Jaarrede 2011

Tijdens het schrijven van deze jaarrede (in november 2010), waait het enorm en dat bracht mij op het idee voor de titel van deze jaarrede.

“Met de wind in de zeilen”

Zo’n gevoel heb ik ook als ik met de vereniging bezig ben. Soms heb je namelijk wind tegen en soms heb je de wind mee!

Als wij het bijvoorbeeld over de ligplaats van de René Siegfried hebben, dan hebben wij windkracht 12 tégen! Maar als het gaat om onze vrijwilligers, dan hebben wij de wind mee…!

Ook zul je wel eens overstag moeten gaan. Echter, dat is niet zo gebruikelijk bij ons. Liever maar de wind mee, zeg ik dan.

Ook ons thema voor 2011 past hier goed bij, want dat is “de (ex-) zeilende beroepsvaart”. Nu hebben wij toevallig ook in onze LASH-bak een ex-zeilend beroepszeilvaartuig liggen, namelijk de hektjalk “Jonge Jacob”. En of het nu de Jonge Jacob of gewoon Jacob is, dáár zijn de geleerden nog steeds niet uit. Wij houden het dus maar op de Jonge Jacob.

Voorts zijn er contacten gelegd met de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Beroepsvaartuig) waarmee wij – in het kader van ons thema – gaan proberen iets moois te organiseren dit jaar.

Waar wij ook constant de wind in de rug hebben, is ons ledenaantal. Op dit moment zijn dat er zo’n 3435! Dit betekent weliswaar dat wij het afgelopen jaar niét het (gehoopte) 3500ste lid hebben kunnen inschrijven, maar… het ledental is nog steeds groeiende.

Wind mee heeft ook onze database, want daar staan nu maar liefst meer dan 10.000 schepen in vermeld met ruim 25.000 foto’s! Oók een nieuwe mijlpaal binnen onze vereniging!

2010 was een bewogen jaar, want er is weer veel gebeurd. Vooral de ligplaats van de René Siegfried heeft heel wat aandacht gekregen. En ook het komende jaar zal dit onderwerp nog geregeld terug komen.

Van de meeste gebeurtenissen proberen wij – in tekst én foto’s – verslag te doen in ons prachtige magazine “Binnenvaart”. Dit blad is mijn inziens toch ons visitekaartje naar de buitenwereld. En deze buitenwereld bestaat trouwens uit de 9 verschillende landen waar onze leden zich bevinden.

Ieder jaar is er natuurlijk een hoogtepunt te noemen. Ik meldde dit vorig jaar al even in mijn toespraak, maar 3 februari 2010 bestond onze vereniging precies 20 jaar! Dit is toch wel een hoogtepunt te noemen … niet waar?

Wederom heeft onze penningmeester, ondanks de voortdurende kredietcrisis, een mooi resultaat weten te behalen. Kees, komt hier straks zelf op terug.

Op 9 oktober 2010 was – tijdens de najaarsbijeenkomst – de presentatie door Chris van Eijmeren van de maritieme studiereis 2010 te zien. Deze studiereis ging dwars door China, Hong-Kong en zelfs Macau. Zowel op de Yangtze rivier als op de grote lange Chineese muur heeft onze vlag gewapperd! Welke vereniging kan dat óók zeggen?

Dit jaar zal onze vlag gaan wapperen in India, bijvoorbeeld tijdens de cruise op de Hooghly rivier. Tijdens de komende najaarsbijeenkomst zult u van deze studiereis waarschijnlijk wel weer een presentatie kunnen zien.

“Met de wind in de zeilen” is de titel van deze jaarrede. En met de wind in de zeilen gaan wij ook verder! Er is nog veel te doen, zowel aan boord van de René Siegfried als in de LASH-bak. Maar ook achter de schermen wordt altijd weer door de vrijwilligers gezorgd dat alles vlekkeloos verloopt!

Afgelopen jaar stonden wij ook weer op een aantal evenementen en natuurlijk op de beurs in Gorinchem. Er zijn ook dit jaar weer de nodige evenementen, waar wij aanwezig zullen zijn met onze eigen stand. Een aantal daarvan zijn zelfs in Frankrijk! Ook de ligplaats zal zeker nog de nodige aandacht gaan krijgen dit jaar. Hoe dit gaat aflopen, zullen wij u laten weten via de website, ons blad en/of de Roeiboot.

Kortom, wordt dit een jaar wat bij ons de boeken in zal gaan als

“het jaar van de wethouder”?

Dank u wel. Ik wens u een goede vergadering en een voortvarend 2011!

Uw voorzitter.

Ad Schroot