Zoeklicht


Zoeklicht

Wilt u eens meevaren op een binnenschip. Kijk op: http://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl  > Over de Binnenvaart > keertje meevaren.

December 2018

Mevrouw Arends – e-mail: a.arends@xs4all.nl heeft het onderstaande verzoek: Mijn vader, ir D.H. Arends, heeft in de periode 1960-1980 een groot aantal vaarreizen door Europa gemaakt met zijn jacht de Kota Ketjil. De Kota Ketjil is gebouwd door een kapitein die voer op de Nederland-Indië lijn. Van deze reizen zijn destijds verslagen gemaakt en mevrouw Arends heeft haar vaders archief beschikbaar gesteld aan vereniging ‘De Binnenvaart’. Mevrouw Arends probeert er nu erachter te komen wat er met de Kota Ketjil is gebeurd en wie nu de eigenaar is? Wie weet meer over dit jacht?

Michèle Schuler – e-mail: michele.schuler@gmail.com heeft het onderstaande verzoek: Op dit moment verzorg ik mevrouw Bastiaans-Jacobs te Dodewaard. Zij en haar man hebben samen op de binnenvaart gezeten tot het moment dat er kinderen kwamen en zij met tegenzin aan land gingen. De heer Bastiaans is enkele jaren geleden overleden. In de jaren dat zij op de binnenvaart zaten hadden zij een matroos aan boord, de heer Martin van de(r) Schee. Mevrouw Bastiaans is al jaren op zoek naar die matroos, die van de aardbodem verdwenen lijkt. Voor zover mevrouw Bastiaans weet was de heer Van de Schee in de zeventiger jaren getrouwd en had hij een zoon die dezelfde naam had als zijn vader. Overigens blijkt uit informatie die zij wel heeft dat de heer Van de Schee later op de grote vaart is gaan werken. Mevrouw Bastiaans is een ieder zeer erkentelijk die kan helpen (de familie van) de heer Van der Schee te vinden.

Augustus 2018

Ingrid Kriens, tel. 0162-692912 of ingrid.kriens@tiscalimail.nl heeft de volgende oproep:  Wij zijn op zoek naar mensen die hout hebben vervoerd naar en van de Houtfabriek Simfa in Oosterhout. De wijk Houthaven in Oosterhout (NB) bestaat volgend jaar 25 jaar. De wijk is gebouwd op het terrein van de voormalige houtfabriek Simfa. Wij zijn bezig met het organiseren van een fototentoonstelling en geven een herinneringsboekje uit over de geschiedenis van De Simfa Houtfabriek of, zoals hij vroeger heette: Simons Houtfabriek. Wie kan ons meer vertellen over het varen met boomstammen vanuit de haven Rotterdam naar de fabriek in Oosterhout, of vanuit Oosterhout met gezaagd hout naar bijvoorbeeld Duitsland. Wij horen graag uw verhaal!

Juni 2018

Vrijwillige schippers gezocht voor Schipper mag ik ook eens varen?

De Stichting ‘Schipper Mag Ik Ook Eens Varen’ uit Zwolle zoekt vrijwillige bemanningsleden voor de JONATHAN. Deze mooie luxe motor is omgebouwd tot vakantieschip voor mensen met een beperking. Het schip is nu voorzien van 6 hutten met eigen sanitair waarvan 2 hutten ingericht zijn voor rolstoelgebruikers. Het doel van de stichting is het organiseren van  zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, hun familieleden en/of directe verzorgers Ook levert de stichting een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het isolement waarin velen zich bevinden. De eerste vaartocht is gepland in juni 2018. In eerste instantie is het de bedoeling om de tochten van maandag tot en met vrijdag te organiseren. maar weekendtochten zijn ook mogelijk. Gedacht wordt aan een schippersechtpaar dat inmiddels is gestopt maar waarbij het water blijft trekken of een schipper met een maat. En die het de  vakantiegasten graag naar de zin maakt. Aanmelden kan via het secretariaat van de stichting: janvanpopta@hotmail.com

Juni 2018

Rolf Diesler - maromalosa@t-online.de – is bezig met een boek over de Reederei Braunkohle. Hij zoekt hiervoor nog info over de Nederlandse dochtermaatschappij Brandstoffenhandel & Rederij NV in Amsterdam. In de zestiger jaren werd dit de Rederij Amstelland BV. De schepen voeren onder namen Oranje met een nummer erachter. Wie weet hier meer over? Info hierover kunt u zenden naar de redactie via redactie@debinnenvaart.nl of direct aan Rolf Diesler.

April 2018

De heer Van Iddekinge heeft deze vraag: Verzamelaar: zoekt bevrachtingsboekjes met zegels. Deze zegels werden van ongeveer 1917 tot ongeveer 1990 gebruikt op de schippersbeurs. Betalen van beursbelasting via zegels plakken. Ook losse zegels zijn welkom. Er bestaan meerdere uitgiftes van deze zegels. Beloning van toepassing. Hopelijk komt zo een lange zoektocht tot een happy end.

E-mailadres: h.v.iddekinge@ziggo.nl tel. 023 -5271598

 

Bas de Voogd,  e-mail: b.voogd5@chello.nl heeft deze vraag: In verband met historisch onderzoek naar het vervoer van Ford automobielen in kisten rond 1920 vraag ik me af of binnenvaartschippers/beurtschippers dergelijke houten kisten vervoerden, waarschijnlijk wel. Het transport gebeurde vanuit Antwerpen richting b.v. Goeree Overflakkee, wat uitsluitend over water te bereiken was. Afmetingen kist gewicht incl. Ford ca 1100 kg lengte 300cm breedte 160 cm hoogte 140 cm. Wat voor gewichten kon een gemiddelde beurtschipper in die tijd nog goed op de kade zetten? Zijn er foto’s bekend van dergelijke kisten aan boord of tijdens het lossen? Hoeveel kostte een dergelijk transport?

 

Hendrik Land, e-mail: info.cofian@gmail.com vraagt: Ik doe historisch onderzoek en ben gespecialiseerd in het analyseren van luchtaanvallen op locaties in WOII. Uit verscheidene bronnen hebben we inmiddels vast kunnen stellen dat bij een bombardement op de Dordtse Zeehaven (thans Julianahaven) in de middag van 1 oktober 1944 in totaal 3 schepen geraakt zijn. De TOILER II is gekapseisd en gezonken, de HARBURG is in het voorschip geraakt en een derde schip, geïdentificeerd als de TOULE zou een bom-inslag vlak naast het schip gehad hebben waardoor er onderwater schade is ontstaan. Alle drie de schepen zouden tankschepen geweest zijn. De eerste twee heb ik inmiddels dankzij jullie site kunnen achterhalen, echter de derde kan ik niet vinden. Heeft iemand informatie over de aanval zelf en/of de TOULE?

Juni 2017

Voor het boek ‘Zand-, grind en de historische binnenvaart; 100 jaar zelflossen’ zijn Jan van ‘t Verlaat en Ko Blok op zoek naar fotomateriaal van het zelflossen.  Indien u hier over beschikt kunt u contact opnemen met Ko Blok  ko.blok@xs4all.nl       gsm 06 53 254 122

 

Februari 2017

Oproep van het video-archief Vereniging ‘De Binnenvaart’

Wie heeft video-opnamen (VHS-band of op DVD overgezet) van een of meer afleveringen van de in 1996 door de NCRV uitgezonden tiendelige televisieserie 'Rein-Rhein-Rhin-Rijn'? Graag bericht aan de medewerkers van het video-archief t.a.v. Gijsbert Snijder e-mail: gsnijder@kpnmail.nl

   

December 2017

Vraag en aanbod

Gezocht worden mappen die vroeger gebruikt werden bij het zogenaamde ligplaatsonderwijs. Wie kan ons daar aan helpen? Reacties aan: redactie@debinnenvaart.nl

                       

Wolfgang Preikschat, e-mail red@schifffahrtslexikon.de vraagt om hulp: Ik wil al lang een artikel over het ontwerpen van binnenschepen na 1945 (buiten en binnen) schrijven. Om het onderwerp nu toch maar aan te pakken en voor onderzoek/interviews/raadpleging ben ik op zoek naar mensen, die óf zelf in het verleden als scheepsbouwer of in de tekenkamer hebben gewerkt óf tegenwoordig met het ontwerpen van schepen bezig zijn en in de geschiedenis van hun vak en op de hoogte van de ontwikkeling van de scheepsbouw zijn. Verwijzingen naar de betreffende personen en/of bemiddeling van contacten door de geachte lezers en leden van de vereniging worden heel erg op prijs gesteld. 

 

Paul  Budding, e-mail kapiteinbrul@gmail.com meldt: Sinds kort ben ik in het bezit van de sleepboot HAJO (10x3.50). Gebouwd in 1942 te Enkhuizen werf Vooruit. Eerste meetbrief uitgereikt Amsterdam 28-11-1960 metingmerk:18767. Brandmerk:  5705  B  AMST. 1960. In de meetbrief uit 1960 staat, dat hij toen als TO voer met als eigenaar G. Schepers in Rotterdam. Veel mensen met de naam Schepers opgebeld maar niemand is iets bekend. Volgens horen had hij ook een zusterschip, de TRUUSJE. Bekend zijn de volgende namen en eigenaren: 1960?  TO/G. Schepers - 19??-1973 ALPHA/Verduin - 1973-1975 ALPHA/Chr. de Ridder - 1975-2013  BAS/Aann. Bedrijf Van Noordenne - 2013-2017 BAS/B. Smit - 2017 HAJO/P. Budding. Is er bij de vereniging misschien wat meer bekend hier over?                                                                         

Rinus de Jongh, e-mail m.de.jongh@hetnet.nl  of tel: 0181-621215 zoekt voor zijn 2e boek over het leven en werken aan boord van sleepschepen een foto van strangen vissen. Graag waarop te zien is dat men fysiek met de strangendreg bezig is. Wie kan hem hieraan helpen?

Website over de geschiedenis van de schippers van Bergen op Zoom

Sinds kort is er een website actief die de geschiedenis van de schippers van Bergen op Zoom beschrijft. Het gaat om alle gebeurtenissen en veranderingen in de binnenscheepvaart die hebben plaatsgevonden in de periode 1812 tot 1940. Nu worden deze jaartallen niet al te streng gehandhaafd. Er is een register dat meer dan 375 schepen telt die met Bergse schippers in verband zijn te brengen. Niet alleen de schepen van de particuliere schipperseigenaars, maar ook die van de zetschippers en de kantoorschippers. Omdat er nogal wat namen worden genoemd is er ook een genealogisch deel waarin iedereen die besproken wordt is terug te vinden. De families Van Dort, Schot en Touw leveren gezamenlijk 45% van alle Bergse schippers. Hierna komen 12 kleinere families als: La Fontijn, Gastelaar, De Geep, De Haas, De Jager, Kroon, Van Der Kuijl, Maas, Van Nispen, Oosterwaal en Wakkee.

Daarna volgen nog 36 families die voor een kortere periode vanuit Bergen voeren samen met de nieuwkomers. Het gaat om de volgende namen: Backx, De Bakker, Beekman, Van den Berg, Breens, Buijs, Dane, Daverveldt, Van Dijk, Den Dulk, Ernst, Fondse, Geers, Geervliet, Gielbert, Koopman 1 & 2, Landa, Martens,Van Mechelen, Mij(n)sbergen 1 & 2, Nederveen, Van Oost, Ribbens, Rubsaam, Van Schijndel, Sep, Smout 1 & 2, Stadhouders, Van Tongeren 1 & 2, Veraart, Voorhans 1 & 2, Vree, Weijt, De Witte, Wittermans en Van Wijk.

Ook is er veel aandacht voor de geschiedenis van de binnenvaart in het algemeen en daarmee is deze site ook interessant voor niet-Bergenaars.

http://schepen-en-schippers-van-bergen-op-zoom.jouwweb.nl

De website is nog niet helemaal af. Regelmatig komen er nog foto’s en dergelijke bij. Aanvullingen en verbeteringen zijn zeer welkom bij Kees Touw

e-mail: touwkeestouw@hotmail.com

 

Oktober 2017

Els-Liesbeth Milder, e-mail els.liesbeth.milder@gmail.com heeft deze oproep: Ik ben op zoek naar schippers die tussen ongeveer 1949 en 1965, zand, grind en cement hebben gelost bij Joh. Milder Spanbetonindustrie te Huissen bij het Looveer (de pont tussen Huissen en 't Loo). Het bedrijf is nog steeds aan het Looveer, maar nu onder de naam VBI. Johannes Milder was 'n broer van mijn vader en ik ben van plan 'n artikeltje te schrijven over zijn bedrijf. Daarbij zullen de verhalen en de foto's van de schippers, die daar gelost hebben centraal staan. Dus, deel uw herinneringen a.u.b. met mij.

Walther Woortman, e-mail w.woortman@gmail.com heeft deze oproep: In 1962 ben ik met werken begonnen bij Rederij Koppe in Amsterdam. Rederij Koppe deed toen de havenrondvaart, maar voer ook naar Volendam, Monnikendam, Marken, Enkhuizen en Stavoren. Voor die tijd voer ze met vrachtschepen en de spoorponten. Maar er staat mij ook iets bij van de MY FAIR LADY. Dit was een schip dat op de Oostzee had gevaren, welke ik persoonlijk het mooiste schip vond. Helaas kan ik hier helemaal niets over terug vinden en ik ben toch wel benieuwd waar dit schip is gebleven. In het midden van het schip was ook een bemanningsverblijf met slaaphutten. Ik ben benieuwd of een van de lezers dit ook nog weet en of iemand meer informatie over dit schip heeft.

 

April 2017

Opknappen Veense praam / Dianne Renders -email d.renders@staatsbosbeheer.nl – gsm 06 - 10 25 72 14 doet de volgende oproep:

Ik ben boswachter bij Staatsbosbeheer in Waardenburg. In ons natuurgebied ’t Broek (ook in Waardenburg) hebben we een Veense praam liggen. Deze is een jaar of 15 geleden door mijn voorganger naar ons gebied gehaald, zodat we met bezoekers een tochtje met een trekschuit kunnen maken tijdens een excursie, die ‘kuieren door het verleden’ heet. Nu vertoont deze trekschuit, uit 1912, rotte plekken. Omdat we te maken hebben met een oud exemplaar, dat we niet zomaar willen afdanken, en omdat wij geen kennis hiervan hebben, ben ik gaan zoeken naar een mogelijkheid om met kenners in contact te komen. Hopelijk vind ik die bij deze vereniging. Is het mogelijk om via Vereniging “De Binnenvaart’ iemand te vinden, die naar de Veense praam wil kijken, en die iets kan zeggen over benodigd onderhoud/reparatie en het eventueel ook uit kan voeren? Ik zou graag de (on)mogelijkheden bespreken, zodat we weten of we het bootje voor de toekomst in kunnen zetten voor onze excursie, want dat is natuurlijk ons doel!

Aart Bijl werkt aan een boek over de Arnhemse Rederij CONCORDIA. Hij kan nog meer informatiemateriaal gebruiken. Wie heeft nog wat in zijn archief? Tel. 0418-515743 of mail: aartbijl45@gmail.com

 

Februari 2017

Keimpe Jan de Jong – e-mail k.j.de.jong@kpnmail.nl heeft de volgende oproep: Voor mijn stamboom ben ik op zoek naar afbeeldingen van het tjalkschip MARIS STELLA. Gebouwd in Martenshoek in 1889, lengte 24,28 x breedte 4,94 m; waterverplaatsing 159,264 ton. Eerste meting in Zwartsluis met nummer Zs 33N; district en volgnr. 33; op 11 juli 1904 in Zwartsluis. Brandmerk 1239 B Rott 1927. Naam van het schip Jonge Anna. Eigenaar J.A. de Jong, domicilie  Oudega Wymbritseradeel. Op verzoek van Andries Gerbers, schipper, is het oude brandmerk 8044 Rott 1895 verwijderd. De MARIS STELLA is 21 maart 1994 doorgehaald in de registers. Andries was geboren in Emmen en gehuwd met Hillichiena Buurma uit Groningen. Informatie en of fotomateriaal gaarne sturen aan Keimpe Jan de Jong.

 

Oktober 2016

M. de Jongh - Hongerlandsedijk 1768 - 3201 LZ Spijkenisse – tel: 0181-621215 – e-mail: m.de.jongh@hetnet.nl heeft in 2008 een boek uitgegeven met de titel ‘Sleepschepen’.

Hierin beschrijf hij zijn leven aan boord van sleepschepen. Graag zou hij een vervolg aan dit boek geven maar dan van mensen die ook hun ervaringen op dit gebied willen delen. Hij doet de volgende oproep: Graag kom ik in contact met mensen die op sleepschepen in Rijn- en Binnenvaart hebben gevaren om uit hun mond, e-mail of van papier, hun levensverhalen op te tekenen. Ook verhalen van mensen die op deze manier van varen betrokken zijn geweest. Dat mag heel breed zijn, van (voor)-ouders - kind- school- en werk. Uw verhaal het liefst vergezeld van foto's. (Na scannen krijgt u deze terug). De bedoeling is om dit tijdperk vast te leggen en tot een boekwerk te komen.

Thijs Gras - Surinameplein 60-3 - 1058 GS Amsterdam – tel: 020- 6166347 – e-mail: thijsgras@upcmail.nl

is historicus en bezig om een boek te schrijven over de stranding van een tweetal houtschepen voor de kust van Ameland tijdens de novemberstormen van 1928. In de inleiding schets hij een beeld van de eerste storm die op vrijdag 16 november 1928 boven Nederland losbarstte. Tijdens die storm zijn ook enkele binnenvaartschepen in de problemen gekomen op de Waddenzee in de buurt van Ameland en hij zou het leuk vinden daar nog wat extra informatie over te verzamelen. Hierbij zijn oproep:

Totaal gaat het om zes schepen die in de digitale kranten genoemd worden, helaas niet allemaal bij naam en niet allemaal zijn het binnenvaartschepen. Het gaat om de volgende schepen:

  1. Schip liggende op de rede van Hollum (dit zal wel niet meer te achterhalen zijn)
  2. Tweede schip ook liggende op de rede van Hollum (dit zal wel niet meer te achterhalen zijn)
  3. Tjalk “Noordster”: schipper Jan ter Steege, zijn vrouw en hun 10 kinderen zijn hierbij verdronken.
  4. Klipper “Hendrika”: schipper Jan Klos, zijn vrouw, twee kinderen en een knecht worden gered door de Brandaris).
  5. Klipper “Navigatie”: uit Avereest, schipper Albert Munnik en zijn knecht weten zelf op Ameland aan land te komen.
  6. Een rijnaak: twee opvarenden, waarschijnlijk de schipper en een knecht, houden zich op wrakhout drijvende en komen aan land.

Van de schepen waarvan de naam bekend is zou het aardig zijn enkele technische details te hebben en de namen van de schippersknechten. Van de rijnaak weet ik behalve dus het type schip niets. Naam van het schip en de twee bemanningsleden zijn zeer welkom. In de digitale kranten heb ik niets hierover kunnen vinden. Hopelijk kunt u mij verder helpen met informatie of doorverwijzing naar mensen, instanties of archieven die informatie zouden kunnen opleveren.

Bas van der Wal - bas_vander_wal@hotmail.com – vraagt het volgende: Uit de verhalen van mijn vader heb ik begrepen dat mijn opa op de ‘Haarlemmermeer 5’ gevaren heeft. Zij vervoerden heipalen (vlotten) van Rotterdam richting diverse bestemmingen. Nu was mijn vraag of er foto's uit vroeger tijd zijn. Wij hebben er geen en de familie is al aardig uitgedund.

 

Augustus 2016

Louw Eijben (0168-482813) e-mail louw.eijben@outlook.com doet de volgende oproep:
Zoektocht naar de paviljoentjalk DE ADELAAR
Naar aanleiding van mijn medewerking aan de maritieme expositie “Scheepvaart toen en nu” te Lage Zwaluwe,
is mijn interesse voor het maritieme verleden van mijn familie weer opgebloeid.
Mijn opa Dirk Eijben is begonnen als schippersknecht en heeft in 1906 samen met een compagnon Willem
Adrianus Weteling de paviljoentjalk “De Adelaar” van de Fa Vof. “H. de Boer Jbz” gekocht. De ijzeren
paviljoentjalk “De Adelaar” is gebouwd in 1893 als “De Jonge Anton” bij de Ned. Grofsmederij in Leiden voor
H. de Boer uit Koog a/d Zaan. De tjalk had een lengte van 19,30 meter en breedte van 4,02 meter het tonnage
bedroeg 73,172 ton. Ze is gebrand 1893 te Amsterdam 3440. Ze werd bij aankoop overgeschreven in het
schepenregister te Amsterdam op 30 juni 1906 deel 26 nummer 4282.
Op 13 december 1901 wordt de paviljoentjalk opgemeten en krijgt als meetnummer A1031N.
Op 1 februari 1918 neemt mijn opa Dirk Eijben het deel van Willem Adrianus Weteling over en is dan vanaf dat
moment de enige eigenaar van het ijzeren paviljoenjacht genaamd “De Adelaar”. Op 1 februari 1918 wordt ze
overgeschreven in het schepenregister te Amsterdam, deel 31 nummer 5872.
Op 21 oktober 1930 wordt de Fa. Vof. D. Eijben en Zn opgericht, mijn vader Hendrik is vanaf dat moment mede
eigenaar van de paviljoentjalk “De Adelaar”. Mijn opa Dirk, op dat moment 62 jaar, gaat het dan wat rustiger
aan doen. In overleg met zijn vader (mijn opa) laat Hendrik in april 1931 de paviljoentjalk met ca 6 meter
verlengen en een gloeikopmotor inbouwen. De werkzaamheden worden op de werf van Tijs Teer aan de Jan
Bestevearstraat te Koog aan de Zaan uitgevoerd. De tjalk meet dan 100,567 ton, lengte 25,21 meter en breed
4,02 meter.
Op 28 april 1931 wordt de verlengde paviljoentjalk opnieuw opgemeten en krijgt als meetnummer A7410N. Het
brandmerk wordt 1775 B Amst 1931.
Op 10 maart 1937 neemt mijn vader het deel in de vennootschap van mijn opa over. Beide verklaren dat tot de
vennootschap alleen de motortjalk “De Adelaar”, groot volgens de meetbrief100,167 ton met inventaris en
toebehoren behoren. In de akte wordt bepaald dat Hendrik het recht heeft zijn firma de naam “D. Eijben en
Zoon” te blijven voeren.
Mijn vader blijft met “De Adelaar” varen tot juli 1946. In het najaar van 1944 heeft hij de tjalk verstopt in het
Westzijderveld om te voorkomen dat deze zou worden gevorderd door de bezetter.
De Adelaar is rond 6 juli 1946 verkocht aan Jacob Hukema, Nieuwstraat 22 te Groningen. De verkoopacte is niet
in mijn bezit. De naam van de paviljoentjalk werd gewijzigd in Jodie. De liggers van de meetdienst welke op 5
januari 1955 te ’s-Hertogenbosch bepaald zijn, geven afwijkende maten aan. Volgens kenners is dat niet
ongebruikelijk.
Voorgaande geeft in het kort het maritieme verleden van mijn familie en tjalk weer. Ik ben nu op zoek naar de
verdere levensloop van de in het artikel genoemde paviljoentjalk.
Graag zou ik daarom in contact komen met personen die mij verder kunnen helpen.

Peter de Groot e-mail deblommenfamilie@gmail.com doet de volgende oproep: Ik ben op zoek naar de vaarroutes die mijn familie met hun zeilschepen gebruikten in de vaart van Herwijnen naar Amsterdam in de 19e eeuw. Ik heb een foto van één van hun schepen liggend in de Prinsengracht in Amsterdam. Dat was dus kort nadat het IJ afgesloten was (Oranjesluizen), Noordzeekanaal aangelegd en het treinstation gebouwd. Maar ze hebben jaren daarvoor ook al gevaren. Tevens probeer ik te achterhalen of en waar hun schepen geregistreerd waren. Waarschijnlijk moet ik verder zoeken in hypotheekarchieven e.d. omdat er nog geen officiële scheepsregistratie bestond. Het gemeentelijk archief van Herwijnen (tegenwoordig gemeente Lingewaal) ligt in Gorkum en is nog niet gedigitaliseerd. In het gemeentearchief van Amsterdam heb ik niks kunnen vinden over de schepen. Op de foto uit 1890 die we van één van de schepen hebben staat: Vier Gebroeders, Herwijnen. Ze voeren vooral met aardappels en hooi tussen Herwijnen en Amsterdam. Hun achternamen waren Blom en van Dusseldorp. Informatie over mijn voorouders staat op de website http://www.deblommenfamilie.com . Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie.

 

.Het Zoeklicht is het digitale magazine van vereniging 'De Binnenvaart'.

Hier kunnen onze leden berichten achterlaten, oproepen plaatsen en discussies voeren.
Zelf berichtjes plaatsen? Stuur dan een mail naar: roeiboot@debinnenvaart.nl