Jaarrede 2010

Jaarrede 2010.
Geachte aanwezigen, zoals te doen gebruikelijk heeft de jaarrede altijd een titel… Nou verzin daar maar eens iets voor?
Tijdens het schrijven van deze jaarrede sneeuwt het enorm in Nederland, en hebben wij het over de elf steden tocht. Daar gaan we het nu niet over hebben maar later wel over elf bestuursleden.
Vorig jaar had Jos zijn jaarrede de titel ‘Afscheids jaarrede’, dus dacht ik na afscheid maar met ‘nieuw’ te beginnen. Dat past ook goed bij onze vereniging want we beginnen vaak en graag aan iets nieuws.
 
Jaarrede nieuwe stijl dus!
2009 was wederom een druk en bewogen jaar, want er is weer veel gebeurt. Veel van deze activiteiten proberen wij voor u in woord en beeld over te brengen in ons prachtige magazine Binnenvaart, in de rubriek ‘Bericht vanuit het Binnenvaartcentrum. Maar ook via de website, die niet voor niets weer een belangrijke prijs heeft gewonnen in 2009. Tijdens de verkiezing Vaart!site van het jaar werden wij (nadat wij al in 2006 de 1e plaats wonnen) nu met de vernieuwde website als 2e verkozen. Na de metamorfose was het namelijk tijd voor een nieuwe beoordeling door de aanwezige gasten op de Vaart!verjaardag. Een bekroning dus voor Jan van Doremalen en anderen die hieraan hebben meegewerkt!….
De 1e plaats was in 2009 trouwens voor het weekblad Schuttevaer, en de 3e plaats voor Vereniging De MotorSleepboot (beter bekend als de ‘VDMS’).
Deelde wij u begin van 2009 nog mede niet op de vakbeurs Europort te staan, stonden wij er echter toch wel. Eén dag van te voren kreeg ik een telefoontje van de organisatie dat ze alsnog een stand vrij hadden voor ons. ’s Middags om twee uur belde ik dus Jos van Dongen op om dit mee te delen. Nou die schrok zich het apenzuur, want hoe kregen wij dat binnen één dag voor elkaar? Nou zei ik gewoon vrijwilligers bellen en gaan… ’s Avonds om 23:00 uur stond onze stand (het geraamte) en de volgende dag op het moment van opening van de beurs stonden wij de laatste boeken in de stand te leggen. Aan allen die hieraan hebben meegewerkt nogmaals complimenten want die hebben daar een prachtig resultaat geboekt….
Over prachtig resultaat gesproken, wederom heeft onze penningmeester het ondanks de voortdurende kredietcrises (ik wilde dat woord eigenlijk niet gebruiken in deze jaarrede, maar je ontkomt er niet aan), een mooi resultaat weten te behalen. Kees, komt hier straks op terug.
Een hoogte punt van afgelopen jaar was toch wel het plaatsen van de hektjalk Jacob in onze LASHbak. In eerste instantie lukte dat niet geheel volgens plan, maar in tweede instantie nadat ze een klein stukje was ingekort lukte het wel. (Velen gaan trouwens groter in de binnenvaart, en wij korten een schip in. Dat is nog eens gedurfd toch?). U kunt zien in de film die wij erover gemaakt hebben dat het na zo’n 150 jaar wel tijd was om eens schoon schip te maken aan boord van die tjalk… De inrichting van de LASHbak die trouwens de naam CGS 6013 heeft) loopt gestaag. Onze bestuursleden en ambassadeur zijn op allerlei manieren nog bezig om fondsen en subsidies te verkrijgen hiervoor. Van het dagelijks Bestuur heeft onze ambassadeur hiervoor het volledige mandaat gekregen. Wij hebben met deze actie veel schrijvende pers gehaald en zijn zelfs op regionale tv-zenders geweest.
Een ander project is de nieuwe ligplaats van de Rene Siegfried en de eventuele uitbreiding aan de wal van ons documentatie-centrum.
Hierover houden wij u op de hoogte via de roeiboot en/of website.
Op 10 oktober 2009 hadden wij onze najaarsbijeenkomst, een bijzondere dag want dat was op de dag, dat precies 5 jaar terug de Rene Siegfried aankwam in Dordrecht.
Op deze najaarsvergadering was ook een prachtige presentatie van de maritieme studiereis te zien van Chris van Eijmeren. De geplande Amerika reis over de Mississippi kon helaas niet doorgaan, maar wederom heeft Jos Hubens een bijzondere reis van 17 dagen op de Donau, tot aan de Zwarte Zee georganiseerd. Ook daar heeft dus onze verenigingsvlag gewapperd. Dit jaar gaat onze vlag wederom wapperen in China. Tijdens de najaarsbijeenkomst zullen wij u hier hoogstwaarschijnlijk weer een presentatie over geven.
Nieuw stijl is dus de titel van deze jaarrede, en ook nieuw is het bestuur in deze vorm. U weet dat het bestuur op dit moment bestaat uit 9 bestuursleden. Dit hadden er 11 kunnen zijn echter twee bestuursleden hebben tussentijds hun bestuursfunctie om de voor hun moverende redenen neergeld.
Ondertussen hebben wij gemeend uitermate goed met dit bestuur te kunnen besturen, en dankbaar gebruik te maken van de uitermate actieve vrijwilligers die de vereniging rijk is. Jos gaf in zijn jaarrede van 2009 aan dat de nieuwe bestuursleden de notulen van de afgelopen 19 jaar maar eens moesten doorlezen, nou ik ben er nog mee bezig… want wat is er toch veel voor elkaar gekregen en gebeurt in deze vereniging. Later op de agenda staat de verkiezing van bestuursleden en komen wij hier op terug.
Als afsluiting van deze jaarrede wil ik u nog even wijzen op een ander hoogte punt wat eigenlijk in de jaarrede van 2011 thuis hoort, en dat is dat wij op 3 februari jl. precies 20 jaar bestonden.
Ad Schroot