Aanmelden lid


 

Wilt u zich inschrijven als lid van vereniging

De Binnenvaart

Vul dan onderstaand formulier in: 


Lidmaatschap is per kalenderjaar en kost € 38,-

60+ leden kost € 31,- per jaar

Extra portokosten buitenlandse leden worden door berekend.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd voor 15 november.

Na inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een factuur.

Postgiro: 625.93.87, t.n.v.: vereniging De Binnenvaart in Rotterdam

 

Ledenadministratie:

Shipmen bv in Dordrecht

ledenadministratie@debinnenvaart.nl

Telefonisch bereikbaar op: 06-12344170

op elke dinsdag vanaf: 9.00 uur tot 11.00 uur.


 

 
Naam*
Voorletters*
Adres + huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Land*
Scheepsnaam
Telefoon
Geboortedatum*
E-mailadres*
Opmerkingen
Verificatie-code
Klik op de afbeelding voor een nieuwe code
Vul hier de code in*
* Verplichte velden