De Binnenvaart | Agenda http://www.debinnenvaart.nl/rss/agenda/ Mon, 18 Mar 2019 20:29:59 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.debinnenvaart.nl/css/images/logo_email.jpg De Binnenvaart http://www.debinnenvaart.nl RSS feed beschikbaar gesteld door De Binnenvaart. Klik hier. 16 maart, Jaarvergadering: vereniging De Binnenvaart. Vergeet na afloop uw glas niet! http://www.debinnenvaart.nl/agenda/evenement/209/ <p>agenda: Jaarvergadering vereniging De Binnenvaart.<br /> &nbsp;</p> <p><strong>29e Jaarvergadering &ldquo;vereniging De Binnenvaart&rdquo;:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>zaterdag, 16 maart 2019</strong>, op het Scheepvaart en Transport College in de Maaszaal &ndash; Lloydstraat 300, 3024 EA in Rotterdam. <a href="http://www.stc-r.nl/">www.stc-r.nl</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Parkeren kan in de parkeergarage van het STC en als deze vol is op de daarvoor aangewezen parkeerplaats. Volg de instructies van de verkeersregelaars.<br /> &nbsp;</p> <p>Aanvang vergadering <strong>13:00 uur</strong> (zaal open 12:00 uur).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Agenda:</strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="width:882px"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:878px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:878px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:109px; width:547px"> <p><strong>1.</strong> Opening vergadering en vaststellen agenda.</p> <p><strong>2</strong>. Herdenken overleden dierbaren.</p> <p><strong>3.</strong> Mededelingen en ingekomen stukken.</p> <p><strong>4.</strong> Jaarrede van de voorzitter.</p> <p><strong>5.</strong> Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering, d.d. 10 maart 2018.</p> <p><strong>6</strong>. Goedkeuring jaarverslag van de secretaris.</p> <p><strong>7.</strong> Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.</p> <p><strong>8.</strong> Contributie vaststelling voor 2020.</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:3px; width:547px">&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:547px"> <p><strong>9.</strong> &nbsp;Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:547px"> <p><strong>10.</strong> Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:547px"> <p><strong>11.</strong> Voorstellen kandidaat bestuursleden.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Gerrit van Doodewaard.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Gijsbert Snijder.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Willem Verschuren</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:547px">&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:547px"> <p><strong>12.</strong> Verkiezing bestuursleden.</p> <p><strong>13.</strong> Toelichting programma 2019.</p> <p><strong>14.</strong> Toelichting Veerdienst 3 over afgelopen jaar.</p> <p><strong>15.</strong> Bekendmaking dagexcursie 2019.</p> <p><strong>16.</strong> Stand van zaken, Stichting De Binnenvaart.</p> <p><strong>17.</strong> Rondvraag.</p> <p><strong>18.</strong> Sluiting.</p> <p><strong>19.</strong> Pauze met daarin de mogelijkheid tot bezoek verkoopstand.</p> <p><strong>20. </strong>Interessante lezing, van heer Ko Blok.</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:547px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:534px"> <p><strong>17.00 uur</strong> einde van de bijeenkomst.</p> </td> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> info@debinnenvaart.nl Fri, 15 Mar 2019 23:00:00 +0100 16 maart, "Dag van de Binnenvaart" Binnenvaartcentrum geopend ! http://www.debinnenvaart.nl/agenda/evenement/208/ <p>Tijdens de &quot;Dag van de Binnenvaart&quot;, zal ons binnenvaartcentrum incl. het museum geopend zijn.<br /> Rondleidingen door enthousiaste vrijwilligers behoren tot de mogelijkheden.&nbsp;<br /> In de stuurhut is het mogelijk om een stukje te varen op onze eigen simulator.<br /> Tevens is de Franse motor &quot;Marot&quot; onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers open voor publiek.<br /> Er zal doorlopend een film te zien zijn op verschillende schermen verspreid over het binnenvaartcentrum.<br /> Kinderen kunnen aan de hand van een binnenvaart lesboekje, gedurende hun tocht aan boord proberen vragen te beantwoorden.<br /> <br /> Kijk voor meer info op de website&nbsp;<a href="http://www.dagvandebinnenvaart.nl/" target="_blank">www.dagvandebinnenvaart.nl</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> info@debinnenvaart.nl Fri, 15 Mar 2019 23:00:00 +0100 5-8 November Europort 2019 (Rotterdam Ahoy) http://www.debinnenvaart.nl/agenda/evenement/203/ <p>Vereniging De Binnenvaart aanwezig met een stand op de beurs Europort 2019, in Ahoy Rotterdam.</p> info@debinnenvaart.nl Mon, 04 Nov 2019 23:00:00 +0100 Eerste weekend september. Werfweekend met als thema "De Keulsche Vaart". ... http://www.debinnenvaart.nl/agenda/evenement/210/ <p>Werfweekend museumwerf Vreeswijk met als thema &quot;De Keulsche Vaart&quot;<br /> eerste weekend september 2019.</p> info@debinnenvaart.nl Sat, 31 Aug 2019 22:00:00 +0100