Stichting De Binnenvaart


Stichting De Binnenvaart

Stichting De Binnenvaart

Fiscaal Nummer: 8134.74.498B01

Contactgegevens: n.a.w gegevens

Bestuurders:

Voorzitter: J.C.F. Hubens

Secretaris: A.D.G. van Dongen

Penningmeester: W.G.A. Nuy

Bestuurslid: Kees Wirken

Bestuurslid: L. Schuitemaker

Beleidsplan: (Zie bijlage)

Beloningsbeleid: Er vindt geen beloning plaatst

Doelstelling: Refererend aan onze oprichting-statuten onder artikel 2

A; Het veiligstellen van het maritieme erfgoed in de breedste zin van het woord.

B; Het verichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevoorderlijk kunnen zijn.

Financieële verantwoording:

Schepen van de Stichting:

René Siegfried

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/233/

CGS 6013 (Lashbak)

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/7383/

Veerdienst 3

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/10018/

Marot

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/398/