Jaarrede 2009

(Afscheids)jaarrede 2009
 
Ook 2008 was een bewogen jaar voor de vereniging, er is weer veel gebeurd, u hebt dat allen kunnen lezen in het jaarverslag geschreven door de secretaris Jos van Dongen, maar ook in ons magazine Binnenvaart in o.a. de rubriek; Berichten uit Binnenvaartcentrum.
Ik wil wel wat onderwerpen nader belichten
De belangrijkste, vind ik, de financiële positie van de vereniging. Ondanks de kredietcrises, waarbij bijna iedereen verlies heeft moeten verwerken, heeft de vereniging geen geld verloren. Onze penningmeester Wim Nuy heeft niet gespeculeerd met geld van de leden.
En was de aankoop van de LASHbak met werf- en verfbeurt, als uitbreiding van het Binnenvaartcentrum, om de continuïteit erin te houden zoals dit was aangegeven in de jaarrede van vorig jaar. Kort daarna werden wij benaderd om de houten hektjalk JACOB te adopteren, unaniem heeft het bestuur besloten om hier nader op in te gaan, het zou namelijk buitengewoon goed passen in de LASHbak en er zou subsidie voor vrij komen. Op deze wijze dachten wij op een goedkope manier gelijktijdig de LASHbak in te richten. Nu na ongeveer 12 subsidie aanvragen bij diverse fondsen en instellingen zijn wij nog niet veel wijzer, zal naar alle waarschijnlijkheid ook te maken hebben met de kredietcrisis. Vast staat voor het bestuur dat de vereniging niet gaat investeren in de conservering van de JACOB. Wel gaan wij gewoon verder investeren in de inrichting van de LASHbak. Veel is al gebeurd, wij hebben namelijk twee nieuwe vrijwilligers, Govert en Bas. Govert hebben wij ontmoet tijdens de Musea Rheincruise, op onze maritieme studiereizen ontstaan ook nieuwe romances, ja, waar deze reizen al niet goed voor zijn.
De hoofdingang met borders en trap, afgesloten met een elektrisch rolluik, zijn al voltooid, ook is er al een nooduitgang gerealiseerd. De wanden rondom zijn geïsoleerd en afgetimmerd, vele zaterdagen zijn we daar met een klein ploegje mee bezig geweest.
De ligplaats, een “never ending story” lijkt het wel, 5 gemeenten hebben interesse in het Binnenvaartcentrum en zetten dit ook gewoon in de krant. Ligplaats nummer 1, blijft de huidige ligplaats aan de Stadswerven in Dordrecht, maar dat is zo goed als zeker op termijn niet haalbaar. Er worden alternatieven ligplaatsen aangeboden door de gemeente Dordrecht, een daarvan is zeker een goede optie, met eventuele uitbreidingsplannen voor het Documentatiecentrum aan de wal. Op zeer korte termijn zal ik daar uitsluitsel over krijgen, als het lukt, is dit voor lange termijn. Kortom, na 6 jaar duwen en trekken in de vele gesprekken met verschillende instanties, heb ik weer het vertrouwen, dat het goed gaat komen.
 
Vorig jaar had mijn jaarrede de titel; Continuïteit, of wel; blijven varen !
Deze continuïteit heb ik het afgelopen jaar weten vast te leggen door buitengewoon goede 5 jarige contracten af te sluiten voor het magazine Binnenvaart en voor de website De Binnenvaart.nl.
Mocht u het nog niet gehoord hebben in het afgelopen jaar is er ook een gemengd koor opgericht; Koor De Binnenvaart.
Dit koor oefent elke 1ste en 3de maandagavond aan boord van de Rene Siegfried, dit koor is zo succesvol, dat enkele maanden na de oprichting het maximale aantal leden van 80 personen bereikt, zodat er nu een wachtlijst is.
Bestuur is heel blij met dit nieuwe en nu al succesvolle iniatief.
De Maritieme studiereis naar Siberië was een van de mooiste reizen welke wij met de vereniging hebben gemaakt, degene die op de najaarsvergadering zijn geweest, hebben hiervan mee kunnen genieten. De nieuwe maritieme studiereis voor 2009 zou ook een heel bijzondere reis naar Amerika worden. Ik heb daar heel veel tijd aanbesteed om dit voor elkaar te krijgen. Groot was mijn teleurstelling dan ook, toen ik op 23 december een telefoontje kreeg met de mededeling; de schepen waarmee we de reis zouden maken, zijn uit de vaart gehaald, dus de reis ging niet door.
In januari de draad weer opgepakt om te kijken of er een alternatief gevonden kon worden voor deze reis, en dat is gelukt. Op 20 juni vertrekken wij met de bus vanaf de Rene Siegfried naar Regensburg om daar het Scheepvaartmuseum te bezoeken en de volgende dag stappen wij in Passau aan boord van ms. Dnepr om een 17 daagse reis op de Donau te maken naar de Zwarte Zee en weer terug naar Passau.
Er komen ook nog een tweetal lustra, 10 oktober is de Rene Siegfried 5 jaar in Dordrecht en op 3 februari 2010 bestaat vereniging De Binnenvaart 20 jaar.
Als laatste kom ik terug op de opening waar ik vermeldde dat agendapunt 9 en 11 zijn aangepast.
In tegenstelling van de agenda, waarin staat vermeld dat ik wederom verkiesbaar ben voor het bestuur, heb ik vorige week zondagochtend besloten, dit niet meer te doen, dus Ik treed af als bestuurslid van vereniging De Binnenvaart.
Vanaf de oprichting in 1990 tot nu ben ik bestuurslid geweest eerst nog als vice-voorzitter en al gauw vroeg men mij om als voorzitter plaats te nemen, omdat er gewoonweg niemand anders was. Had ik toen geweten hoeveel werk dit inhield, dan was ik er nooit aan begonnen, maar goed, je groeit erin. Zeker de laatste 5 a 6 jaar, heb ik wel 40 uur per week, besteed aan de vereniging, dit is te gek, met daarnaast ook nog een fulltime baan.
19 jaar heb ik samen met de anderen gewerkt om vereniging De Binnenvaart de grootste en actiefste vereniging in de binnenvaart te laten worden. Dit heb ik niet alleen gedaan, allereerst wil ik mijn vrouw Lianne, mijn steun, toeverlaat en adviseur en onze twee dochters openlijk bedanken voor hun geduld en begrip. De bestuursvergaderingen vonden, voor dat de Merwehal werd ingericht, bij ons thuis plaats. Mijn kinderen hebben per fiets het blad Binnenvaart bij leden in de regio in de brievenbus bezorgd, dit alles om kosten te besparen.
Mocht u denken hij verlaat het zinkende schip, niets is minder waar. Ik verlaat het grootste en prachtigste en misschien wel meest stabiele schip. Maar pas op, van de TITANIC dacht men ook dat het onzinkbaar was.
Iets opbouwen is het mooiste wat er is en ik had ook nog verder willen bouwen, maar heb toch gekozen voor mijzelf en mijn familie.
Mijn vader zei vroeger al tegen mij: “mooi maken is niets maar mooi houden, dat is de kunst.
Ik wens het nieuwe bestuur dan ook heel veel succes met het mooi houden van vereniging De Binnenvaart, daarbij hebben zij vooral veel vrije tijd en niet te veel geduld nodig. Daadkracht is belangrijk en doen wat je zegt en niet altijd zeggen wat je doet. Daar draait het om.
Er zijn leden, deze zitten ook in dit bestuur, die menen dat de vereniging is opgericht op het moment dat zij lid of bestuurslid zijn geworden. Zonder enig historisch besef, meent men precies te weten hoe het zit.
Aan alles, zit een eigen, door de, in die tijd, geldende omstandigheden, ontstaan verhaal.
Dus nieuw bestuur lees de notulen eens door van de afgelopen 19 jaar, mochten er daarna nog vragen zijn, kun je altijd nog bij mij terecht, want ik heb straks een zee van tijd over.
Ik laat een zeer kapitaalkrachtige, en succesvolle vereniging achter met pijn in mijn hart, ik laat de boel niet in de steek en heb toegezegd om minimaal nog een halfjaar de tijd te nemen om alles over te dragen.
Ik zal de vaste ligplaats van de Rene Siegfried mat LASHbak, de nieuwe website en de subsidie en plaatsing van de JACOB naar beste kunnen afhandelen.
De maritieme studiereizen blijf ik in de toekomst voorlopig gewoon organiseren.
Ten slotte heb ik een verzoek aan u, ik zou graag Arie Lentjes, voordragen als erelid van vereniging De Binnenvaart.
Arie, is al 15 jaar de hoofdredacteur van Binnenvaart, de bindende factor van de vereniging.
Van één A4tje tot een full collor magazine van minimaal 68 pagina’s . Het mooiste blad van de wereld, iets waar wij allemaal erg trots op zijn. Arie heeft dit, net als alle anderen binnen de Vereniging, geheel belangeloos gedaan.
Arie’s gezondheid gebied hem een poosje wat rustiger aan te doen, natuurlijk willen wij allemaal dat het hem gauw weer beter gaat. Om hem nu alvast te laten weten dat wij hem, voor wat hij voor de Vereniging heeft gedaan, onze grootste waardering willen overbrengen, willen we hem tot erelid benoemen. Bent u het daar mee eens?
Jos Hubens
Vicevoorzitter 1990 – 1996
Voorzitter 1996 – 2009