Film


Film

In 2007 heeft een cameraploeg een aantal maanden meegelopen met de medewerkers van "De Binnenvaart". Van de vele beelden die zij hebben geschoten van de vele activiteiten waaraan de vereniging deelneemt, is een promotiefilm van ongeveer een kwartier gemaakt.
Deze film is gepresenteerd op de jaarvergadering van 2007.

Ondertussen heeft de vereniging haar 25 jarig jubileum gevierd en is opdracht gegeven voor een nieuwe film, waarin vereniging "De Binnenvaart" in al haar facetten gepresenteerd wordt, gedragen door de vele vrijwilligers, afgewisseld door boeiende beelden van over de gehele wereld aanwezige binnenvaart. Deze film is op de jaarvergadering van 2015 gepresenteerd en is als DVD bij de vereniging te koop. De film is ook te vinden links onder het icoon van de vereniging.