Aanmelden lid


 

Wilt u zich inschrijven als lid van vereniging

De Binnenvaart

Vul dan onderstaand formulier in: 


Lidmaatschap is per kalenderjaar en is € 39,-

Voor een lidmaatschap onder de 18 jaar en voor 65 +  is het lidmaatschap       € 34,- per jaar.

Extra portokosten buitenlandse leden worden door berekend.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd vóór 15 november.

Na inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een factuur.

NL94INGB0006259387 t.n.v.: vereniging De Binnenvaart in Rotterdam

BIC Code: INGBNL2A

 

Ledenadministratie:

Shipmen bv in Dordrecht

ledenadministratie@debinnenvaart.nl

Telefonisch bereikbaar op: 06-12344170

op elke dinsdag vanaf: 9.00 uur tot 11.00 uur.

 

Privacy verklaring

Vereniging ‘De Binnenvaart’ respecteert uw privacy. De ledenadministratie gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen, zoals naam, adres, woonplaats, aanvangsdatum lidmaatschap en indien doorgegeven geboortedatum, scheepsnaam, telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie. Dat houdt in: voor verzending van de jaarlijkse factuur van de contributie (geboortedatum voor de toepassing van het seniorentarief) en voor de verzending van het 2-maandelijkse blad van de vereniging “De Binnenvaart”.

Op onze bijeenkomsten en bij onze aanwezigheid op beurzen e.d. worden foto’s gemaakt, welke gebruikt kunnen worden voor plaatsing in ons blad van de vereniging “De Binnenvaart”. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken aan de fotograaf.

U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing, te richten aan de ledenadministratie@debinnenvaart.nl of aan de secretaris@debinnenvaart.nl.

of met een brief naar: Vereniging ‘De Binnenvaart’

Postbus 24066 - 3007 DB  ROTTERDAM  

25 mei 2018

Therese van Laak - secretaris


 

 
Naam*
Voorletters*
Adres + huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Land*
Scheepsnaam
Telefoon
Geboortedatum*
E-mailadres*
Opmerkingen
Verificatie-code
Klik op de afbeelding voor een nieuwe code
Vul hier de code in*
* Verplichte velden