Jaarrede 2008

Continuïteit, oftewel: blijven varen!

Vorig jaar had mijn jaarrede de titel ‘In ligdagen of vrijvarend’. Wij hebben toen gekozen voor vrijvarend, dus naar buiten tredend, aan de weg timmeren.

Nou dat hebben we geweten, door onder andere ons officieel bevestigd wereldrecord van 148 sleep- en duwboten in kiellinie varen in Dordrecht, heeft vereniging De Binnenvaart nog nooit zoveel de pers gehaald, zowel op papier, radio en op de televisie. Dan zult u misschien denken; wat heb je daar nu aan. Dat kan ik u vertellen; al deze aandacht heeft ons bepaald geen windeieren gelegd.  Door al deze aandacht is het ontvangen sponsorgeld nog nooit zo hoog geweest sinds ons bestaan.

Wij hebben vereniging De Binnenvaart in 2007 op de kaart gezet, zodanig dat de gemeente Dordrecht niet meer om ons heen kan. Sterker nog, wij hoeven bijna nergens meer uit te leggen wat, wie, waar en hoe de vereniging is.

Maar er zit ook een schaduwzijde aan dit succesverhaal, door dat iedereen ons weet te vinden, wordt er ook steeds meer een beroep op ons gedaan, door middel van vragen en om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Er wordt steeds meer gedacht dat wij een bedrijf zijn, zo proberen wij ook te functioneren, maar een bedrijf heeft een baas en werknemers. Beide hebben wij niet, de vereniging bestaat alleen uit vrijwilligers, waarvan de meeste ook nog een betaalde baan hebben om in leven te blijven. Daardoor is het jaar 2007 een zware beproeving geweest voor ons bestuur en de vrijwilligers.

Een voorbeeld is gewoon de ledenadministratie, dit is een onder gewaardeerd essentieel onderdeel van onze vereniging. Henk de Jong heeft dit het afgelopen jaar met heel veel inzet gedaan, waar wij de grootst mogelijke waardering voor hebben. Het is echter zo’n gigantische klus, dat je dit niet meer aan een vrijwilliger kunt vragen. Daarom heeft het bestuur besloten de ledenadministratie door een extern bedrijf te laten doen. Er zijn nog wat aanloopproblemen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt en is dit een ontlasting van het bestuur en vrijwilliger.

Blad Binnenvaart
Door alle aandacht die de vereniging het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen zijn het aantal advertenties in ons blad Binnenvaart fors gestegen, daardoor hebben we deze keer het contract met de drukker op een vrij makkelijker kunnen onderhandelen. Dit is wel eens anders geweest. Voor het jaar 2008 betekent dit, dat zowel het grote blad als het kleine blad met 8 redactie pagina’s zijn uitgebreid en beide geheel in full colour worden uitgebracht en dit alles zonder een cent meer te betalen.

Nu we het toch over het blad Binnenvaart hebben, de stabiele pijler en bindende factor van vereniging De Binnenvaart.

Gelukkig leveren de leden veel artikelen aan, dat is bittere noodzaak. Voor elke uitgave is door onze redactie vele uren werk verzet. Het blad is prachtig en voor de meeste leden DE reden om lid te zijn en te blijven van onze Vereniging. Dit mogen we ons wel eens realiseren. De redactie bestaat namelijk ook uit vrijwilligers. Grote hulde aan deze mensen.

Binnenvaartcentrum
Door de vele donaties hebben we flink kunnen investeren in de Rene Siegfried in beeldpresentatie, alarminstallatie en inbraakpreventie. Daarnaast is het Binnenvaartcentrum een begrip geworden. Dit Binnenvaartcentrum wordt uitgebreid door middel van een aangekoppelde Lashbak voor de Rene Siegfried, welke nu aan de werf ligt voor een kleine kimreparatie, schoonspuiten en in de verf wordt gespoten. Daarna wordt er een ingang gemaakt en wordt de bak betimmerd. Deze Lashbak krijgt in eerste instantie twee doeleinden, namelijk opslag en museum uitbreiding.

De ontwikkeling van het voormalig terrein van scheepswerf De Biesbosch de zogenaamde Stadswerf, ligt momenteel helemaal stil. De plannen worden weer herzien en of het nautisch kwartier daar in past is nog maar de vraag. Wij zitten er constant boven op en gaan niet bij de pakken neer zitten.

Wij hebben regelmatig stroomuitval op de Rene Siegfried, eenmaal zelfs bijna twee dagen. Buiten het ongemak is het ook nog schadelijk voor het museum en het documentatiecentrum. Daarom hebben wij een aggregaat moeten aanschaffen zodat wij in noodgevallen in onze eigen stroom kunnen voorzien. Dit maakt de vereniging tevens wat onafhankelijker van de gemeente.

Schoolexcursies
Ook dit jaar gaan we verder met het organiseren en begeleiden van groepen 7/8 van de basisschool aan boord van de Rene Siegfried. Deze excursies hebben tot doel de kinderen kennis te laten maken met het fenomeen binnenvaart. Er hebben zich voor 2008 al 12 scholen aangemeld om deel te nemen aan deze excursie. Vindt u het leuk om met jongere om te gaan, dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger om deze excursies te begeleiden.

Website www.debinnenvaart.nl
Onze website www.debinnenvaart.nl wordt meer en meer bezocht, dit is groten deels te wijten aan de database De Binnenvaartschepen. In deze database staan bijna 8.000 schepen met 15.000 foto’s en het eind is nog lang niet in zicht. We zoeken nog een vrijwilliger om de vele foto’s, samen met Jan van Doremalen in te scannen, voor gebruik in de database. Ook willen we ons netwerk uitbreiden om de vele mutaties van de schepen te verwerken.

Tevens is er een start gemaakt om de website te upgraden, zodat deze nog overzichtelijker wordt en de vele gegevens makkelijker zijn te vinden.

Studiereizen
Afgelopen jaar zijn we, na een te lange tijd, weer begonnen met organiseren van Maritieme studiereizen. Na het succes van China en Noord – Europa zijn wij, met ongeveer 125 mensen naar Rusland en/of Oekraïne op studiereis geweest. Inmiddels ligt de Rheincruise ook al weer achter ons. Op deze Rheincruise hebben wij diverse binnenvaartmusea bezocht en hebben daar vereniging De Binnenvaart onder de aandacht gebracht, voor zover dat al nodig was, natuurlijk hebben we de tijd nuttig besteed en bedrijfsspionage toegepast, altijd makkelijk voor ons eigen museum.

In juli gaan er 41 personen op studiereis naar Siberië en mogelijk in augustus nog eens 40 personen, bij voldoende deelname. U kunt zich nog aanmelden.

Het ligt in de bedoeling om op de komende najaarsbijeenkomst, van deze maritieme studiereis een lezing te geven met foto en film.

Er is ook een idee geopperd door de leden om een eigen shantykoor op te richten, hiervoor is al een oproep in de laatste Roeiboot geplaatst.

Inmiddels hebben zich al 20 mensen opgegeven, waarvan sommige met accordeon. Wij zoeken hiervoor nog meer mensen, maar vooral ook een leider en of een dirigent. De Rene Siegfried is natuurlijk beschikbaar als oefenruimte.

Resumé
Wat is de kracht van onze vereniging? Er gebeurt heel veel. Ons magazine, de database, de website, de Rene Siegfried met het museum, documentatiecentrum en de vergader- en feestzaal, de studiereizen, de excursies, de stands bij evenementen en beurzen, de boekverkoop, de films, de zelf uitgegeven boeken, het binnenvaartspel, Vaart in Dordt en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wat is de echte kracht van de vereniging? Dat is eigenlijk simpel uit te leggen. Vereniging De Binnenvaart is niet van een paar mensen, niet van het bestuur, niet van enkele vrijwilligers maar van alle 3333 leden. Dit maakt dat iedereen op zijn manier vorm kan geven aan de vereniging. De een leest alleen het blad, de ander staat uren achter de bar, en de volgende geeft zijn of haar feest op de Rene Siegfried. Ieder lid kan eigenlijk zijn of haar ei kwijt binnen onze vereniging. Als iemand een idee heeft, zo van goh wat zou het leuk zijn als… dan kan hij dat voorleggen aan het bestuur en dan kan, zo’n idee, soms, met vereende krachten uitgevoerd worden. Het uitvoeren van grote en of kleine ideeën, zo met zijn allen, dat is de kick voor de leden en de kracht voor de vereniging. Daarom is vereniging De Binnenvaart zo waardevol voor u, voor mij en gelukkig voor heel erg veel anderen.

Al met al was het jaar 2007 een heel druk, maar goed  jaar voor vereniging De Binnenvaart. Het is allemaal alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers en ik zeg bewust vele maar het zijn er nog veel te weinig. Mocht u tijd en zin hebben om ons te helpen de vereniging zijn continuïteit te laten behouden, laat het ons weten.

Tot slot willen wij, alle mensen, dus ook de vele sponsors, die zich op enigerlei wijze hebben ingezet om vereniging De Binnenvaart, tot de inmiddels, grootste, en ik denk ook de meest actiefste vereniging in de binnenvaart, te laten zijn, bedanken !!!!

Hartelijk dank en een applaus voor u zelf.

Contributie vaststelling 2009.
Het bestuur stelt na kort beraad voor, om de contributie per 1 januari 2009 niet te verhogen. Het standaard contributiebedrag van 36 euro, en het verlaagde contributiebedrag van 27 euro, blijft ongewijzigd gehandhaafd. Wel heeft het bestuur moeten besluiten om de extra portokosten van onze buitenlandse leden door te berekenen. Voor het jaar 2008 voor 50% en het daaropvolgend jaar volledig.

Drie nieuwe bestuursleden.
Karla Erfmann is van geboorte Française en heeft aan de wieg gestaan van het Binnenvaartspel, is schrijfster van het namenboek ‘De wereld in scheepsnamen’, zit altijd vol nieuwe ideeën en is al lange tijd vrijwilligster.

Ad Schroot is al actief in de vereniging De Motorsleepboot en wil nu de overstap naar vereniging De Binnenvaart maken.

Ben van der Westen hebben we leren kennen op de Oekrainereis en dat is hem zo goed bevallen dat hij ons bestuur wil komen versterken.

Hiermee sluit ik de achttiende jaarvergadering, en hoop dat u allen weer tegen te komen op een of meer van de vele activiteiten die wij gezamenlijk uitvoeren.