Aanmelden lid


 

Wilt u zich inschrijven als lid van vereniging
De Binnenvaart
Vul dan onderstaand formulier in: 

Lidmaatschap is per kalenderjaar en kost € 38,-
60+ leden kost € 31,- per jaar
Extra portokosten buitenlandse leden worden door berekend.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd voor 15 november.
Na inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een factuur.
Postgiro: 625.93.87, t.n.v.: vereniging De Binnenvaart in Rotterdam
 
Ledenadministratie:
Shipmen bv in Dordrecht
ledenadministratie@debinnenvaart.nl
Telefonisch bereikbaar op: 06-12344170
op elke dinsdag vanaf: 9.00 uur tot 11.00 uur.

 

 
Naam*
Voorletters*
Adres + huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Land*
Scheepsnaam
Telefoon
Geboortedatum*
E-mailadres*
Opmerkingen
Verificatie-code
Klik op de afbeelding voor een nieuwe code
Vul hier de code in*
* Verplichte velden