoals te doen gebruikelijk kunnen horen zingen. Met 87 leden zijn deze nachtegaaltjes nog steeds zeer actief.

Elke 1e en 3e maandag van de maand zijn er de repetitieavonden van half 8 tot half tien. Daarna is er altijd een gezellige afterparty met veel muziek, zang en sóms zelfs dans! Dit jaar bestaat het koor 5 jaar! Ter ere daarvan wordt er als het goed is een CD met shantyliedjes uitgegeven!

Bij het schrijven van deze jaarrede was het nog niet duidelijk of dit ging lukken. In 2012 zij er ongeveer 8 optredens geweest. Daarvan zijn er twee shantyfestivals geweest nl. één in Terneuzen en één in Hellevoetsluis.

Indien er leden van de vereniging De Binnenvaart een feest geven, zowel zakelijk als privé, kan het koor ook ingehuurd worden. Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden neem dan even contact op met de coördinator Loes Winde en/of Lianne van Laak.

Ons thema voor 2013 heeft dit jaar de titel “Opleidingen in de binnenvaart”. Gezien ons succes met het scholenproject én dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat het KOFS werd opgericht, vonden wij dit voldoende aanleiding om hier het gehele jaar bij stil te staan.

2012 hebben wij afgesloten met 3348 leden.

Tijdens dit schrijven begin januari is ons ledenaantal: 3362.

2012 was dus, zoals gebruikelijk, weer een bewogen jaar. Ik noemde het al een dynamisch jaar want wij zijn erg actief.

Buiten de activiteiten die ik u noemde, hebben wij ook 6 reguliere bestuursvergaderingen gehouden, met de daarbij behorende mails en telefoontjes. Tevens is er één buitengewoon overleg geweest in het bijzijn van het Stichting bestuur. En het documentatiecentrum, wat onderdeel is van het binnenvaartcentrum, blijft ook maar groeien. De vrijwilligers die daar vaak bezig zijn, hebben al gevraagd of wij er niet drie LASH bakken bij willen kopen. Hopelijk kunnen wij ze dit jaar verblijden met goed nieuws.

Tot slot en zeker niet het onbelangrijkste, is de website. Die loopt goed en krijgt veel bezoekers per maand. De stand van onze database stond eind januari op 11.230 ingevoerde schepen met maar liefs 29.241 foto’s!

Natuurlijk heeft onze penningmeester ook niet stil gezeten het afgelopen jaar. Niet nieuw dit jaar maar wel voor ons ongebruikelijk is dat wij voorafgaand aan deze vergadering, u een financieel overzicht hebben toegezonden. De penningmeester zal straks over deze en andere cijfers verantwoording afleggen.

Als laatste, het volgende:

Je kunt dit niet vaak genoeg zeggen, maar wij zijn dus een dynamische vereniging, maar hoe kan zo iets? Nou heel makkelijk: met dynamische vrijwilligers! Aan alle vrijwilligers: wederom een groot “dank je wel” voor jullie inzet!

Dank u wel en een fijne vergadering!

Uw voorzitter.

Ad Schroot

Downloads